Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

freinetovy školy (@@20121122-09:31:10@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(36) Půjčeno:72x 
BK
Praha : Karolinum, 1992

objednat
ISBN 80-7066-673-0
000107656
Rekat.
OBSAH // Úvod ... s. 7 // 1. Co znaaená Nová výchova 7... s.10 // 2. Jaké akcenty 7 ... s. 15 // I. "Moderní ökola" C.Freineta ... s. 20 // 1. Souvislosti života a díla ... s. 20 // 2. Eklektik v teorii ... s. 32 // 3. Freinetova pedagogická teorie - principy a metody ... s.40 // 3.1. Vývojové zákony života jako vůdčí principy pedagogiky.41 // 3.2. Zájmový komplex ... s.46 // 3.3. Přiklad volného textu - "Malá koupel“ ... s.50 // 4. Pedagogické invarianty - odraz invariantních zákonů // života ... S.56 // 4.1. Pojetí dítěte ... s.56 // 4.2. Motivace poznávací činnosti žáka ... s.59 // 4.3. Výchovné zásady ... s.64 // 4.4. Hodnotový rozměr ... s.74 // 5. Základní didaktické principy a souhrnný model vyučování.78 // 6. Vztah zkušenosti a poznání (Freinet, Piaget a Bruner) s.92 // 6.1. Demystifikace poznání 7 ... s.94 // 6.2. Izomorfie činnosti a poznání u J.Piageta ... s.98 // 6.3. Strukturace zkušenosti a kulturní ampi i fikátory // v pojetí J.Brunera ... s.106 // 7. Premisy nové edukativní formy 7 ... s.112 // 256 // II. MCE (Movimento di Cooperazione Educativa) jako // originální rozvinuti Freinetovy pedagogiky ... s.119 // 1 . Historie MCE ... s. 119 // 2. Transmisivni vs. konstruktivistický model vyučování s.128 // 2.1. Charakteristiky transmise ... s.129 // 2.2. Konstruktivistický model vyučování ... s.137 // 2.2.1. Princip “blízké zkušenosti" ... s.139 // 2.2.2. Těžit z různosti ... s.149
2.2.3. Ještě ? badatelskému charakteru učební činnosti // dětí ... S.153 // 3. Možnosti diskursívní výstavby poznáni ... s.156 // 4.Vyučování jako faktor kontinuity či diskontinuity // vývoje ... S.168 // III. Francouzská skupina Nové výchovy (GFEN) ... s.182 // 1. Historie GFEN - období slávy a úpadku ... s. 182 // 2. Walionovo dědictví : čin a jeho zobrazení - nutnost // sociální okliky ... s.197 // 3. Auto-socio-konstrukce aneb jde o efektivní výstavbu // poznání i osobnosti ... s.208 // IV. Vztah žáka ? poznáni a metoda vyučování a učení ... s.223 // 1. Změna epistemologické pozice ... s.224 // 1.1. Konstruovat poznatky i svou identitu ... s.226 // 1.2. Žákův vztah ? poznání a smysl učeni ... s.230 // 257 // 2. Změna metody // S.237 // V. Nápodoba modelů, transmise nebo sebekonstrukce ? ... s.242 Použitá literatura ... s.248 // 258
(OCoLC)85635176

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC