Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2006
198 s.,front.

ISBN 80-7277-323-2 (brož.)
Stručná historie států ; [vol.] 38
Obsahuje mapku Turecka
Bibliografie na s. 172-175
Osmanská říše - dějiny - monografie
Turecko - dějiny - monografie
000108855
Obsah // Malá Asie ve starověku 10 Nejstarší období 10 Chetitská éra (2 000-1 200 před n. I.) 10 Říše Urartu (9.-6. století před n. I.) 11 Stát Frygů (8.-6. století před n. I.) a Lýdů (700-550 před n. I.) 12 Doba helénská 12 Doba římská a byzantská (do roku 1453) 14 Římská říše (2. století před n. I.-330 n. I.) 14 Byzantská říše (330-1453) 14 Od mytických počátků Turků po zánik seldžucké říše Původ Turků 17 // Turkická etnika a perské kultury 19 Doba seldžucká (polovina 11. století až konec 13. století) 19 Osmanská říše (14.-20. století) 22 Počátky osmanské říše 22 Dobytí Konstantinopole 1453 23 Vznik osmanského chalífátu 25 Osmanská říše na vrcholu moci 26 Osmanská meritokracie: janičáři 27 Osmanský stát a jeho orgány 29 Legendární „červené jablko" 31 Osmané jako multietnická vládnoucí elita 32 Zemědělství: nejvýznamnější hospodářské odvětví Není „Turek" jako Turek 35 Multikulturalismus osmanského impéria 36 Specifika tureckého lidového islámu 37 Systém kapitulací 39 „Stagnace" osmanské říše 40 Káva, čaj a cigarety 41 Osmanská říše v 18. století 42 Reformní úsilí tzv. dlouhého 19. století 43 Reformy Selima III. (1789-1808) 44 Reformní období tanzimatu 45 // 6 // Vláda Mahmuda II. Spravedlivého 45 Krymská válka (1853-1856) 47 Druhá etapa reforem (1856-1871) 48 Krize osmanské říše (1875-1876) 50 // Absolutistická vláda Abdülhamida II.
(1876-1908) 52 Postupující dezintegrace 54 Střet panosmanismu, panislamismu a panturkismu 55 Akceptace západních hodnot na kulturním poli 57 Ve víru převratů a válek 59 // Mladoturecký převrat roku 1908 a konec monarchie 59 Kontrarevoluční vystoupení v dubnu 1909 60 Ziya Gökalp a turecký nacionalismus 61 Balkánské války (1912-1913) 62 Mladoturecká diktatura (1913-1918) 63 Osmanská říše za 1. světové války 64 Masakry Arménů v letech 1915-1916 66 Sekularizační reformy v letech 1916-1917 67 Turecko jako národní stát 69 Sévreská mírová smlouva 69 Mustafa Kemal Atatůrk 70 Boj za nezávislost (1918-1923) 71 Levicová a pravicová opozice 73 Lausanneská mírová smlouva (1923) a zrušení sultanátu (1922) 75 Vláda Republikánské lidové strany (1923-1950) 76 Vznik republiky a konec chalífátu 76 Zavedení autoritativních metod vládnutí 77 Kemalistické reformy 78 Změny v postavení žen 79 Upevnění režimu státostrany 80 Vesnické instituty 82 Kemalismus a jeho šest principů 83 Státní islám a laicismus 84 Zrušení mystických řádů (1925) 86 Reforma písma (1928-1929) 87 Reforma tureckého jazyka 88 Turecká historická teze 89 // 7 // Hospodářský vývoj za Atatürka 91 Atatürkova zahraniční politika 92 Úmrtí Kemala Atatürka 94 Druhá světová válka a přechod k politickému pluralismu 96 // Ismet Inönü prezidentem (1938-1950) 96 Turecko za 2. světové války 97 Poválečná demokratizace a první svobodné volby
98 Rozvoj kultury a umění 100 Vláda Demokratické strany (1950-1960) 102 Politický vývoj za demokratů 102 Hospodářský rozvoj v letech 1950-1960 103 Islám za vlády demokratů 104 Zahraničněpolitický vývoj v letech 1950-1960 105 Vesnická literatura jako druh společenské kritiky 106 Období druhé republiky (1960-1980) 108 // Vojenský převrat 27. května i960 108 Reforma ústavního systému 109 Süleyman Demirel poprvé premiérem 110 Bülent Ecevit a vzestup turecké levice 111 Formování radikálně nacionalistické a islámské pravice 112 Industrializace a omezení dovozu 113 Cecekondu: nový typ velkoměstské chudinské čtvrti 114 Zahraniční politika v 60. letech a kyperská krize 116 Ultimátum armády 12. března 1971 117 Návrat ke křehké parlamentní demokracii a kyperská krize 118 Hospodářská situace v 70. letech 121 Konec druhé republiky 121 Třetí vojenský převrat a vláda Turguta Özala (1980-1991) 123 Vojenská vláda (1980-1983) 123 Turgut Özal předsedou vlády 124 Snaha o smíření islámu s kemalismem 126 Turecká média po roce 1980 128 Válka v Kurdistánu 129 // Ztracená dekáda (1991-2000) 132 Turecko po pádu železné opony 132 Kabinet Necmettina Erbakana (1996-1997) 134 Zahraniční politika Turecka po roce 1980 136 Nové panturkické horizonty 138 Vztahy s arabskými zeměmi 139 Křesťané a Židé v dnešním Turecku 140 Vláda Biilenta Ecevita (1999-2002) 141 Katastrofální zemětřesení v roce 1999 142 Identita
Turků a Turci v zemích EU 143 Složitá cesta do Evropy 146 // Hospodářská krize (2001-2002) 146 Triumf Strany spravedlnosti a rozvoje (2002) 147 Vláda Recepa Tayyipa Erdogana 148 Reforma školství a hospodářství 151 Jednání o vstupu do EU 151 Turecká armáda 153 Kultovní osobnosti umělecké scény 154 Česko(slovensko)-turecké vztahy 156 Poznávání a studium osmanské říše a Turecka 156 Diplomatické styky 158 Hospodářské a obchodní styky 159 Co je dobré vědět o turecké společnosti 161 Náboženství 161 Zdravotnictví 164 Školství 165 Oděv 166 Turecká rodina 167 Mezilidská komunikace 168 Turecká kuchyně 169 Nejpopulárnější sport: fotbal 171 Doporučená literatura 172 V češtině a slovenštině 172 Beletrie - překlady z turečtiny 173 Jazykové učebnice 174 Turistické příručky 174 Cizojazyčná literatura o Turecku 174 Encyklopedické heslo 176 // 9 // Představitelé státu i8g Sultáni 189 Předsedové vlády 190 Prezidenti 191 Rady a doporučení pro turisty 192 Důležité informace 194 Zastupitelské úřady 194 Internetové adresy 194 Jazyková první pomoc 195 Nejdůležitější fráze 195 Turecká abeceda 196 jazyková poznámka autora 197 Turecký a turkický 197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC