Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
87 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0084-0 (brož.)
V rekordním čase ; [vol.] 8
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, úvod, rejstřík
Excel (software) - příručky
000108812
Úvod 8 // Kapitola 1: Úprava tabulky 9 // Změna rozměru tabulek 9 // Nastavení přesného rozměru sloupce 10 // Úprava šířky sloupce pomocí myši 10 // Přizpůsobení šířky sloupce údajům 11 // Změna šířky více sloupců najednou 11 // Zobrazení znaků / 11 // Výška řádků 12 // Vložení sloupců a řádků 13 // Odstranění řádků a sloupců 14 // Vložení a odstranění buněk 14 // Kapitola 2: For máto vání údajů 17 // Formátování textu 13 // Tučný text a kurzíva 19 // Velikost textu 20 // Typ písma 21 // Podtrhávání 22 // Další textové efekty 22 // Zarovnání údajů 23 // Zarovnání údajů doprava, doleva a doprostřed 23 // Otočení údajů 25 // Zarovnání údajů přes více buněk 25 // Zalomení údajů v buňce 26 // Formát čísel 27 // Vkládání číselných údajů a nastavený formát 27 // Změna formátu čísel 27 // Barvy a orámování 28 // Podbarvení buněk 29 // Orámování (okraje) buněk 30 // Barva textu 31 // Kopírování formátu 31 // Zjištění formátu buňky 32 // Zrušení ručně nastaveného formátu 33 // Automatický formát 33 // Kapitola 3: Práce s listy 37 // Vytvoření sešitu s více listy 38 // Vložení nových listů 38 // Přesouvání mezi listy 39 // Adresování buněk na jiných Uštech 39 // Úpravy listů 40 // Uspořádání listů v sešitě 40 // Přejmenování listů 41 // Zrušení listů 41 // Úpravy údajů na více listech 41 // Vkládání údajů v rámci skupiny 42 //
Kapitola 4: Grafy 43 // Graf a jeho součásti 44 // Vytvorenia umístění grafu 46 // Součásti a vlastnosti grafu a jejich úpravy 48 // Typy grafů a jejich varianty 48 // Sloupcový graf 49 // Výsečový graf 50 // Spojnicový graf 50 // GrafXY 50 // Burzovní graf 52 // Paprskový graf 52 // Kombinované grafy 52 // Změna typu nebo varianty grafu 52 // Označení části grafu 53 // Změna zdrojových údajů grafu 53 // Textové údaje v grafu 54 // Nadpis grafu a nadpisy os 55 // Popisky dat 55 // Legenda 56 // Barvy v grafu 56 // Osy . // Zobrazenia skryt! os Měřítko // Trojrozměrné grafy // Kombinované grafy- souhrnný příklad // Údaje pro kombinovaný graf Vytvoření kombinovaného grafu // Úpravy typické pro kombinované grafy // Kapitola 5: Údaje ve formě databáze // Třídění záznamů // Jednoduché třídění podle jednoho klíče // Třídění podle více klíčů // Zobrazení pouze vybraných záznamů // Skrytí dočasně nepotřebných sloupců // Zobrazení vybraných záznamů na základě jednoduchých podmínek 69 // Složitější filtrování databáze 71 // Kapitola 6: Podpora a nastavení prostředí Excelu 73 // Nastavení zobrazení Excelu 74 // Zobrazení pracovního prostředí 74 // Zobrazení a skrytí ovládacích prvků Excelu 74 // Zobrazení mřížky tabulky 74 // Panely s ikonami 75 // Ovlivnění zobrazení nulových hodnot v buňkách 76 // Záhlaví sloupců a řádků 76 // Parametry ovlivňující zobrazení údajů v Excelu 76 // Zobrazení a skrytí sloupců a řádků 77 // Rozdělení okna na nezávislé části 77 // Zakotvení nadpisů 78 // Úpravy buněk a údajů v tabulkách Excelu 79 // Oprava údajů v buňce a v řádku vzorců 79 // Přesouvání a kopírování buněk myší 80 // Přesun kurzoru po vložení údaje 80 // Výpočty v Excelu 81 // Nápověda 81 // Rejstřík 85

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC