Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.3) Půjčeno:68x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2002
191 s.

objednat
ISBN 80-7178-572-5 (brož.)
slovenština
Přeloženo ze slovenštiny
Obsahuje úvod, předmluvy, resumé, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 179-191
Děti - řeč - vývoj a poruchy - učebnice vysokošk.
Řeč - poruchy - pojednání
000109083
Obsah // Úvod k třetímu, prepracovanému a doplněnému vydání ...9 // Předmluva ...10 // Předmluva ? českému vydání ... .12 // 1 Vývoj řeči ... 13 // 1.1 Dialektická determinace vývoje řeči ...13 // 1.1.1 Myšlení a vývoj řeči...16 // 1.1.2 Motorika a vývoj řeči...19 // 1.1.3 Zrak a vývoj řeči ...22 // 1.1.4 Sluch a vývoj řeči... 24 // 1.1.5 Sociální prostředí a vývoj řeči ...27 // 1.2 Potenciál rozvoje...31 // 1.2.1 Experimentace ...31 // 1.2.2 Stimulace...33 // 1.2.3 Imitace...34 // 1.3 Úrovně řečového vývoje...35 // 1.3.1 Neverbální - předverbální úroveň...’...36 // 1.3.2 Verbální úroveň ...45 // 2 Symptomatické poruchy řeči jako druh narušené // komunikační schopnosti ...51 // 2.1 Modely vzniku symptomatických poruch řeči...53 // 3 Logopedická péče o děti se symptomatickými poruchami řeči...57 // 3.1 Organizační hledisko... 57 // 3.2 Metodické principy...61 // 3.3 Možnosti komplexní péče o osoby se symptomatickými // poruchami řeči v České republice...67 // 3.3.1 Meziresortní spolupráce...67 // 3.3.2 Současné problémy v zabezpečení odpovídající péče dětem // se symptomatickými poruchami řeči v České republice ... 70 // 5 // SYMPTOMATICKÉ PORUCHY ŘEČI U DÉTÍ // 3.3.3 Legislativa ...72 // Literatura ke kapitole 3.3...’...73 // 4 Děti s mentální retardací... 75 // 4.1 Vývoj řeči...76 // 4.1.1 Vliv stupně mentální retardace...78 // 4.1.2 Vliv formy mentální
retardace ...79 // 4.1.3 Vliv typu mentální retardace...81 // 4.1.4 Jazykové roviny ...82 // 4.1.5 Potenciál rozvoje ...86 // 4.2 Poruchy řeči ...89 // 4.2.1 Dyslalie...91 // 4.2.2 Huhňavost ...92 // 4.2.3 Breptavost ...92 // 4.2.4 Koktavost...93 // 4.2.5 Dysartrie... 94 // 4.2.6 Dětský autismus...94 // 4.2.7 Další projevy ...‘...94 // 4.3 Specifika logopedické péče...’...95 // 5 Děti postižené dětskou mozkovou obrnou...99 // 5.1 Vývoj řeči...99 // 5.1.1 Jazykové roviny ...101 // 5.1.2 Potenciál rozvoje ...104 // 5.2 Poruchy řeči ...?5 // 5.2.1 Dysartrie...109 // 5.2.2 Dysprozódie...112 // 5.2.3 Dysfonie...112 // 5.2.4 Narušené dýchání...113 // 5.2.5 Další projevy ... 113 // 5.3 Specifika logopedické péče...114 // 6 Zrakově postižené (nevidomé) děti...121 // 6.1 Vývoj řeči...121 // 6.1.1 Jazykové roviny ...125 // 6.1.2 Potenciál rozvoje ...129 // 6.2 Poruchy řeči ...132 // 6.2.1 Dyslalie ...134 // 6.2.2 Narušené koverbální chování ...135 // 6 // OBSAH // 6.2.3 Další projevy ...135 // 6.3 Specifika logopedické péče...136 // 7 Sluchově postižené děti ... 141 // 7.1 Vývoj řeči...’...141 // 7.1.1 Vliv stupně sluchového postižení ...141 // 7.1.2 Jazykové roviny ...144 // 7.1.3 Potenciál rozvoje ...148 // 7.2 Poruchy řeči ... 150 // 7.2.1 Dyslalie ...¦...151 // 7.2.2 Dysprozódie...152 // 7.2.3 Dysfonie...153 // 7.2.4 Narušené dýchání... 155 // 7.2.5 Další projevy ...155 // 7.3 Specifika logopedické
péče...156 // 7.3.1 Tradiční přístupy...•...156 // 7.3.2 Moderní přístupy ...163 // 8 Děti s dalšími poruchami a onemocněními...167 // 8.1 Děti s lehkou mozkovou dysfunkcí ...167 // 8.2 Děti se schizofrenií...171 // 8.3 Děti s epilepsií ...172 // 8.4 Děti s poruchami chování ...174 // Resumé ...177 // Literatura...179 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC