Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 1997
347 s. : il.

objednat
ISBN 80-85917-36-X (váz.)
Obsahuje rejstřík.
Bibliografie: s. 314-324.
Drogy - Česko - studie
Závislosti drogové - Česká republika - studie
000104296
Obsah // OBSAH // ÚVODEM... 7 // I. DROGOVÁ TEORIE 9 // A. ZÁKLADNÍ POJMY... 9 // B. DROGOVÉ SPEKTRUM... 16 // 1. OpiAty ... 16 // 2. Stimulační drogy (psychostimulancia)... 23 // a) Přírodní stimulační drogy ..,... 24 // b) Syntetické stimulační drogy... 28 // 3. Kanabis a jeho deriváty... 33 // 4. Halucinogeny (meskalin - psilocybin - LSD)... 37 // 5. Těkavé látky (inhalanty)... 41 // 6. Syntetická narkotika využívaná v léčbě (od drogy ? léku). . 43 // 7. Zneužívání léků (od léku ? droze)... 45 // ?. DROGOVÁ IDSTORIE 49 // A. ZNEUŽÍVÁNÍ DROG V ČESKÝCH ZEMÍCH ZA RAKOUSKO- // UHERSKA ? V PŘEDVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU. . . 49 // 1. Uživatelé... 49 // 2. Podloudníci a překupníci... 56 // a) Z policejního archivu... 57 // 3. Mezinárodní dohody a drogy v legislativě před druhou světovou válkou... 70 // B. DROGOVÝ PROBLÉM V OBDOBÍ MEZI DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU A LISTOPADEM 1989 ... 76 // 1. Situace ve světé ... 76 // 2. Drogy v socialistickém Československu... 85 // a) Drogy v rukou tajných služeb a armády... 85 // b) Výpravy do podvědomí... 91 // c) Drogy na hranicích... 95 // d) Domácí vývoj... 98 // da) „Klasické“ drogy... 98 // db) „ Čichání“ prchavých látek... 100 // dc) Zneužívání léků... 102 // dd) Počty toxikomanů... 107 // de) Jednotlivci a party... 108 // df) Drogy ve vězení... 112 // e) Mezinárodní úmluvy, domácí legislativa, drogová kriminalita, léčba a prevence...
114 // III. DROGY DNES 127 // A. SVĚT DROG 90. LET... 127 // 1. Evropské drogové spektrum... 130 // 2. Nástup drog v prostoru středovýchodní Evropy... 138 // B. DROGOVÉ CESTY... 146 // 1. „Balkánská cesta“... 148 // a) „Zlatý půlměsíc“... 148 // SVĚT DROG V ČECHÁCH // b) Turecká křižovatka... 153 // c) Nebezpečný Balkán... 156 // d) Hlavní trasy na Českou republiku... 163 // 2. Drogový problém v jihovýchodní Asii... 165 // a) „Zlatý trojúhelník“... 165 // b) Trasy ve směru na Evropu... 174 // 3. Cesty kokainu... 179 // a) Situace v producentských oblastech... 180 // b) Evropský obchod s kokainem... 186 // 4. Africká spojka ... 189 // 5. Středomořská drogová síť... 196 // 6. Nástup drog v postsovětském prostoru... 199 // a) Drogy ve Společenství nezávislých států (SNS)... 199 // b) Cesty z Východu... 206 // 7. Nizozemská cesta ... 210 // 8. Drogoví kurýři... 213 // 9. Celní záchyty na území ČR ... 220 // C. ČESKÁ DROGOVÁ SCÉNA 90. LET... 223 // 1. Vývoj drogového spektra... 223 // 2. Drogová statistika... 227 // 3. Profil toxikomanů... 230 // a) Drogový slang... 235 // 4. Specifická prostředí šíření toxikománie... 239 // a) Drogy na základních školách... 239 // b) Drogy mezi středoškoláky... 242 // c) Drogy ve vězení... 245 // d) Drogy v armádě... 246 // e) Drogy v romském prostředí... 247 // 5. Drogový trh... 247 // a) Domácí drogy a výrobci... 247 // b) Drogy ze zahraničí...
250 // c) Drogové exporty... 254 // 6. Drogy a organizovaný zločin ... 258 // a) Drogy a peníze... 271 // 7. Mezinárodní dohody a drogová legislativa... 275 // a) Mezinárodní dohody... 275 // b) Domácí legislativa... 277 // 8. Drogy a kriminalita... 282 // 9. Drogy a stát... 283 // a) Redukce nabídky...’... 284 // b) Redukce poptávky... 289 // 10. Drogy ve společnosti... 294 // ZÁVĚR... 297 // Poznámky... 303 // Literatura a prameny... 314 // Summary... 325 // Rejstřík... 329

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC