Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2004
161 s. : il., mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 80-200-1253-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 149-161 a bibliografické odkazy
Německé, anglické, francouzské a ruské resumé
Čeština - onomastika - studie
000108486
OBSAH // Úvod...9 // 1. Z historie a současnosti české onomastiky...17 // 1.1 Toponymie jako historický pramen ke zkoumání dějin osídlení // českých zemí (příspěvek ? dějinám metodologie české onomastiky) . . 17 // 1.2 Onomastika na českých univerzitách - minulost, přítomnost // a perspektivy ...23 // 2. Uliční názvosloví a společenské faktory ...29 // 3. Vzájemné vztahy mezi onomastikou a dialektologií...35 // 3.1 Důvody sepětí onomastiky a dialektologie ...35 // 3.2 Jazykovězeměpisná metoda a její užiti v onomastice // a v dialektologii ...36 // 3.3 Využití vlastních jmen v dialektologii ...40 // 3.4 Možnosti a problémy využití synchronního anoikonymického // materiálu...43 // 3.5 Konkrétní příklady teritoriální a nářeční vázanosti apelativ // anoikonym na území Čech ...48 // 3.5.] Přiklad 1 - obecná a vlastni jména označující bělidlo ...48 // 3.5.2 Příklad 2 - obecná a vlastní jména označující pozemek ležící // dočasně ladem ...54 // 4. Ke konkurenčním vztahům v českém anoikonymickém systému (na příkladě dvou anoikonymických // strukturních modelů) ...63 // 4.1 Dosavadní stav a východiska dalšího zkoumání ...63 // 4.2 Vznik anoikonym zkoumaných typů...65 // 5 // 4.3 Vývoj jmen a proměnlivost jejich forem ...70 // 4.4 Předložkové prefixy užité při tvoření anoikonym a jejich frekvence.74 // 4.5 Relační objekty motivující vznik anoikonym a užité lexikální
báze .82 // 5. Onymická derivace a její role při vzniku českých anoikonym . . 97 // 6. Exonyma a cizí zeměpisná jména v češtině...101 // 6.1 Přístupy ke zkoumání exonym ...101 // 6.2 Historie vzniku termínu exonymum a jeho obsahová náplň ...102 // 6.3 Způsoby klasifikace exonym ...104 // 6 3.1 Dělení exonym podle původu ...105 // 6.3.2 Typy exonym podle frekvence výskytu v čase...105 // 6.3.3 Klasifikace exonym z jazykového hlediska ...106 // 6.4 Vývojové etapy české exonymie a její současný stav ...114 // 6.5 Standardizace zeměpisných jmen, postoj ? užívání exonym // a jejich budoucnost...120 // Zusammenfassung ...124 // Summary ...128 // Résumé...132 // ??? ...136 // Mapové přílohy ...141 // Seznam použité literatury ...149
(OCoLC)60526508
cnb001312120

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC