Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2001
369 s.

ISBN 80-7041-556-8 (váz.)
Prométheus ; [vol.] 45
Myšlení systémové - příručky
000108788
Systémové myšlení // Předmluva 7 // 1. Systémové myšlení a současná společnost 10 // 2. Systematika systémových pojmů 18 // 3. Národní politika výzkumu a vývoje 36 // 3.1. Deklarace o vědě a využití vědeckých poznatků 36 // 3.2. Východiska a základní principy státní politiky výzkumu a vývoje 41 // 3.3. Systémové priority výzkumu a vývoje 43 // 3.4. Neorientovaný výzkum a jeho zaměření a priority 46 // 3.5. Orientovaný výzkum a jeho zaměření a priority 46 // 3.6. Strategie a nástroje výzkumu a vývoje 47 // 3.7. Morálka a etika 53 // 4. K historii systémového myšlení u nás 54 // 4.1. Teoretická „výzbroj“ systémového moderního myšlení 54 // 4. 2. Metody, postupy a nástroje řešení systémových úloh 75 // 4.3. Počítače . 84 // 5. Současný systémový pohled na problematiku Evropské unie 88 // 5.1. Poučení z chyb 88 // 5.2. Určení „uzlových“ míst 89 // 5.3. Umění kompromisu 90 // 5.4. Krize je zároveň i šance 90 // 5.5. Hledání jednotnosti v rozlišnosti 91 // 5.6. Umění možného 94 // 5.7. Správné fungování je podmíněno odpovídající strukturou 96 // 5.8. Orgány exekutivy, legislativy a judikatury ES 99 // 5.9. Společná pravidla umožňují jednotný společný trh 103 // 5.10. Stejné podmínky a šance pro hospodářskou soutěž 107 // 5.11. A co dál? 109 // 6. Vybrané otázky současné hospodářské situace v České republice 110 // 6.1. K obsahu kapitoly a výběru
témat 110 // 6.2. Vnější prostředí ekonomiky ČR 110 // 6.3. Makroekonomické charakteristiky vývoje české ekonomiky 120 // 6.4. Nabídka a poptávka, hrubý domácí produkt 125 // 6.5. Cenový vývoj 128 // 6.6. Bilance zahraničního obchodu 130 // 6.7. Měnový vývoj 134 // 6.8. Kapitálový trh 137 // 6.9. Veřejné rozpočty 140 // 6.10. K některým otázkám demokracie v ČR 145 // 7. Vybrané problémy sociální politiky 150 // 7.1. Národní plán zaměstnanosti 150 // 7.2. Modernizace důchodového pojištění 155 // 7.3. Občanská státní služba 159 // 7.4. Závěrečná poznámka 164 // 8. Zásady reformy českého soudnictví 165 // 8.1. Úvodem 165 // 8.2. Charakteristika současného systému 165 // 8.3. Působení soudů 167 // 8.4. Návrh reformy soudnictví 170 // 8.5. Vytváření demokratického právního státu 174 // 9. Veřejná správa a její reforma v České republice 176 // 9.1. Základní východiska 176 // 9.2. Reformy veřejné správy v zemích EU 177 // 9.3. Současný stav veřejné správy v ČR 179 // 9.4. Úloha a funkce veřejné správy 183 // 9.5. Organizace veřejné správy * 186 // 9.6. Činnost veřejné správy 190 // 9.7. Personální řízení 194 // 9.8. Hlavní závěry 197 // 10. Program konsolidace a rozvoje zdravotnictví 199 // 10.1. Základní principy 199 // 10.2. Přehled zdravot. Zařízení 200 // 10.3. Lázeňství 204 // 10.4. Úloha ministerstva zdravotnictví 205 // 10.5. Ekonomické aspekty zdravotnictví
212 // 10.6. Zdravotní pojišťovny a zdravotní pojištění 217 // 10.7. Celospolečenské preventivní programy 219 // 10.8. Legislativní rámec ochrany veřejného zdraví 224 // 11. Systémová koncepce průmyslové politiky České republiky 226 // 11.1. Úvodem 226 // 11.2. Cíle průmyslové politiky 229 // 11.3. Program restrukturalizace českého průmyslu 237 // 11.4. Východiska 258 // 12. Rozvojová koncepce sektoru dopravy a spojů v České republice 260 // 12.1. Celková charakteristika 260 // 12.2. Rozvoj jednotlivých oblastí dopravy 264 // 12.3. Strategické cíle rozvoje v odvětví dopravy 271 // 12.4. Podmínky fungování jednotného společného trhu Evropské unie 273 // 12.5. Podnikání v oblasti dopravy 275 // 12.6. Privatizace a transformace v oblasti dopravy 277 // 12.7. Základní dopravní obslužnost 278 // 12.8. Rozvoj dopravní infrastruktury 280 // 12.9. Financování rozvoje dopravy 282 // 12.10. Doprava a životní prostředí 286 // 12.11. Sociální politika v dopravě 287 // 12.12. Vnější vztahy 288 // 12.13. Prognóza vývoje dopravního trhu ČR 288 // 12.14. Rozvoj telekomunikací 289 // 12.15. Rozvoj poštovního sektoru 293 // 13. Koncepce státní politiky v zemědělství, lesním a vodním hospodářství 295 // 13.1. Současný stav zemědělství 295 // 13.2. Strategické záměry a národní zájmy v agrárním sektoru ČR 298 // 13.3. Etapa adaptace 302 // 13.4. Předpokládané náklady agrární politiky a její možné
efekty 307 // 13.5. Les a jeho funkce 307 // 13.6. Rozšíření využívání dřeva 311 // 13.7. Podpora lesnických institucí 311 // 13.8. Ekonomické aspekty koncepce lesnické politiky 314 // 13.9. Systém vodního hospodářství 314 // 14. Koncepce státní politiky životního prostředí v ČR 318 // 14.1. Úvodem 318 // 14.2. Východiska pro vypracování koncepce 319 // 14.3. Problémy život. Prostředí a jejich řešení 320 // 14.4. Vybraná témata životního prostředí 323 // 14.5. Zásady státní politiky životního prostředí 325 // 14.6. Opatření a cíle státní politiky životního prostředí 326 // 14.7. Nástroje realizace státní politiky životního prostředí 340 // 14.8. Náklady a efektivnost navrhovaných cílů 347 // 14.9. Konkretizace cílů státní politiky životního prostředí 348 // 15. Hlavní cíle vzdělávací politiky vlády České republiky 349 // 15.1. Hlavní cíle vzdělávací politiky vlády 349 // 15.2. Funkce a poslání vzdělávací soustavy 350 // 15.3. Navrhované změny vzdělávací soustavy 352 // 15.4. Hodnocení a kontrola kvality vzdělávacího procesu 357 // 15.5. Vzdělávací soustava a její struktura 358 // 15.6. Organizace a řízení regionálního školství 364 // 15.7. Ekonomické zajištění vzdělávání 366 // 15.8. Oblast výzkumu a vývoje 368 // 15.9. Péče o děti a mládež 368 // 15.10. Sport a tělovýchova 369

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC