Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2002
247 s.

objednat
ISBN 80-7021-551-8 (váz.)
Světová náboženství
Judaismus - svátky - výklady
Svátky židovské - výklady
000104233
OBSAH // 7 // OBSAH // Předmluva...13 // Židovský kalendář // Odlišný letopočet ...17 // Požehnání Slunci čili opakovaní Stvoření (Birkat ha-chama)...22 // Posvěcení Měsíce...23 // Nový měsíc (Róš chodeš) ...25 // Modlitby // Na počátku byl zpěv...27 // Modlitební řemínky (ťfilin)...28 // Struktura modlitby...29 // Vznik modlitebních knížek...KK // Historický vývoj ...31 // Šabat // Posvátný den...35 // 39 zakázaných prací ...36 // Příprava na šabat ...37 // Erev šabat v synagoze ...39 // Erev šabat doma...40 // O šabatu ráno v synagoze...43 // Sabatové poledne doma ...45 // Konec šabatu (moca’ej šabat)...48 // Róš ha-šaná // Kající modlitby ...55 // Různé názvy pro Róš ha-šaná...57 // Jídla na Róš ha-šaná ...58 // Struktura bohoslužby...60 // 8 // KKѕKK // Přání k Novému roku...61 // Vyjmutí Tóry a čtení z Tóry na Róš ha-šaná...64 // Šófar a řád troubení na šófar ...65 // Róš ha-šaná odpoledne...70 // Jóm kipur (Den smíření) // Postní den par excellence...79 // Jídlo v předvečer svátku Jóm kipur...82 // Žehnání dětí ...83 // Světlo duše ...84 // Kol nidrej a arvít...84 // Odpuštění na Jóm kipur...89 // Šacharít...90 // Musaf ...92 // Sukot (Svátek Stánků) // Radost z porozumění ...105 // Suka...106 // Řád modliteb pro první den Sukot (v Izraeli) a pro první dva dny // (v diaspoře)...109 // Ranní bohoslužba ...110 // „Čtyři druhy“
neboli svazek lulavu - symboly jednoty Izraele ...111 // Lití vody - svátek čerpání vody (Simchat bejt ha-šo’va) ...113 // Poslední kiduš v suce...120 // Průběh hakafot...122 // Chanuka // Chanuka v Talmudu ...129 // Historická data ...130 // Jak se slaví Chanuka?...131 // Struktura bohoslužby...133 // Proč trvá Chanuka osm dní?...135 // Chanuková světla ...136 // Zábavy na Chanuku ...139 // Obřad zapalování chanukových světel...142 // OBSAH // 9 // 10. tevet // ZničenTchrámu ...145 // 10. tevet - perspektiva, která dává naději...146 // Zvláštnosti postu v den 10. tevetu ...146 // T“U bi-š’vat // Slavnost plodů (TV bi-š’vat) ...149 // Tradice na T“U bi-š’vat...190 // Poznámky k současným dějinám...151 // Z talmudické literatury...154 // Purím // Šabat vzpomínání (šabat zachor) ...157 // Esteřin půst (Taanit Ester) ...158 // Význam Purím...159 // Pět charakteristických příkazů k svátku Purím...160 // Pesach // Různé názvy svátku...165 // Krátce před svátkem...166 // Průběh sederu...I72 // Průběh sederu (pokračováni1)...178 // Červená nit sederu: velkorysost vůči bližnímu ...183 // Modlitební řád o pesachovém večeru ...184 // Druhý sváteční den v diaspoře...184 // Sedmý den Pesachu ...188 // Shrnutí událostí prvního Pesachu ...188 // Konec Pesachu...189 // La“G ba-omer // Děkovná oběť za úrodu...195 // Omer - období smutku...196 // První „postřižiny“ dětí...198
// 10 // OBSAH // Šavuot // Poutní svátek...203 // Různé názvy svátku a jejich význam...204 // Dar Tóry...207 // Večerní bohoslužba...210 // Noc učení ...210 // Tradice na Šavuot...211 // Šavuot v Izraeli ...215 // Kniha Rút ...215 // 17. tamuz a 9. av // Udržovat vzpomínku...217 // Několik předběžných poznámek ...218 // Význam měsíce avu ...218 // Čtyři postní dny spojované se zničením Chrámu...219 // Abychom si připomněli zničení Chrámu ...226 // Záblesk naděje ...227 // Příkazy a zákazy na 9. av ...228 // Po postu ...232 // 15. av // Polosvátek...233 // Události...233 // Den, kdy se přednostně pořádají svatby ...235 // Poslední slovo...235 // Doslov...237 // Poděkování ... 238 // Dodatek // Chronologický přehled nejdůležitějších událostí se zřetelem // na židovský kalendář ...239 // Vysvětlení hebrejských pojmů ...240 // Biografická data v knize uvedených chasidských rabínů (rebů) ...243

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC