Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:11x 
BK
Olomouc : Univerzita Palackého, 1995
233 s.

ISBN 80-900189-9-8 (brož.)
Obsahuje německé resumé.
Společnost svobodná - morálka svobodná - vztahy - hodnoty - etika - sborníky
000108646
OBSAH // Předmluva/Vorwort...9 // Úvodem...11 // Ivan Hodovský (Univerzita Palackého Olomouc) // Svobodná společnost: Svobodná morálka?... 11 // I. Svoboda, tolerance, odpovědnost // Roland Reichenbach (Universität Freiburg/Schweiz) // Demokratische Toleranz. Eine bildungsphilosophische Betrachtung... 17 // Milan Valach (Univerzita Brno) // Jen svobodný člověk může být morální...27 // Jaromír Feber (Technická univerzita Ostrava) // Svoboda jako všelidská hodnota...32 // Anna Remišová (Ekonomická univerzita Bratislava) // Tolerancia ako nenásilný spôsob komunikácie...36 // Vladimír Spousta (Univerzita Brno) // Hodnoty, normy a ideály - pavézy svobody a řádu...43 // Jelena Petrucijová (Univerzita Ostrava) // Svoboda a nesvoboda hodnot...48 // Josef Oborný (Univerzita Bratislava) // O některých souvislostech svobodné morálky a svobodného přesvědčení... 52 // II. Pluralismus a relativismus hodnot // Gerhard Zecha (Universität Salzburg) // Der wissenschaftliche Wertrelativismus und seine Probleme...57 // Jean-Paul Harpes (Universität Luxemburg) // Bescheidener kulturbezogener ethischer Kontextualismus, Relativismus // und moralische Verantwortung... 66 // Miloš Dokulil (Univerzita Brno) // Deklarace diferentnosti hodnot a relevance její míry...74 // Heinrich Ganthaler (Universität Salzburg) // Ethik in einer pluralistischen Gesellschaft...81 // Zbigniew Gierszewski (University Poznari) // Facing the cross-cultural diversity in morals:
the anthropological thesis about // cultural relativity of moral norms and its (mis)interpretations...86 // Heiko Breit (Universität Salzburg) // Gibt es eine universalistische Moral?...91 // Vasil Gluchman (Univerzita Prešov) // Etický a morálny hodnotový relativizmus... 100 // Olga Sisáková (Univerzita Prešov) // Inkomensurabilita hodnôt ako problém plurálu... 105 // Jaroslav Hroch (Univerzita Brno) // K pojetí mravní zodpovědnosti u Richarda Rortyho... 111 // Tatiana Machalová (Univerzita Brno) // Záväznosť ako kontrapunkt morálnej volby? (Príspevok k analýze Apelovho poňatia morálnej záväznosti)... 115 // III. Svoboda a odpovědnost ze sociálně kritického hlediska // Gerlinda Smaus (Universität Saarbrücken) // Gebrauch der Moral zu unmoralischen, instrumentalen Zwecken... 119 // Jarmila Premusová (Ostravská univerzita) // Hodnoty prostorové a neprostorové jako možný přístup k OV... 130 // Emil Gímeš (Univerzita Olomouc) // Poznámky politologa k otázce svobody a odpovědnosti... 135 // Josef Šmajs (Univerzita Brno) // Nový ontologický základ ekologické politiky a morálky... 138 // Petr Jemelka (Univerzita Brno) // Obrana environmentální etiky... 145 // Dana Sýkorová (Univerzita Olomouc) // K hodnotám a hodnotovým orientacím středoškolské mládeže... 149 // IV. Odpovědnost v povolání // Jiří Kánský (Univerzita Bratislava) // Praktická etika jako prostor pro spolupráci různých etik a morálek... 159 // Jean-Luc
Patry (Universität Salzburg) // Eine Person - mehrere Werte. Überlegungen zum intrapersonalen // Wertpluralismus... 164 // Jan Pinz (Akademie věd ČR Praha) // Poměr práva a morálky v moderním právním státě... 173 // 4 // Lothar Kuntz (Universität Saarbrücken) // Zum eigenen Besten? Paternalistisches Strafrecht in der Risikogesellschaft... 180 Jan Michalik (Univerzita Olomouc) // Právní výchova jako jedna ze součástí výchovy k občanství... 190 // Eduard Wondrák (Univerzita Olomouc) // Etika úcty k životu z dnešního hlediska medicíny a práva... 198 // Ilona Semrádová (Vysoká škola pedagogická Hradec Králové) // K etice povolání...204 // Martin Žilfnek (Univerzita Bratislava) // Hodnotovo-etický rozmer vlastného sebaurčenia v procese tvorby // mravnej identity...210 // Ladislav Soldán (Ústav české literatury ČAV Brno) // Morálka spisovatele - morálka občana...216 // Libor Hlaváček (Vojenská akademie Brno) // Nad etickými aspekty’ kultivace verbální a nonverbální komunikace vojenského profesionála...219 // Resumé...223 // Seznam účastníků/Teilnehmerliste...231 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC