Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2007
316 s.,[16] s.obr.příl.,front. : il., mapy

ISBN 978-80-7185-726-6 (váz.)
Historická paměť. Velká řada ; [vol.] 13
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Bibliografie na s. 299-301
Svatá říše římská - dějiny - 10.-16. stol. - monografie
000104422
ÚVOD/7 // PROl.OG / 13 Ríše Karla Velikého a její ztroskotání / 13 Přežívání ideje impéria / 21 Východofrancká říše / 28 // Část první ZROD A ROZMACH ŘÍŠE / 35 // NÁSTUP OTONSKÉ DYNASTIE / 37 Tápání historie: epizódni vláda Konráda 1. Franckého (911-919) / 37 Jindřich I., zakladatel královského rodu (919-936) / 39 Ota I., „otec vlasti“ (936-973) / 42 // ZROZENÍ ŘÍŠE A JEJÍ PRVNÍ OBTÍŽE / 48 Ota Veliký, nástupce Karla Velikého (962-973) / 48 Říši zachraňují královské dámy-její první krize: Ota II. (973-983), regentky (983-994) / 51 Ota 111-, císař v roce tisíc: sen o obnově jednoty (994-1002) / 56 // OBNOVA A DOBUDOVÁNÍ ŘÍŠE / 63 Jindřich II. a návrat k realitě (1002-1024) / 63 Změna dynastie a politická kontinuita: vláda Konráda II. Sálského (1024—1039) / 67 Jindřich III.: nebezpečí plynoucí z idealismu (1039-1056) / 73 // VRCHOLNÉ OBDOBÍ ŘÍŠF. / 80 Nesmírný a komplexní úkol / 80 Nedostatečné prostředky / 88 Vůdčí idea: sakrální monarchie / 98 // Část druhá // MEZI DVĚMA DĚJSTVÍMI DRAMATU, LESK JEDNÉ RENESANCE / 107 // SPOR O INVESTITURU: ZÁPAS O SAKRÁLNÍ MONARCHII (1056-1122) / 109 // Jablko sváru / 109 Souboj Řehoře VII. a Jindřicha IV. / 112 Od nesmiřitelných protikladů ke kompromisnímu řešení /121 // OBNOVA ŘÍŠE (1125-1190) / 127 Dva soupeřící rody / 127 Wdf Lothar III. (1125-1137) / 127 První ze Štaufů - Konrád III. (1138-1152) / 132 Fridrich
Barbarossa, znovunabytá prestiž (1152-1190) / 136 Obnoveni boje mezi duchovní a světskou mocí / 137 Posílení jednoty říše a obnovu jejích struktur / 142 Apoteóza křižáku / 148 // SKVĚLÝ A TRAGICKÝ KONEC JEDNÉ DYNASTIE (1190-1250) / 153 Zlý osud Štaufů: efemérni vláda Jindřicha VI. a první interregnum (1190-1211) / 153 Fridrich II., „stupor mundi" („úžas světa“) / 157 Moderní státník ? / 160 Bi>j až do posledního dechu / 165 // NÁDHERNÉ A HRŮZNÉ ŠTAUFSKÉ STOLETÍ / 169 Síla a pýcha Německa / 170 Cena univerzalismu: nezbytný, ale osudný pokus o zábor Itálie / 176 Slavné i krvavé období v paměti Němců /178 // Část třetí // REFORMA NEBOLI PŘEMĚNA ŘÍŠE / 181 // PŘEŽÍVÁNÍ ŘÍŠE (1254-1346) / 183 Od interregna po restauraci / 183 Rozhodující úloha kurfiřtů (1292-1308) / 193 Adolf Nasnvský (1292-1298) / 193 Albrecht Habsburský (1298-1308) / 195 Návrat někdejších zlých časů / 198 Italská Jata morgana: Jindřich VII. Lu cemburský (1308-1313) / 198 Poslední spor mezi „oběma polovinami Boha “ - Ludvík Bavor (1314-1347) / 204 // LUCEMBURKOVÉ: PRVNÍ REFORMA A JEJÍ NEDOSTATKY/ 210 Karel IV. (1346-1378) /210 Václav a Ruprecht / 226 Václav (1378-1400) / 226 Ruprecht (1400-1410) / 232 Zikmund (1410-1437) / 234 // REFORMA / 243 Palčivá povinnost / 243 Reforma v „údech“ a její nedostatky / 252 Základy právního státu: Fridrich III. (1438-1493) a Maxmilián I. (1493-1519) / 260 // ŘÍŠE.
NĚMECKO HRDÉ A ZRANĚNÉ / 278 Úspěchy hospodářství / 279 Duchovní bohatství / 282 Mesianismus, naděje ponížených / 288 // EPILOG / 293 // BIBLIOGRAFIE / 299 // EDIČNÍ POZNÁMKA / 302 // PRAMENY ILUSTRACÍ / 303 // JMENNÝ REJSTŘÍK / 305 // MÍSTNÍ REJSTŘÍK / 313

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC