Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
MP
Mapa, atlas
1. vyd.
Měřítka různá
Česká Lípa : Geodézie ČS, 1999
1 atlas (113 s.) : ca 50 barev. map ; 30 cm + [8] příl.

ISBN 80-85897-39-3 (kroužkový blok)
Edice Geobáze
V kapse 8 slepých map
Obsahuje bibliografie na s. 113 a rejstřík
000107857
Obsah // Učíme se číst z mapy... 5 // Geografické minimum ... 6 // V čem jsme dobří... aneb jak si stojíme ve světě... 8-9 // My a Evropa... 10-11 // Evropa politická 1 : 27 mil. // Evropská unie 1 : 35 mil. // NATO 1 : 35 mil. // Vývoj českého státu, vývoj mapování... 12-14 // Družicový snímek ... aneb jak nás vidí kosmonauti... 16-17 // Obecně zeměpisná mapa 1 : 1,25 mil... 18-19 // Geomorfologické členění 1 : 1,25 mil... 20-21 // Geologické éry: prahory - čtvrtohory... 22-25 // Geologie Evropy 1 : 28 mil... 26-27 // Horniny a jejich využití // Geologická mapa 1 : 1,25 mil... 28-29 // Vodstvo ... 30 // Povodí a vodnost řek 1 : 1,25 mil. // Znečištění vodních toků 1 : 4 mil. // Půdy... 31 // Půdní typy 1 : 2,5 mil. // Půdní druhy 1 : 4 mil. // Klimatické oblasti 1 : 1,9 mil... 32 // Roční úhrn srážek 1 : 4 mil. // Chráněná území přírody 1 : 1,8 mil... 33 // Naše lesy a využití ploch 1 : 1,9 mil... 34 // Politický systém ... aneb co stojí v ústavě... 36-37 // Administrativní členění 1 : 1,25 mil... 38-39 // Nové vyšší územně správní celky 1 : 5 mil. // Praha - městské obvody a části NUTS 2 1:5 mil. // Praha - kulturní a správní centrum 1:15 000 ... 40-41 // Praha za vlády Karla IV. // Hustota zalidnění a sídla 1 : 1,25 mil... 42-43 // Hustota zalidnění okresů 1 : 5 mil. // Přirozený přírůstek obyvatel ... 44 // Přirozený přírůstek / úbytek obyvatel podle okresů 1 : 4 mil.
// Přírůstek / úbytek obyvatel stěhováním 1 : 4 mil. // Národnostní složení 1 : 2,5 mil... 45 // Národnostní menšiny - slovenská 1 : 4 mil. // - německá a polská 1 : 4 mil. // Náboženství... 46-47 // Vyznání - římskokatolické 1 : 4 mil. // - českobratrské evangelické // a slezské evangelické augsburského vyznání 1 : 4 mil. // - československé husitské 1 : 4 mil. // Životní prostředí, zdraví, rekreace 1 :1,9 mil... 48 // HOSPODÁŘSTVÍ // 49 // Hospodářská mapa 1 : 1,25 mil... 50-51 // Těžba uhlí a výroba elektřiny 1 : 4 mil. // Nezaměstnanost obyvatel podle okresů 1 : 4 mil. // Průmyslová odvětví, zemědělství... 52-53 // Strojírenský průmysl 1 : 4,5 mil. // Hutnický průmysl 1 : 4,5 mil. // Chemický průmysl 1 : 4,5 mil. // Průmysl sklářský, keramický a stavebních hmot 1 : 4,5 mil. Průmysl textilní, oděvní a kožedělný 1 : 4,5 mil. Dřevozpracující a papírenský průmysl 1 : 4,5 mil. Zemědělství 1 : 2,5 mil. // Potravinářský průmysl 1 : 4,5 mil. // Zahraniční obchod ... 54 // Doprava a spoje ... 55-57 // Intenzita silniční dopravy 1 : 2,5 mil... 55 // Železniční nákladní doprava 1 : 2,5 mil... 56 // Potrubní doprava 1 : 4 mil... 56 // Vodní doprava 1 : 1,8 mil... 56 // Letecká doprava 1 : 4 mil... 57 // Televizní a rozhlasové vysílače 1 : 2,5 mil... 57 // Internet - informační dálnice 1 : 1,8 mil... 58 // Hrady a zámky 1 : 1,25 mil... 60-61 // Muzea, galerie ... aneb kam
za poznáním 1 :1,8 mil... 62 // Vysoké školy... aneb kam po maturitě... 63 // Klad listů 1 : 1,8 mil... 65 // Vysvětlivky... 66-67 // Vlastivědná mapa 1 : 350 000 ... 68-91 // Hlavní údaje o České republice... 104 // Národní parky a chráněné krajinné oblasti... 104 // Geomorfologické jednotky a jejich nejvyšší vrcholy... 105 // Hlavní průsmyky a sedla... 105 // Jeskyně a propasti... 105 // Řeky, rybníky, jezera, vodní nádrže... 106 // Systém statistických územních jednotek (NUTS) Evropské unie 107 // Církve a náboženské společnosti registrované v ČR... 107 // Administrativní členění... 108-109 // Hraniční přechody... 110-111 // Doprava... 111 // Co je to Internet... 112 // Seznam pramenů a literatury... 113 // CVIČNÉ MAPY

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC