Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

psychologie (@@20120704-10:38:56@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
BK
2., rozš. vyd.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008
315 s. : barev. il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7380-124-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 302-308 a rejstřík
000108490
Předmluva k 1. vydání -- Předmluva ke 2. vydání -- 1. Obecně teoretické otázky metodik vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů -- 1.1 Pojem, předmět a funkce metodiky vyšetřování -- 1.2 Pojem a struktura metodik vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů -- 1.3 Zásady metodiky vyšetřování jednotlivých typů trestných činů -- 2. Metodika vyšetřování krádeží -- 2.1 Kriminalistická charakteristika krádeží -- 2.2 Typické stopy -- 2.3 Typické vyšetřovací situace -- 2.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování -- 2.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování -- 2.6 Zvláštnosti počátečních vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů -- 2.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a plánování vyšetřování -- 2.8 Zvláštnosti následné etapy vyšetřování -- 2.9 Zapojení veřejnosti do vyšetřování a kriminalistická prevence -- 3. Metodika vyšetřování podvodů ---
3.1 Kriminalistická charakteristika podvodů -- 3.2 Typické stopy trestného činu podvodu -- 3.3 Typické vyšetřovací situace -- 3.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování -- 3.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování -- 3.6 Zvláštnosti počátečních úkonů -- 3.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a organizace vyšetřování -- 3.8 Zvláštnosti následné etapy vyšetřování -- 3.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování -- a kriminalistická prevence -- Metodika vyšetřování loupeží -- 4.1 Kriminalistická charakteristika loupeží -- 4.2 Typické stopy -- 4.3 Typické vyšetřovací situace -- 4.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování -- 4.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování -- 4.6 Zvláštnosti počátečních úkonů -- 4.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a vyšetřování -- 4.8 Zvláštnosti následných úkonů -- 4.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování ---
a kriminalistické prevence -- Metodika vyšetřování vražd -- 5.1 Kriminalistická charakteristika vražd -- 5.2 Typické stopy -- 5.3 Typické vyšetřovací situace -- 5.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování -- 5.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování -- 5.6 Zvláštnosti prvotních vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů -- 5.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a organizace vyšetřování -- 5.8 Zvláštnosti následných vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů -- 5.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování -- a kriminalistické prevence -- Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů -- 6.1 Kriminalistická charakteristika sexuálních trestných činů -- 6.2 Typické stopy -- 6.3 Typické vyšetřovací situace -- 6.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování -- 6.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování -- 6.6 Zvláštnosti počátečních úkonů ---
6.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a organizace vyšetřování -- 6.8 Zvláštnosti následných úkonů -- 6.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování -- a kriminalistické prevence -- 7. Metodika vyšetřování trestných činů proti měně -- 7.1 Kriminalistická charakteristika -- 7.2 Typické stopy -- 7.3 Typické podněty k vyšetřování a jejich zvláštnosti -- 7.4 Typické počáteční vyšetřovací situace -- 7.5 Zvláštnosti předmětu vyšetřování -- 7.6 Typické počáteční úkony a jejich zvláštnosti -- 7.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a organizace vyšetřování -- 7.8 Typické následné úkony a jejich zvláštnosti -- 7.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování -- a kriminalistická prevence -- 8. Metodika vyšetřování drogové kriminality -- 8.1 Kriminalistická charakteristika drogové kriminality -- 8.2 Typické stopy -- 8.3 Typické vyšetřovací situace ---
8.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování -- 8.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování -- 8.6 Zvláštnosti počátečních, neodkladných a vyšetřovacích úkonů a opatření -- 8.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a vyšetřování -- 8.8 Zvláštnosti následných úkonů -- 8.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování drogové kriminality a kriminalistické prevence -- 9. Metodika vyšetřování požárů, výbuchů a havárií -- 9.1 Kriminalistická charakteristika -- 9.2 Typické stopy -- 9.3 Typické vyšetřovací situace -- 9.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování -- 9.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování -- 9.6 Zvláštnosti prvotních a operativně pátracích úkonů -- 9.7 Zvláštnosti vytyčování a prověrky vyšetřovacích verzí, plánování a organizace vyšetřování -- 9.8 Zvláštnosti následné etapy -- 9.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování -- a kriminalistické prevence ---
10. Metodika vyšetřování silničních dopravních nehod -- 10.1 Kriminalistická charakteristika -- 10.2 Typické stopy -- 10.3 Typické vyšetřovací situace -- 10.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování -- 10.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování -- 10.6 Zvláštnosti počátečních vyšetřovacích úkonů a opatření -- 10.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a organizace vyšetřování -- 10.8 Zvláštnosti následné etapy vyšetřování -- 10.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování -- a kriminalistické prevence -- 11. Metodika vyšetřování hospodářské kriminality -- 11.1 Kriminalistická charakteristika hospodářské kriminality -- 11.2 Typické stopy v hospodářské kriminalitě -- 11.3 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování -- 11.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování -- 11.5 Typické počáteční úkony a jejich zvláštnosti -- 11.6 Vytyčování vyšetřovacích verzí a plánování vyšetřování ---
11.7 Zvláštnosti některých následných úkonů -- 11.8 Zvláštnosti spolupráce s veřejností a kriminalistické prevence -- 12. Metodika vyšetřování protiprávních činů -- páchaných mládeží -- 12.1 Kriminalistická charakteristika -- 12.2 Typické stopy -- 12.3 Typické vyšetřovací situace -- 12.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování -- 12.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování -- 12.6 Zvláštnosti počátečních úkonů -- 12.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování -- a organizace vyšetřování -- 12.8 Zvláštnosti následných úkonů -- 12.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování -- a zvláštnosti kriminalistické prevence -- 13. Metodika vyšetřování počítačové kriminality -- 13.1 Kriminalistická charakteristika počítačové kriminality -- 13.2 Typické stopy -- 13.3 Typické vyšetřovací situace -- 13.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování -- 13.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování ---
13.6 Typické počáteční úkony a jejich zvláštnosti -- 13.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a organizace vyšetřování -- 13.8 Zvláštnosti následných úkonů -- 14. Metodika vyšetřování organizované kriminality -- 14.1 Kriminalistická charakteristika organizované kriminality -- 14.2 Typické stopy -- 14.3 Typické vyšetřovací situace -- 14.4 Zvláštnosti podnětů vyšetřování -- 14.5 Zvláštnosti předmětu vyšetřování -- 14.6 Zvláštnosti počátečních úkonů -- 14.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a plánování vyšetřování -- 14.8 Zvláštnosti následných úkonů -- 14.9 Zvláštnosti prevence a spolupráce s občany

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC