Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 2001
xvii,257 s.

objednat
ISBN 80-7179-311-6 (brož.)
Beckovy ekonomické učebnice
Obsahuje rejstřík, tabulky, grafy
Bibliografie na s. 247-250
Ekonomika světová - prognostika - pojednání
000104468
Obsah // Předmluva // VII // Seznam použitých zkratek // IX // Úvod - historická perspektiva... // Podstata a vznik světové ekonomiky ... // Stručný vývoj světové ekonomiky... // Etapa první: Vznik a formování světové ekonomiky ... // Etapa druhá: Rozvoj jednotné a vnitřně diferencované // světové ekonomiky... // Etapa třetí: Meziválečný vývoj světové ekonomiky... // Etapa čtvrtá: Poválečný vývoj světové ekonomiky... // Etapa pátá: 90. léta - počátek nové etapy ve vývoji světové ekonomiky // Diferenciační proces a struktura světové ekonomiky ... // Světová ekonomika v 90. letech... // První polovina 90. let ... // Druhá polovina 90. let... // Perspektivy světové ekonomiky... // Tabulková příloha ... // Shrnutí ... // Klíčová slova... // Kontrolní otázky a úkoly... // 3 // 3 // 3 // 4 4 // 7 // 8 10 10 11 12 14 // 17 // 18 18 // ČÁST I. // 1. Globalizace světové ekonomiky...21 // 1.1 Podstata globalizace ...21 // 1.2 Oblasti globalizace...22 // 1.3 Přínosy a rizika globalizace...23 // 1.4 Kontrola procesů globalizace ...25 // 1.5 Koncepce řešení problémů globalizace ...26 // Shrnutí ...26 // Klíčová slova...27 // Kontrolní otázky a úkoly...27 // 2. Mezinárodní pohyb kapitálu...28 // 2.1 Přínosy a rizika liberalizace mezinárodního pohybu kapitálu...28 // 2.2 Ochrana před riziky liberalizace mezinárodního pohybu kapitálu ...29 // 2.3 Přímé zahraniční investice... // 2.3.1 Důsledky
pohybu PZ1 ...31 // 2.3.2 Směry pohybu PZ1...3 // 2.3.3 Investiční pobídky... // 2.3.4 Regulace investičních pobídek...35 // 2.3.5 Vztah zemí ? investičním pobídkám ...37 // Shrnutí ... 3g // Klíčová slova... // Kontrolní otázky a úkoly... // 3. Finanční krize ... 40 // 3.1 Obecné znaky finančních krizí ...40 // 3.2 Významné finanční krize 90. let ...4I // 3.2.1 Mexická měnová krize...41 // 3.2.2 Asijská měnová krize...42 // 3.2.3 Brazilská měnová krize ...43 // 3.3 Mechanismus vzniku měnové krize...44 // 3.4 Prevence vzniku finančních krizí...45 // 3.5 Závěry z finančních krizí 90. let ...46 // Tabulková příloha ...47 // Shrnutí ... // Klíčová slova...49 // Kontrolní otázky a úkoly...49 // 4. Mezinárodní měnový systém...50 // 4.1 Mezinárodní měnový systém 90. let ...50 // 4.2 Úloha IBRD a IMF v soudobém mezinárodním měnovém systému...51 // 4.2.1 Světová banka...52 // 4.2.2 Mezinárodní měnový fond...53 // 4.3 Nová architektura mezinárodního měnového a finančního systému...56 // Shrnutí ... 57 // Klíčová slova...58 // Kontrolní otázky a úkoly...58 // XII // g Üloha WTO v globalizované ekonomice... // ’ 5 l Uruguayské kolo jednání... // 5 2 Charakteristika WTO ...60 // 5.2.1 Členská základna WTO...60 // 5.2.2 Rozdíly mezi WTO a GATT ...61 // 5.2.3 Všeobecná dohoda o clech a obchodu 1994 ... 61 // 5.2.4 Všeobecná dohoda o obchodu službami...61 // *’"5.2.5 Dohoda o obchodních
aspektech práv ? duševnímu vlastnictví... 62 // 5.2.6 Úkoly WTO v budoucím období ...63 // Shrnutí ...64 // Klíčová slova...65 // Kontrolní otázky a úkoly...65 // 6. Nezaměstnanost a mezinárodní migrace ...66 // 6.1 Nezaměstnanost ve světovém hospodářství...66 // 6.2 Mezinárodní migrace pracovních sil ...69 // 6.3 Mezinárodní migrace pracovních sil a ČR...70 // Shrnutí ...71 // Klíčová slova...71 // Kontrolní otázky a úkoly...71 // ČÁST II. // 7. Regionalizace světové ekonomiky ...75 // 7.1 Podstata regionalizace...75 // 7.2 Otevřený regionalismus - přínosy a rizika regionalizace...77 // 7.3 Regionalizace a hlavní centra (makroregiony) světové ekonomiky ...79 // 7.4 Regiony a subregiony ...82 // Shrnutí ...83 // Klíčová slova...84 // Kontrolní otázky a úkoly...84 // 8. Hlavní centra světové ekonomiky ...86 // 8.1 Kvantitativní porovnání ekonomických center...86 // 8.2 Ekonomický vývoj center v závěru 90. let...89 // 8.3 Specifikum evropského centra...91 // Shrnutí ...91 // Klíčová slova...92 // Kontrolní otázky a úkoly...92 // 9- Ekonomický vývoj USA...93 // 9.1 Ekonomické problémy USA na počátku 90. let...93 // 9.2 Nástup ke konjunktuře ...94 // Ylll // Světová ekonomika - nové jevy a perspektivy // 9.3 Ekonomický vývoj ve druhé polovině 90. let...95 // 9.4 Nová ekonomika...96 // 9.5 Perspektivy americké ekonomiky ...98 // 9.6 Předpokládané dopady americké recese na světové hospodářství...
100 // 9.7 Ekonomické vztahy s ČR ... 101 // Shrnutí... 102 // Klíčová slova... 103 // Kontrolní otázky a úkoly... 103 // 10. USA a NAFTA... 104 // 10.1 Zahraničně obchodní přístupy USA a okolnosti vzniku NAFTA ... 104 // 10.2 Podstata a základní ustanovení NAFTA... 107 // 10.3 Výsledky činnosti NAFTA a záměry na prahu 3. tisíciletí... 109 // 10.4 Zájmy USA na naplnění NAFTA ... 112 // Shrnutí... 112 // Klíčová slova... 114 // Kontrolní otázky a úkoly... 114 // 11. Ekonomický vývoj Japonska... 115 // 11.1 Stagnace v 1. polovině 90. let ... 115 // 11.2 Problémy ve 2. polovině 90. let... 116 // 11.2.1 Řešení ekonomických problémů ... 117 // 11.2.2 Důsledky deflace... 118 // 11.3 Perspektivy japonské ekonomiky... 119 // 11.4 Ekonomické vztahy s ČR ... 120 // Shrnutí... 121 // Klíčová slova... 122 // Kontrolní otázky a úkoly... 122 // 12. Japonsko a APEC ... 123 // 12.1 Zahraničně politické přístupy Japonska a vznik APEC ...123 // 12.2 Charakteristika APEC... 125 // 12.3 Výsledky činnosti APEC a záměry na prahu 3. tisíciletí ... 127 // 12.4 Zájmy Japonska v APEC... 130 // Shrnutí... 132 // Klíčováslova... [33 // Kontrolní otázky a úkoly... 133 // 13. Ekonomický vývoj evropského centra v 90. letech... 135 // 13.1 Ekonomická recese... 135 // 13.2 Oživení ekonomik... 138 // 13.3 Nezaměstnanost - hlavní ekonomický problém EU... 140 // Obsah // Shrnutí... !42 // Klíčová slova... 143 // Kontrolní otázky
a úkoly... 143 // 14. Integrační procesy v evropském centru ... 144 // 14 1 Vytváření jednotného vnitřního trhu ... 144 // 14.1.1 Příprava jednotného vnitřního trhu... 144 // 14.1.2 Jednotný evropský akt... 145 // 14.2 Překážky fungování jednotného vnitřního trhu ... 146 // 14.3 Evropský hospodářský prostor ... 149 // 14.4 Maastrichtské dokumenty - přechod ? nové etapě // integračních procesů... 150 // 14.4.1 Smlouva o Evropské unii... 151 // 14.4.2 Smlouva o založení Evropského společenství... 152 // 14.4.3 Význam Maastrichtských dokumentů... 153 // 14.5 Amsterdamská smlouva ... 153 // Shrnutí... 154 // Klíčová slova... 155 // Kontrolní otázky a úkoly... 155 // 15. Evropská měnová unie ... 157 // 15.1 Příprava hospodářské a měnové unie...157 // 15.2 Konvergenční kritéria ... 158 // 15.2.1 Měnová kritéria... 158 // 15.2.2 Fiskální kritéria... 158 // 15.3 Proces vytváření Evropské měnové unie... 159 // 15.3.1 Etapa první: (1.7. 1990-31. 12. 1993)... 159 // 15.3.2 Etapa druhá: ( 1. 1. 1994-31. 12. 1998) ... 159 // 15.3.3 Etapa třetí: (1. 1. 1999-1. 3. 2002)... 161 // 15.4 Euro - společná měna EMU... 162 // 15.5 Evropská centrální banka ... 163 // 15.6 Přínosy a rizika EMU... 164 // 15.6.1 Přínosy EMU... 164 // 15.6.2 Rizika EMU ... 165 // !5.7 Názory na úspěšnost EMU ... 166 //  mutí... 168 // Klíčová slova... 16g // Kontrolní otázky a úkoly... 168 // • Transformační proces
v zemích střední a východní Evropy ... 169 // • 1 Podstata a obsah transformačního procesu... 169 // 16.1.1 Zahájení transformačního procesu... If // Svelava ekonomika - nové jevy a perspektivy // 16.1.2 Podstata transformačního procesu ... 169 // 16.1.3 Obsah transformačního procesu... 170 // 16.2 Transformační proces po deseti letech... 171 // 16.2.1 Průběh transformačního procesu ... 171 // 16.2.2 Ekonomické a sociální výsledky transformačního procesu...172 // 16.3 Spolupráce ve střední a východní Evropě // během transformačního procesu ... 177 // 16.4 Zapojení transformujících se ekonomik do mezinárodních // ekonomických vztahů ... 178 // Shrnutí... 181 // Klíčová slova... 182 // Kontrolní otázky a úkoly...182 // 17. Zapojení transformujících se ekonomik // do západoevropských integračních procesů ... 183 // 17.1 Navázání spolupráce s Evropským společenstvím...183 // 17.2 Evropské asociační dohody... 184 // 17.3 Kritéria vstupu do EU... 185 // 17.4 Zahájení vstupních jednání ... 186 // 17.5 Příprava na členství v EU ... 186 // Shrnutí... 189 // Klíčová slova...:... 190 // Kontrolní otázky a úkoly... 190 // 18. Zapojení ČR do západoevropských integračních procesů...191 // ? Integrační proces České republiky v datech... 191 // 18.2 Aspekty zapojení ČR do EU... 192 // 18.2.1 Cla a celní unie ... 193 // 18.2.2 Jednotný vnitřní trh... 194 // 18.2.3 Investice a úspory ... 197
// 18.3 Předpokládaný vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů // po vstupu ČR do EU... 198 // 18.3.1 Hrubý domácí produkt... 198 // 18.3.2 Nezaměstnanost... 199 // 18.3.3 Obchodní bilance...200 // 18.3.4 Inflace...202 // 18.4 Státní rozpočet, strukturální fondy a předvstupní pomoc...204 // 18.4.1 Státní rozpočet...204 // 18.4.2 Strukturální fondy a předvstupní pomoc ...205 // 18.5 Neekonomické aspekty procesu integrace...206 // 18.5.1 Pozitiva...206 // 18.5.2 Negativa ...207 // 18.6 Institucionální aspekty procesu integrace...207 // WUOUIl // 18.7 Právní aspekty procesu integrace...208 // 18.7.1 Harmonizace českého práva s právem ES...208 // 18.7.2 Kroky sbližování...209 // 18.8 ČR a euro...209 // 18.8.1 Česká národní banka a euro...210 // 18.8.2 Dopad eura na české banky ...210 // 18.8.3 České podniky a euro ...211 // 18.8.4 Ostatní aspekty ...212 // 18.8.5 Plnění Maastrichtských kritérií v ČR...213 // 18.9 Vstoupit do Evropské unie, nebo ne? ...214 // Shrnutí...215 // Klíčová slova...216 // Kontrolní otázky a úkoly...216 // 19. Rozvojové země ...217 // 19.1 Základní charakteristiky rozvojových zemí...217 // 19.2 Ekonomická (sociálně ekonomická) struktura rozvojových zemí...218 // 19.3 Sociální struktura rozvojového světa...219 // 19.3.1 Vývoj populace rozvojových zemí...219 // 19.3.2 Chudoba ...220 // 19.3.3 Sociální problémy rozvojových zemí...222 // 19.4 Hlavní regiony rozvojových
zemí ...224 // 19.5 Rozvojové země a Světová obchodní organizace...227 // 19.6 Rozvojové země a bretton-woodské instituce ...227 // 19.7 Rozvojové země a Česká republika...229 // 19.8 Tabulková příloha...230 // Shrnutí...233 // Klíčová slova...234 // Kontrolní otázky a úkoly...234 // 20. Postavení Číny ve světové ekonomice...235 // 20.1 Program čínských ekonomických reforem...235 // 20.2 Ekonomický a sociální vývoj v 90. letech...237 // 20.3 Zapojování Číny do mezinárodního obchodu...241 // 20.4 Postavení Číny v mezinárodní politice...243 // 20.5 Vztahy s Českou republikou...243 // Shrnutí...245 // Klíčová slova...246 // Kontrolní otázky a úkoly...246 // Použitá literatura...247 // Doporučené aktuální zdroje informací...251 // Rejstřík ...253

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC