Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Praha : Karolinum, 1996
153 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7184-119-6 (brožováno) ISBN !80-7184-108-0 (chyb.)
1000 výtisků
Autor souboru Pavel Petrovický a spolupracovníci
Vydavatel: Univerzita Karlova
000109183
Předmluva ...7 // Kůže - Integumentum commune // Cutis - derma ...11 // Epidermis - pokožka ...11 // Corium - dermis - škára ...13 // Tela subcutanea - hypodermis - podkožní vazivo ...14 // Cévní zásobení kůže ...15 // Inervace kůže ...17 // Kožní relief ...18 // Lineae flexionis - ohybové rýhy ...18 // Cristae cutis - hmatové lišty (papilární lišty) ...20 // Toruli tactiles - hmatové polštářky ...20 // Rombická políčka - areae cutaneae (tensní linie) ...22 // Striae cutaneae ...22 // Linie štěpnosti ...22 // Barva ...24 // Věkové změny ...25 // Deriváty epidermis (kožní adnexa) ...27 // Pilus - chlup nebo vlas ...27 // Unguis - onyx - nehet ...32 // Kožní žlázy ...33 // Glandulae sebaceae - mazové žlázy ...33 // Glandulae sudoriferae - potní žlázy ...34 // Ekkrinní žlázy ...34 // Apokrinní žlázy ...35 // Kožní povrch a jeho bariérové vlastnosti ...36 // Kožní nádory ...36 // Kůže a transplantace ...38 // Glandula mammae - mléčná žláza ...39 // Mamma - prs ...39 // Kožní plášť ...39 // Fascia ...41 // Tukový plášť ...41 // Glandula mammaria - mléčná žláza ...41 // Prsní žláza u muže ...43 // Cévní a nervové zásobení prsu ...43 // Arterielní zásobení prsu ...43 // Žíly prsu ...44 // Mízní cévy - viz lymfatický systém ...44 // Inervace prsu ...44 // Vývoj prsu a jeho tvary ...44 // Chirurgické přístupy // Úvod ...51 // I. Hlava ...53 // 1. Skalp (měkké pokrývky lební) ...53 // 2. Kostěná část lebky ...53 // Obličejový skelet ...56 // Maxilo-zygomatiko-orbitální komplex ...56 // 3. Cévy hlavy a krku a topografie přístupu k nim ...57 // Cévy hlavy ...57 // Arteria meningea media ...57 // 4. Incise v obličeji ...63 // 5. Nervus facialis ...64 //
II. Krk ...65 // Kůže a podkoží krku ...65 // 1. Regio submandibularis ...65 // 2. Trigonum caroticum ...66 // 3. Regio colli anterior ...69 // a) Koniotomie ...69 // b) Tracheotomie ...70 // 4. Krční fascie a jejich význam při šíření zánětlivých procesů ...72 // Submandibulární absces ...72 // Suprasternální absces ...72 // Pretracheální absces ...72 // Retrotracheální absces ...72 // Retroesofageální absces ...72 // Retrofaryngeální absces ...72 // Parafaryngeální absces ...73 // 5. Vývojové abnormality krku ...74 // Topograficko - anatomické vztahy ...77 // 6. Ganglion stellatum - topografie a blokáda ...77 // Topografie punkčního místa ...77 // Přístup přední cestou ...78 // 7. Syndrom horní hrudní apertury ...79 // a) Krčním žebrem ...79 // b) Anomáliemi musculi scaleni tzv. skalenový syndrom ...81 // Kostoklavikulární prostor ...81 // Operační přístupy ...82 // a) Přední cesta ...82 // b) Transaxilární cesta ...84 // 8. Glandula thyroidea (topografie a přístup) ...84 // Topografie chirurgického přístupu ...85 // 9. Glandulae parathyroideae - příštitná tělíska ...85 // 10. Krční divertikl faryngu ajícnu ...91 // III. Hrudník ...93 // A. Výkony na stěně hrudníku ...93 // 1. Prs ...93 // Zánětlivé procesy v prsu a jejich // chirurgické řešení ...93 // Nádory prsu ...94 // Mastektomie prostá ...94 // Mastektomie radikální ...94 // 2. Funkce pleurální dutiny ...98 // 3. Funkce perikardu ...99 // B. Výkony nitrohrudní ...191 // Operativní přístup k orgánům dutiny hrudní ...101 // Otevření hrudníku - thorakotomie ...101 // 1) Standartní thorakotomie - anterolaterální a posterolaterální. 101 // 2) Thorakotomie z ventrálního přístupu ...104 // 1) Thymus ...106 // 2) Přední mediastinum ...107 // 3) Srdce a výstupy velkých cév ...107 // 4) Plíce ...107 // 5) Perikard ...?8 // 6) Jícen ...109 //
Chirurgické přístupy k jícnu ...109 // IV. Břicho ...112 // A. Laparotomie ...112 // 1. Anatomie břišní stěny ...112 // Cévní zásobení břišní stěny ...112 // Nervové zásobení ...112 // Řezy na břišní stěně (obecná charakteristika) ...112 // 2. Laparotomické incise (chirurgická anatomie) ...116 // Střední horní laparotomie ...117 // Střední dolní laparotomie ...117 // Střední mediánní laparotomie (periumbilikální) ...117 // Totální střední laparotomie ...117 // Paramediální laparotomie (kulisovitý řez) ...119 // Transrektální laparotomie (podélná) ...119 // Pararektální laparotomie ...120 // Příčné a šikmé laparotomie ...120 // Laparotomie (střídavý řez) podle Mac Burneye // nebo též dolní střídavý řez ...121 // Suprasymphyseální laparotomie podle Phanenstiela ...123 // B. Funkce peritoneální dutiny - paracentesis abdominis ...123 // C. Appendix ...123 // Chirurgická anatomie ...123 // Variety a vztahy appendixu k okolí ...125 // D. Žlučník a žlučové cesty ...128 // Chirurgická anatomie ...128 // Cévní zásobení žlučových cest ...129 // Ligamentum hepatoduodenale ...129 // E. Hernie - kýly ...131 // Chirurgická anatomie vnějších hernií ...131 // 1. Inguinální hernie ...131 // 2. Femorální hernie ...139 // 3. Kýly ventrální stěny břišní ...140 // 4. Hernia lumbalis ...143 // 5. Hernie brániční ...143 // 6. Hernie, prostupující pánevním dnem ...147 // Chirurgická anatomie vnitřních hernií ...148 // F. Chirurgická laparoskopie a thorakoskopie ...149 // G. Lumbotomie - přístup do retroperitoneálního prostoru ...151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC