Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.05.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.9) Půjčeno:33x 
BK
1. vyd.
Úvaly : Albra, 2003
xv, 865 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-86490-74-2 (váz.)
Tabulky strojnické
000105611
OBSAH // ÚVOD // MATEMATIKA // Základní matematické vztahy... 2 // Výpočtové vztahy pro obvody a obsahy rovinných útvaru... 4 // Výpočtové vztahy pro objemy a povrchy prostorových útvaru... 9 // VELIČINY A JEDNOTKY // Veličiny a jednotky (výběr z ČSN)... 15 // Veličiny a jednotky v mechanice... 26 // Tabulky převodních vztahů... 27 // MECHANIKA // Pasivní odpory — tření... 34 // Pružnost a pevnost... 35 // Moduly pružnosti v tahu, ve smyku a Poissonova čísla... 35 // Vzpěrná pevnost přímých prutů... 36 // Výpočtové vztahy pro plochy, kvadratické momenty, polární momenty... 39 // Vetknuté nosníky a nosníky o dvou podpěrách... 44 // Vetknuté nosníky stejné pevnosti... 46 // Nosníky stejné pevnosti o dvou podpěrách... 48 // Součinitele vzpěrnosti, mezní štíhlost, nepružný vzpěr... 50 // Tvarový součinitel... 51 // Vrubový součinitel skutečného zhuštění napětí... 52 // Součinitel velikosti součástí... 53 // Součinitel stavu povrchu součástí... 53 // Mechanické hodnoty základních konstrukčních materiálů... 54 // TERMOMECHANIKA // Sdílení tepla... 58 // Stavební a izolační hmoty... 59 // Teplotní součinitel délkové roztažnosti tuhých látek, objemové roztažnosti kapalin... 60 // Fyzikální hodnoty uvedených tuhých látek... 61 // Fyzikální hodnoty technických plynů... 62 // Fyzikální hodnoty kapalin... 63 // Spalná tepla ve výhřevnosti paliv... 63 // Měrné objemy přehřáté vodní páry... 64 // Entalpie přehřáté vodní páry... 65 // Sytá vodní pára a voda — uspořádání podle teplot... 66 // Sytá vodní pára a voda — uspořádání podle tlaku... 67 // Vlhký vzduch při tlaku 98 100 Pa... 69 // TECHNICKÉ KRESLENÍ // Normální délkové rozměry... 71 // Formáty a úprava výkresových listů... 72 // V // Latinská abeceda... 78 // Řecká abeceda... 80 //
Rozměry písmen a velikosti mezer... 81 // Měřítka... 82 // Typy čar a jejich význam... 82 // Tloušťky čar a skupiny čar... 84 // 9 Soustava tolerancí a uložení... 85 // Vzorce pro základní tolerance... 86 // Znázornění tolerančních polí děr a hřídelů pro různá uložení... 87 // Úchylky děr a hřídelů... . 88 // Číselné hodnoty tolerancí... 89 // Mezní úchylky tolerančních polí děr pro jmenovité rozměry od 1 do 500 mm... 90 // Mezní úchylky tolerančních polí hřídelů pro jmenovité rozměry od 1 do 500 mm...104 // Doporučená uložení v soustavě jednotné díry pro rozměry od 1 do 500 mm...122 // Doporučená uložení v soustavě jednotného hřídele pro rozměry od 1 do 500 mm...123 // Příidady uložení...124 // Základní pravidla tolerování...125 // Všeobecné informace...126 // * Tolerance tvaru a polohy...128 // Značky pro geometrické tolerování...129 // Předepisování tolerancí tvaru a polohy na výkrese...131 // Zjednodušené označování tyčí a profilů...135 // Označování profilů...136 // Doporučené obrazové provedení značek...137 // Mezní úchylky netolerovaných rozměrů...138 // Tolerování délkových a úhlových rozměrů...139 // Nepředepsané geometrické tolerance . ...142 // Geometrické tolerování...144 // Geometrické požadavky na výrobky (GPS)...146 // Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků...148 // Grafické značky struktury povrchu...148 // Skladba úplné grafické značky povrchu...149 // Příklady označování...151 // Středící důlky...152 // Středící důlky se závitem a s vrcholovým úhlem 60°...154 // Zaoblení a zkosení hran...155 //
Zápichy...156 // Pružiny...158 // Výrobní výkresy pružin...158 // Ozubená kola, moduly...159 // Popisové pole...160 // Seznamy položek...161 // Pravidla pro kreslení výkresů ozubených kol...163 // Řetězová kola...168 // Rýhování přímé...170 // Vroubkování pravoúhlé a kosoúhlé...170 // 9 Jemné drážkování...171 // Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°...172 // Rovnoboké drážkování válcových hřídelů s vnitřním středěním...174 // Tolerance děr a hřídelů...175 // Válcové konce hřídelů...176 // Dovolené točivé momenty přenášené konci hřídelů...178 // Značky pro kinematická schémata...181 // Značky pro kreslení potrubí...192 // Značky pro křeslem hydraulických a pneumatických schémat...201 // VI // MATERIÁLY // Číselné označování a rozdělení ocelí k tváření...208 // Systém zkráceného označování ocelí...217 // Systém číselného označování ocelí...217 // Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky...220 // Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů...221 // Hliník a slitiny hliníku...224 // Číselné označování a rozdělení plastů...230 // Třídění a označování pryže...231 // Vlastnosti a použití vybraných materiálů...232 // Oceli k tváření...232 // Rovnovážný diagram Fe-C...239 // Závislost tvrdosti na pevnosti materiálu...241 // Nástrojové materiály...242 // Slinuté karbidy...250 // Druhy, vlastnosti a složení slinutých karbidů...251 // Doporučené použití slinutých karbidů...252 // Keramické řezné materiály...255 // Supertvrdé řezné materiály...255 // Těžké neželezné kovy...260 // Lehké neželezné kovy...262 //
Plasty...264 // Vybrané vlastnosti kovových vodivých materiálů...270 // Ocelový a litinový odpad...271 // , Polotovary... . 274 // Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované zatepia...274 // Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované zatepia...276 // Plechy ocelové pozinkované... 278 // Plechy ocelové žebrované z ocelí tříd 10 a 11 válcované zatepia...279 // Tyče kruhové válcované zatepia normální a zvýšené přesnosti...280 // Tyče čtvercové válcované zatepla normální a zvýšené přesnosti...282 // Tyče ploché válcované zatepla normální a zvýšené přesnosti...284 // Široká ocel třídy 10 a 11 válcovaná zatepla...286 // Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované zatepla...288 // Tyče průřezu rovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované zatepla...289 // Tyče průřezu nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcovaných zatepla...291 // Tyče průřezu I z ocelí tříd 10 a 11 válcované zatepla...293 // Tyče průřezu IPE z konstrukčních ocelí válcované zatepla...294 // Tyče průřezu U z ocelí tříd 10 a 11 válcované zatepla...295 // Tyče průřezu UE z ocelí tříd 10 a 11 válcované zatepla...296 // Tyče průřezu T z ocelí tříd 10 a 11 válcované zatepla...297 // Trubky ocelové závitové běžné...298 // Trubky ocelové závitové zesílené...299 // Trubky ocelové bezešvé tvářené zatepia...300 // Trubky ocelové bezešvé čtvercové tvářené zatepla...302 // Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélné svařované hladké...304 // Tažený ocelový drát pro všeobecné účely...305 // Tyče šestihranné z ocelí tříd 11 až 16 tažené zastudena s úchylkami h11 ah12...307 // Tyče kruhové z ocelí tříd 11 až 16 tažené zastudena s úchylkami h11 ah12...308 // Tyče čtvercové z ocelí tříd 11 a 12 tažené zastudena s úchylkami h11 ah12...309 //
Tyče ploché z ocelí tříd 11 a 12 tažené zastudena s úchylkami h11 ah12...310 // Tyče čtvercové z oceli 11 600 tažené zastudena s úchylkami h9 na klíny a pera...312 // Tyče ploché z oceli 11 600 tažené zastudena s úchylkami h9 pro šířku a h11 pro tloušťku na klíny a pera . . 313 Tenkostěnné profily ocelové uzavřené, čtvercové...314 // VII // Tenkostěnné profily ocelové uzavřené — obdélníkové...315 // Tenkostěnné profily ocelové uzavřené — tvaru L...316 // Plechy z oceli třídy 17 válcované zatepla...317 // Plechy z ocelí třídy 19 válcované zatepla...319 // Široká ocel válcovaná zatepla z ocelí tříd 12 až 16 a 19 vysoké přesnosti...321 // Tyče nožové symetrické z ocelí tříd 12, 14 a 19 válcované zatepla...323 // Jmenovité rozměry příčného průřezu, mezní úchylky a hmotnosti...323 // Délky a jejich mezní úchylky...324 // Tyče půlkruhové a úsečové z ocelí třídy 19 válcované zatepla . . :...325 // Jmenovité rozměry příčného průřezu, mezní úchylky a hmotnosti...325 // Délky a jejich mezní úchylky...325 // Mezní úchylky přímosti...325 // Hliník a slitiny hliníku — plechy, pásy a desky tvářené zatepla...326 // Hliník a slitiny hliníku — plechy, pásy a desky tvářené zastudena...328 // Tyče kruhové z hliníku a slitin hliníku lisované zatepla...331 // Tyče čtvercové z hliníku a slitin hliníku lisované zatepla...332 // Tyče kruhové z hliníku a slitin hliníku tažené zastudena...333 // Tyče ploché z hliníku a slitin hliníku tažené zastudena...335 // Tyče šestihranné z hliníku a slitin hliníku tažené zastudena...336 //
Trubky kruhové z hliníku a slitin hliníku tažené zastudena...338 // Tyče kruhové z mědi a slitin mědi tažené zastudena s mezními úchylkami h12 a h12...340 // Tyče ploché z mědi a slitin mědi tažené zastudena s mezními úchylkami h13...342 // Tyče šestihranné z mědi a slitin mědi tažené zastudena s mezními úchylkami h11...344 // Trubky kruhové z mědi a slitin mědi tažené zastudena...346 // Desky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC)...348 // Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC) pro tlaková potrubí...349 // Tyče z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC)...351 // Trubky z polyethylénu...352 // STROJNÍ SOUČÁSTI // 0 Závity...354 // Označování závitů...356 // Metrické závity...357 // Výběr doporučených mezních úchylek ISO metrického závitu...362 // Hodnoty mezních úchylek metrického závitu. Uložení s vůlí...363 // Šrouby...365 // Metrické závity. Přechodná uložení... 368 // Metrické závity. Uložení s přesahem...374 // Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku...375 // Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech...378 // Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech...381 // Lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý závit...383 // Lichoběžníkový nerovnoramenný závit...385 // Šrouby. Konce šroubů s vnějším metrickým závitem ISO...387 // Výběhy vnějšího metrického závitu...388 // Výběhy vnitřního metrického závitu...389 // Drážky vnějšího metrického závitu...390 // Drážky vnitřního metrického závitu... 391 // Válcové zahloubení pro šrouby se šestihrannou hlavou a pro šestihranné matice s podložkou...392 // Válcové zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou...393 // Kuželové osazené zahloubení pro zápustné hlavy šroubů...394 // a Díry pro šrouby...395 //
Prostor potřebný pro užití klíčů na šestihrany...399 // Přehled šroubů a matic...400 // Výchozí materiály pro šrouby a matice...403 // Tolerance spojovacích součástí...404 // i // VIII // Šrouby a matice s průměry závitů od 1,6 mm do 150 mm...404 // Šrouby se šestihrannou hlavou s normální a redukovanou hladkou částí dříku...406 // Lícované šrouby s dlouhým a krátkým závitem...409 // Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě...410 // Šrouby s malou válcovou hlavou...412 // Šrouby s válcovou hlavou...413 // Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem...414 // Šrouby s půlkulovou hlavou...415 // Šrouby se zápustnou hlavou...416 // Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou...417
(OCoLC)53860976
cnb001283054

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC