Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Československý spisovatel, 1991

objednat
ISBN 80-202-0232-3
000109490
Rekat.
OBSAH: // BÁSNĚ: // Krásná rovnováha ... // Když jsem snil o Beethovenovi... // Nový měsíc... // Den a noc ... // Pozdní léto . . . ;... // Z ohnivé slunečné ... // Postůj tak chvíli... // Tulák veleměst... // Soustolovník... // Kalný den... // Pramen... // Výstraha... // Plamen... // A přece ... // Za matkou... // A mne nezná... // Teď měsíc studený... // Poslední plavba ... // Noc na periferii... // Jitro se budí... // Je prosinec... // Hudba za řekou... // Jaro v Čechách ... // Předjaří... // Mně stesklo se... // POVÍDKA: // Stařec-sebevrah ... // STATI: // Literatura druhého a třetího nálevu... // Básníkovo dílo a básníkovo soukromí... // Životopis a vlastní životopis... // Problém F. X. Salda a problém Ferd. Peroutka . . . // Nepokoj a nejistoty evropské... // Moje pochyby o demokracii... // O jedné, avšak velmi důležité stránce románu ... // Dva německé romány válečné... // Měšťáctvi v moderní literatuře... // Několik poznámek o volbách... // Musí býti marxism protiklerikální? ... // Krásná literatura česká v prvním desetiletí republiky // 129—137. // Příznačné študentské demonstrace... // Jamesa Joyce „Ulysses“... // In margine Durychova „Bloudění"... // Božský rošťák J. A. Rimbaud 201—207, 253—267, 298—304, // Jaroslav Vlček a literární historiografie česká... // Pohřební řeč nad Svobodou... // Osobnost T. G. Masarykova... // Alois Jirásek čili mythus
a skutečnost... // Stát střílejíc! ... // Aféra dra Dvořáka a t. zv. veřejná morálka... // Několik „Prokletých básníků“ čili příspěvek ? tématu : Básník a společnost... 294—297, // 14—13 // 16 // 59 // 60 61 62 // 117—118 // 119—120 // 138—140 // 141 // 186 // 187 // 188 189 208 // 209 // 210 268 // 269 // 270 // 271 // 305 // 306 // 344 // 345 // 81—84 // 1—13 // 17—20 // 21—25 // 26—35 // 49—58 // 63—67 // ’68—74 // 75—80 // 97—106 // 107—109 // 110—116 // 161—175 // 142—145 // 146—151 // 176—185 // 326—343 // 211—215 // 216—221 // 233—242 // 243—252 // 281—285 // 286—293 // 313—325 // POZNÁMKY: // Pomník Březinův a Fr. Bílek...36—41 // Hüarovo říkání v ,,Nár. Listech"...41—44 // Na francouzském řetízku...44 // K. Toman, akademik...45 // Wolkerův typ básnický...45—46 // Kuchyně a politika...46—48 // Žlutý tisk ...48 // Oslavy svatováclavské...85—88 // Proces Tukův...88—89 // Adolf Loos-: Reči do prázdna . ...89—90 // Ministr a profesor o poslání hudby...91—92 // Ideové kořeny současného umění (V. Černý) ... 92—93 // Dramatický klub...93—94 // Vinohradské městské divadlo a slušnost...94 // Když se dva básníci příliš milují...95 // V národě filologů...96 // Při sklence vína...96 // Josef Hora’: Deset let...121—122 // Jar. Seifert : Poštovní holub...122—123 // Trochu více pozornosti...123 // Levá fronta...124—125
// Příklad sebekritiky...125—126 // K. H. Hilar se opravuje...126—127 // ..Čin" a čin...128 // Nebezpečné sousedství ...128 // Spory a rozpory v generaci „devětsilské"...152—156 // Budoucnost románu...156—15f // Remarque a vojáci...158—159 // Exaltovaný koštéř...159—160 // Stát neštěstím literatury?...160 // Dopis Olbrachtův...190—193 // Proti travičskému tisku...194—195 // Karel Čapek ..diskutuje"...195—197 // Karakter a heroism...197—198 // Kritik nebo pomluvač?... 199—200 // Arne Novák, metakritik... 222—226 // Arne Novákova teorie a prakse... 226—227 // Dvě knihy Jar. Bednáře... 227—228 // t Josef Chaloupka... 228—229 // Otakar Levý: Alfred de Vigny... 230—231 // Bohužel, ještě pan Veselý... 231—232 // Oprava typografická...232 // O jednom nedopatření T. G. Masaryka... 272—274 // Emanuel Chalupný : Havlíček: prostředí, osobnost a dílo . 274—275 // Gisa Picková: Hovory s Otokarem Březinou... 276—278 // Par nobile fratrum : Arne Novák a Viktor Dyk ... 278—280 // Poznámka redakční...280 // Dvě pohrobní knihy Ant. Sovy. neboli o pietě pravé a křivé 307—308 // Můj názor na úkol režisérův... 308—309 // Morálka literárního insertu... 309—310 // František Halas: Kohout plaší smrt...311 // Konstantin Biebl: Nebe. peklo, ráj...311 // Karel Čapek se rozhořčuje...311—312 // Machiana...312 // Radost, bydliti v Praze...346 // Žaloba slovenská... 347—348 // Konfiskace
IX. „Zápisníku"...349 // Referát Nár. Listů o mé přednášce... 349—350 // Česká literární... 351—352 // Podle toho (epigram)...352

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC