Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.3) Půjčeno:80x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 1999
132 s. : il.

objednat
ISBN 80-210-2079-2 (brož.)
Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; 72
Obsahuje ilustrace, fotografie, úvod, resumé česky, anglicky, zdroje obrazové dokumentace, rejstřík
Bibliografie: s. 123-125
Projev výtvarný dětský - symboly - studie
Symboly - studie
000109349
OBSAH // I. Symbol, komunikace a výchova // 1. Symbolické aspekty výchovy 14 // 2. Poslání výchovy uměním a filosofie symbolických forem 17 // 3. Zvláštní postavení výchovy uměním v systému všeobecného vzdělání 18 // 4. Význam autonomního estetického soudu pro interpretaci symbolu v kontextu umělecko pedagogických projektů 21 // 5. Aktivita a receptivita v procesech komunikace a tvorba symbolu 22 Obrazová dokumentace I 25 // II. Antropologické základy výtvarného projevu // 1. Výklad výchovy uměním z pohledu antropologie a učení o elementárních formách ducha 30 // 2. Obraz, písmo a slovo 32 // 3. Umění přírodních národů a umění dětí 34 // 4. Srovnání fylogeneze umění a ontogeneze dětského výtvarného projevu vzhledem k utváření symbolické formy 37 // 5. Materiálovost a tělesnost symbolu. Expresivita symbolu versus sociabilita a poznání? 41 // Obrazová dokumentace I 43 // III. Funkce symbolických forem v dětském výtvarném projevu // 1. Úvod do problému 54 // 2. Místo symbolu v morfologii dětské kresby 55 // 3. Klasifikace symbolů užívaných dítětem 57 // 4. Grafická kompetence a symbol 63 // 5. Symbol a rytmus 66 // 6. Symbol a obrazové myšlení 67 // 7. Dvě škály abstrakce v procesu symbolizace 67 // 8. Svět dítěte jako metafora 69 // 9. Smyslové a symbolické v dětském výtvarném projevu 73 Obrazová dokumentace III 77 // IV. Archetyp, mýtus, pohádka a dětská výtvarná práce
// 1. Archetyp a jeho zobrazování 86 // 2. Symbolický výraz archetypu 87 // 3. Triadické uspořádání pohádkových motivů a kvaternita v archetypu jako symbol bytostného já 88 // 4. Motivy a hrdinové pohádek a jejich symbolické funkce 90 // 5. Rozuzlení děje a psychická individuace 92 // 6. Obrazové vyjadřování vědomí a nevědomí 93 Obrazová dokumentace IV 94 // r. Synkretismus vnímání a labyrint vědomí // 1. Nevizuálni symbolické procesy 104 // 2. Výtvarné dílo jako labyrint našeho vědomí 106 Obrazová dokumentace V 115 // Resumé 118 Seznam literatury 123 Zdroje obrazové dokumentace 125 Rejstřík 126

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC