Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Dotisk 1. vyd.
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004
144 s.

ISBN 80-248-0600-2 (brož.)
Obsahuje předmluvu
Bibliografie: s. 143-144
Správa veřejná - dějiny - učebnice vysokošk.
Správa veřejná - Evropská unie - státy členské - učebnice vysokošk.
000109189
Obsah // Předmluva...5 // 1. Historický přehled veřejné správy...7 // 1.1 Systémy veřejné správy v období raného středověku...9 // 1.2 Systémy evropské veřejné správy v období vrcholného středověku...10 // 1.3 Systémy veřejné správy v období pozdního středověku a počátkem novověku ... 11 // 1.4 Utváření představ o demokratickém pojetí správy...13 // 1.5 Základní tendence vývoje evropských správních systémů...14 // 2. Veřejná správa a proces rozšiřování EU...16 // 2.1 Evropský správní prostor...16 // 2.2 Evropské principy veřejné správy (VS)...18 // 2.3 Správní politika ES/EU a podmínky pro vstup do EU...20 // 2.4 Právo Evropských společenství...21 // 2.4.1 Struktura práva ES...22 // 2.4.2 Obsah práva ES...24 // 2.4.3 Aplikace práva ES...24 // 2.4.4 Návrh Ústavy EU...26 // 2.5 Mezinárodní veřejné finance...27 // 2.5.1 Rozpočet EU...29 // 2.5.2 Rozpočtový proces a kontrola rozpočtu EU...30 // 3. Přehled systémů veřejné správy v zemích EU...33 // 3.1 Veřejná správa v zemích EU...33 // 3.2 Některá hlediska členění zemí EU bez nově přistupujících...35 // 3.3 Systém veřejné správy ve Francii...37 // 3.4 Systém veřejné správy v Německu...41 // 3.5 Systémy veřejné správy v Rakousku...46 // 3.6 Systém veřejné správy ve Švédsku...50 // 3.7 Systém veřejné správy ve Velké Británii...54 // 4. Systémy státní služby...58 // 4.1 Středoevropské země s tradicí
správního práva...60 // 4.2 Země anglosaské správní kultury...62 // 4.3 Skandinávské země...63 // 4.4 Skupina států Benelux...64 // 4.5 Jihoevropské státy...66 // 4.6 Systémy státní služby ve vybraných přistupujících zemích...67 // 5. Systémy místní správy...70 // 5.1 Úvod do místní správy...70 // 5.2 Subsidiarita ve veřejné správě...72 // 5.3 Vztahy mezi vládami a místními samosprávami...74 // 3 // 5.4 Evropský pohled na místní správu ve vybraných zemích...77 // 5.4.1 Organizace místní správy ve Francii...77 // 5.4.2 Organizace místní správy v Německu...81 // 5.4.3 Organizace místní správy v Rakousku...84 // 5.4.4 Organizace místní správy ve Švédsku...88 // 5.4.5 Organizace místní správy ve Velké Británii...91 // 6. Financování místní správy...96 // 6.1 Financování všeobecně...96 // 6.2 Financování místní správy ve vybraných zemích...98 // 6.2.1 Financování ve Velké Británii...!...98 // 6.2.2 Financování ve Francii...99 // 6.2.3 Financování v Rakousku...100 // 6.2.4 Financování v Německu...102 // 6.2.5 Financování ve Švédsku...104 // 7. Veřejná správa a kontrolní systémy... 106 // 7.1 Kontrola ústředních orgánů ve vybraných zemích...106 // 7.2 Kontrola ústředních orgánů ve vybraných mimoevropských zemích 112 // 8. Veřejná správa a přístup k informacím v evropských zemích...116 // 8.1 Právní úprava přístupu k informacím...116 // 8.2 Přehled právních
institutů ve vybraných zemích...118 // 8.3 Subjekty a přístup k informacím...119 // 8.4 Úprava veřejných informací ve vybraných zemích...120 // 9. Mezinárodní spolupráce a mezinárodní aktivity...121 // 9.1 Rozvoj mezinárodních aktivit a spolupráce s ČR...121 // 9.2 Mezinárodní svaz místních územních orgánů (IULA)...124 // 9.3 Světová federace Spojených a družebních měst (WFUTT)...125 // 9.4 Evropský institut veřejné správy (EIPA)...126 // 9.5 Národní institut pro Administrativu (INA)...128 // 9.6 Euregio ...133 // 9.7 Rada Evropy...135 // 9.8 Eurocities...140 // Použitá literatura...143 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC