Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:19x 
BK
Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 1994

objednat
ISBN 80-85665-30-1
000108777
Rekat.
339 // ? // OBSAH // Predslov ... 9 // ¦ Kapitola 1. Podstata podnikateľskej etiky ... 15 // Úvod ...4... 15 // Celkový zámer publikácie 1151, Základné pojmy 1161, Čo je etika? Podnikateľská a organizačná etika, Morálka a etiketa, Vztah medzi právom a morálkou, Východiskové predpoklady /191, Tematický rozsah práce 1201 // L Novodobá história podnikateľskej etiky ... 22 // Hľadanie etiky v podnikanú 1900-19201221, Profesionalizmus a podnikateľská etika: 1920-1950 /231, Rozvoj podnikateľskej etiky: 1950-1970 /251, Podnikateľská etika ako samostatná disciplína: 1970-súčasnosť 1261, Porovnanie rozvoja podnikateľskej etiky v Amerike a v Európe 1271 // 2 Vzťahy medzi podnikateľskou etikou a inými disciplínami... 30 // 3. Definície podnikateľskej etiky ... 31 // 4. Štyri úrovne analýzy ... 36 // Kapitola 2. Etické teórie a podnikanie ... 39 // 1. Základné prvky etických teórií ... 39 // Dôsledky konania ako základ morálneho hodnotenia /401, Povinnosť ako základ morálneho hodnotenia 1421, Povinnosti dané náboženstvom, Povinnosti dané spoločenským poriadkom. Povinnosti dané rozumom, Právo ako základ morálneho hodnotenia 1471, Spravodlivosť ako základ morálneho hodnotenia 150/, Relativizmus ako východisko morálneho hodnotenia 1541, // Čo z etických teórií je užitočné pre manažérov 1571 // Z Etické hľadisko ... 59 // Etické hľadisko všeobecne 1591, Črty etického hľadiska 1601 // 3. Etický problém
a etická dilema ... 62 // 4. Osobné hodnoty a klarifikácia hodnôt ... 64 // 5. Tri súčasti etického myslenia ... 66 // 340 // Kapitola 3. Praktické metódy výučby podnikateľskej etiky .. 69 // 1, Pomocné otázky ... 69 // Prínos pomocných otázok [72! // 2 Prípadové štúdie ... 72 // Analýza na základe systematického prístupu 1731, Prípadové štúdie 1-10, Iné riešenia prípadových štúdiú modelový prístup Andersen <t Co, SC. /83/, Prípadové štúdie 11-13 // 3. Metóda vyhodnocovania situácie ... 93 // Kapitola 4. Modely etického rozhodovania ... 95 // 1. Kohlbergov model štádií morálneho rozvoja ... 95 // 2 Trevinovej interakčný model ... 95 // 3. Ferrellov a Greshamov model (pravdepodobnej) závislosti ... 99 // 4. Syntetický model etického rozhodovania ... 101 // 5. Problém konfliktu medzi osobnou morálkou a hodnotami organizácie // (firmy) ... 103 // Kapitola 5. Spoločenská zodpovednosť podnikania ... 109 // 1. Hlavné názory na spoločenskú zodpovednosť ... 109 // 2 Vzorové typy spoločenskej zodpovednosti podnikania ... 112 // Zodpovednosť voči spotrebiteľom /112/, Zodpovednosť voči zamestnancom /112/, Účasť zamestnancov na rozhodovaní /113/, Zodpovednosť voči akcionárom /113/, Vzťahy medzi konkurentmi /114/, Zodpovednosť voči verejnosti /115/, Zodpovednosť za životné prostredie /116/, Vzťahy medzi korporáciou a vládou /117/ // 3. Spoločenská zodpovednosť: analýza na základe ?stakeholderov9 .
. 117 // 4. Rozsah zodpovednosti organizácie ... 124 // Modely riadenia a spoločnosti /124/, Právny model, Trhovo zmluvný model, Vykorisťovateľský model Technoštruktúmy model, Model vzájomne sa prelínajúcich systémov, S take holders ký model // 5. Morálny rozvoj organizácie (podniku ) ... // Ide etika a zisk vždy ruka v ruke? /129/, Vzťah medzi riskom a spoločenskou zodpovednosťou /130/ // 135 j // d Je korporácia morálne zodpovednou 9osobou9? ... // A Námietky /135/,

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC