Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.9) Půjčeno:107x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2002
174 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7178-635-7 (brož.)
Bibliografie na s. 167-174
Sociologie výchovy - vysokoškolské učebnice
000104471
Obsah // Namísto úvodu...7 // * // 1 Vymezení, vývoj sociologie výchovy a vzdělávání...11 // 1.1 Základní vymezení sociologie výchovy a vzdělávání ...11 // 1.2 Vývoj sociologických přístupů к výchově a vzdělávání ...14 // 1.3 Metody a techniky sociologického výzkumu...22 // Shrnutí ...23 // 2 Celospolečenské kontexty výchovy a vzdělávání ...25 // 2.1 Technologický pokrok, výchova a vzdělávání ...28 // 2.2 Ekonomické souvislosti výchovy a vzdělávání ...31 // 2.3 Politické souvislosti výchovy a vzdělávání...33 // 2.4 Výchova, vzdělávání a kulturní systém společnosti ...35 // 2.5 Demografický vývoj, výchova a vzdělávání...39 // Shrnutí ...41 // 3 Životní etapy a socializace...43 // 3.1 Socializace a formování vlastního „Já" ...43 // 3.2 Dětství v pohledu sociologie ...49 // 3.3 Mládí a mádež...55 // Shrnutí ...65 // 4 Rodina, výchova a vzdělávání...67 // 4.1 Hlavní funkce rodiny a výchova...68 // 4.2 Socializační funkce rodiny ...73 // Shrnutí ...78 // 5 Rovnost přístupu к vyššímu vzdělání jako sociologický problém ... 81 // 5.1 Přístupy к problému...81 // Sociologie výchovy a školy // 5.2 Přístup žen ke vzdělání ...84 // 5.3 Rasy, etnika, národy a jejich přístup ke vzdělání...86 // 5.4 Sociální stratifikace a vzdělání...88 // 5.5 Sociální diferenciace přístupu к vyššímu vzdělání v ČR...91 // Shrnutí ...93 // 6 Funkce školy...95 // 6.1
Taxace funkcí školy...97 // Shrnutí...103 // 7 Kurikulum...105 // 7.1 Sociologické pojetí...105 // 7.2 Obsah kurikula ...109 // 7.3 Základní koncepce kurikula a jejich kritika ...110 // 7.4 Skryté kurikulum...112 // Shrnutí...115 // 8 Škola...117 // 8.1 Škola jako sociální organismus...117 // 8.2 Socializace ve škole prostřednictvím řádu ...119 // 8.3 Škola jako prostor pro socializaci...137 // 8.4 Tematizované a netematizované vztahy školy a společnosti...140 // Shrnutí...148 // 9 Profese učitele ...151 // 9.1 Učitel a sekundární socializace ...151 // 9.2 Učitel ve společnosti (status, místo v sociální struktuře, // prestiž povolání) ...154 // 9.3 Role učitele (segmentace a konflikt rolí) ...161 // 9.4 Profesionalizace učitelů ...162 // Shrnutí...166 // Literatura ...167 // Vybrané časopisy...174
(OCoLC)53267429
cnb001187635

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC