Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 1996
386 s.

objednat
ISBN 80-85778-15-7 (brož.)
Edice K ; [vol.] 1
ISBN soubor: 80-85778-14-9
Bibliografie na konci příspěvků
Bohemistika - svět - studie - sborníky referátů
000104331
Rekat.
Vladimír Macura (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha) : Slovo úvodem 9 // Alfred French (University of Adelaide) : Zpráva o stavu českých studií v Austrálii 11 // Ivan Pavlov (Sofijská univerzita Klimenta Ochridského) : Přehled historického vývoje a současného dění literárněvědné bohemistiky v Bulharsku 13 // Veličko Todorov (Sofijská univerzita Klimenta Ochridského) : Bulharská bohemistika - prameny a inovace 24 // Ivan Pavlov (Sofijská univerzita Klimenta Ochridského) : Bulharská literárněvědná bohemistika jako životní dráha a vědecké stanovisko 28 // Anželina Penčevová (Nakladatelství Sofijské univerzity Klimenta Ochridského) : Předmluvy českých knih v Bulharsku jako marginální druh literárněvědné bohemistiky 33 // Peter Bugge - Knud Jordal (Árhus Universitet) : Dějiny dánské literárněvědné bohemistiky 46 // Catherine Servantová (Royan) : Mezi Francií a Čechy (Především k pozornosti věnované české literatuře do roku 1918) 51 // Giuli Ležavová (Ústav gruzínské literatury, Tbilisi) : Vybrané kapitoly z gruzínsko-českých literárních vztahů 63 // Alena Wildová-Tosi (Universitá La Sapienza, Roma) : Bohemistika v Itálii (stručný přehled) 68 // Veronika Ambrosová (University of Toronto) : Kanadská literární bohemistika 83 // Almis Grybauskas (Elektrenai) : Bohemistika na Litvě 86 // Veronika Heéová (Univerzita LoráncLa Eötvöse, Budapest) : Maďarská literární bohemistika 90 // Tamás Berkes (Literárněvědný ústav MAV, Budapest) : Historie a problémy maďarské bohemistiky 97 // Ludmila B. Hanková (Filozofická fakulta, Budapest) : Současná maďarská bohemistika a její pohled na českou literaturu 100 // Miloš Sedmidubský - Jan Jiroušek (Universität München) : Literárněvědná bohemistika v německy nluvících zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko) (Stručný přehled s bibliografií) 106 //
Manfred Jähnichen (Humboldt-Universität, Berlin) : Literárněvědná bohemistika v Německu 143 // Mojmír Grygar (Univerzita Palackého, Olomouc / Universiteit Amsterdam) : Slavistika v Amsterdamu 148 // Jacek Baluch (Uniwersytet Jagiellońskiego, Kraków) : Bohemistika v Polsku 154 // Halina Janaszek-Ivaničková (Uniwersytet Śląski, Katowice) : Cesty a scestí polské literárněvědné bohemistiky v perspektivě posledních padesáti let 159 // Josef Vintr (Universität Wien) : Literárněvědná bohemistika v Rakousku 166 // Christa Rothmeierová (Universität Wien) : Vzdálená blízkost (Bohemistika na rozhraní dvou kultur) 171 // Pavol Winczer (Universität Wien) : Metodické problémy a dilemata při výuce české literatury na Vídeňské univerzitě 176 // Jean Grosu (Svaz rumunských spisovatelů, Висигеф) : Česká literatura v Rumunsku 184 // Sergej Nikolskij (Ústav slavistiky a balkanistiky RAV, Moskva) : Literárněvědná bohemistika v Rusku 187 // Ludmila Titovová (Ústav slavistiky a balkanistiky RAV, Moskva) : Ruští bohemisté o literatuře českého národního obrození 199 // Ludmila Budagovová (Ústav slavistiky a balkanistiky RAV, Moskva) : Česká poezie v Rusku (Výběr, překlady, vlivy, perspektivy) 205 // Miloš Tomčík (Bratislava) : K dejinám pojmu slovenská literárnovedná bohemistika 211 // Peter Káša (Univerzita P. J. Šafárika, Prešov) : K počítkom slovenskej bohemistiky 227 // Štefan Drug (Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava) : Milo Urban o českej literatúre 233 // Miloslava Slavíčková (Lunds Universitet) : Literárněvědná bohemistika ve Švédsku 239 // Helena Kosková (Linköping Universitet) : Česká literatura vr Švédsku 251 // Petr Holman (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha) : Bohemistika ve Spojených státech 259 //
Pavel Trenský (Fordham University, New York) : Přínos českých emigrantů ve Spojených státech literárněvědné bohemistice 274 // Misha Harnicková (Columbia University, New York) : Česká literatura v amerických knihovnách 286 // Robert B. Pynsent (University of London), Karel Brušák (Cambridge University), James Naughton (Oxford University), Igor Hájek (University of Glasgow) : Bohemistika ve Velké Británii 293 // Katedra české a slovenské literatury a literární vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně 302 // Literárněvědná bohemistika na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 313 // Jiří Fiala : Literárněvědná bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1946-1995) 316 // Katedra české literatury, literární védy a dějin umění Filozofické fakulty Ostravské univerzity 330 // Aleš Haman : Profil katedry bohemistiky na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni 334 // Jiří Hošna - Michael Špirit : Katedra české literatury a literární vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 336 // Jaroslava Hrabáková - Vladimír Křivánek : Katedra české literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 344 // Zuzana Pokorná (Literární archív Památníku národního písemnictví, Praha) : Literární archív jako pramen literárněhistorického bádání 352 // Rudolf Havel - Zdeněk Pešat - Vladimír Macura - Petr Šisler : Ústav pro česou literaturu Akademie věd České republiky 355 // Dobrava Moldanová : Literárněvědná bohemistika na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 385

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC