Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd. v nakl. Leda
Praha : Leda, 1994
413 s. : il., mapy + klíč, slovník (119 s.) 21 cm

objednat
ISBN 80-901664-9-0 (brož.)
000108632
Rekat.
Seznam zkratek 9 // Španělština ve světě 12 // Výslovnost 16 // Písemné vyjádření hlásek 20 // Španělská abeceda 21 // Vázání slov 21 // Přízvuk 22 // 1 Holá, Juan, buenos días Dvojhlásky a trojhlásky Vykřičník a otazník Zápor. Otázka 23 // 2 ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿Quién es? Rod. Člen 28 // 3 La lengua espanola Osobní zájmena. Tykání a vykání. Slovesa na -ar 35 // 4 ¿Qué hacen ustedes? Množné číslo. Slovesa na -er, -ir. Hacer, tener 41 // 5 Soy checo Pády. Předložky. Ser 49 // 6 La familia ? la edad Přechyloyání. Rodové -, dvojice. Číslovky 0-10. ’Venir 56 // Nuestros amigos Krácení přídavných jmen. Mucho, poco, demasiado, bastante. Přivlastňovací zájmena. Skupiny nepravidelných sloves (zc) 63 // 8 Don Agustin no esta Pozdravy. Estar Rozdíl mezi ser a estar. Zápor. Saber, salir // La ciudad de México Ukazovací zájmena. 78 Haber-hay. Ver // El transporte en Madrid Ir. Rozkazovací způsob 85 kladný.// ¿Qué hora es? ¿Cwanro? Číslovky 11-30. 93 Hodiny. Slovesa se změnami kmenových samohlásek (ie). Dar // La mahana Změna členu la. Zvratná 101 slovesa. Para. Krácení vět infinitivem // El nivel de vida Číslovky základní 110 (dokončení). Míry a váhy. Měny. Slovesa se změnami kmenových samohlásek (ue) // Lanoche Budoucí čas. Příslovce 116 // ¿Qué hárá usted maňana? způsobu // Lafecha Člen u názvu dní. Číslovky 123 //
¿Qué tiempo háce? řadové. Santo. ;Cuánto tiempo háce? Nepravidelná slovesa (i) Člen středního rodu lo. 133 Stupňování. Srovnávání. Superlativ absolutní. Věta zvolací // En la cafeteria Osobní zájmena bez 143 předložek. Elio. Decir. Traer // Mis vacaciones Souminulýčas 151 // El cine Dvě nesamostatná osobní 157 zájmena. Podmiňovací způsob přítomný // 20 Entre fumadores. Las presentaciones Osobní zájmena po předložkách. A pesar de. Cada, todo. Traducir 165 // 21 De compras Tázací zájmena. Vztažná zájmena. Tázací a vztažná příslovce. Poner 175 // 22 Buen viaje! La salida El cambio Spojky e, u. Minulý čas dokonavý. Slovesa měnící slabiku přízvuku (-iar, -uar) 186 // 23 La llegada Minulý čas dokonavý nepravidelných sloves 198 // 24 El alojamiento Nepravidelná slovesa (y). Předložkové vazby 207 // 25 Correos Příčestí. Haber. Infinitiv složený. Předpřítomný čas. Jak psát dopis? 215 // 26 La abuela Detenido por su afición a la musica Gerundio. Průběhový čas. ??? Andar 225 // 27 La América Latina Předminulý čas. Trpný rod 235 // 28 La América Latina (Continuación) Souslednost časová 242 // 29 No te preocupes Spojovací způsob. Rozkazovací způsob 249 // 30 El Madrid monumentai Hacer + infinitiv. Spojovací zp. nepravidelných sloves 262 // 31 El Madrid popular Rod a člen u jmen vlastních Spojovací způsob nepravidelných sloves. Spojovací způsob ve větách hlavních 271
// 32 ¿qué hora hay trenes Spojovací způsob 278 // para Malaga? nepravidelných sloves. Spojovací způsob ve větách vedlejších. Množné číslo složených podstatných jmen. // Ale, avšak, však, leč, nicméně, nýbrž // 33 El medico Spojovací způsob předpřítomný. Použití spojovacího způsobu 288 // 34 Sao Paulo aislado Spojovací způsob souminulý. 297 // por las huelgas Souslednost časová ve spojovacím způsobu // 35 Aprendizaje sentimental Spojovací způsob po spojkách. 305 // Významy slova lo // 36 Fiesta de despedida Spojovací způsob 313 // estudiantil předminulý. Como si, cual si. Ojalá // 37 Tortilla de patatas Spojovací způsob 321 // a la espanola. ve větách časových. // De la Prensa espanola Caber // 38 El turismo. Spojovací způsob 329 // ¿Dónde trabaja usted? ve větách vztažných // 39 Me llevaran al manicomio. Podmiňovací způsob 338 // El caso del crimen resuel- ¦ složený. // to. Dando las gracias Podmínková souvětí // 40 La enseňanza Přípustková souvětí 347 // 41 La nina chica Zdrobňování a zveličování. 354 // Noticias del dia Ser nebo estar (shrnutí) // 42 Una impresionante aventura en Manila // 43 La declaración de paz de Móstoles // 44 Noticias del dia. // Comisaria de la policia locai. // Transmisiones en espanol para Europa // Autokorektivni test // Slovesa (Přehled časování) // Číslovky // Gerundio složené. 361 // Postavení přídavných jmen. Krácení přídavných jmen. Vyjadřování přítomnosti // Předložky. Budoucí čas 371 // složený. Vyjadřování budoucnosti // Předložky. 381 // Předminulý čas dokonavý. Vyjadřování minulosti
(OCoLC)85661262
(OCoLC)85667290
cnb000092753

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC