Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 1999
270 s.,[8] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-7184-700-3 (brož.)
Obsahuje fotografie na příloze, tabulky, mapky, úvod, resumé německy, rejstřík
Bibliografie: s. 251-256
Malá dohoda - r. 1936-1939 - studie
Vztahy mezinárodní - Evropa - r.1936-1939 - studie
000109514
OBSAH // Úvod... 7 // 1. MALODOHODOVÉ SPOJNICE A PROTIKLADY // 1.1. Proměny Malé dohody // Stojadinoviéova politika „viech azimutu“ ... 11 // „Teorie jehlanu“ - jednota v malodohodové nejednotnosti ... 14 // Výsledky 8. zasedání Hospodářské rady Malé dohody... 16 // 1.2. Československé úvahy o organizaci střední Evropy // Vznik Hospodářského ústředí... 19 // Vývoj Hodžova plánu na středoevropské hospodářské sblížení... 26 // 1.3 Československo-rakouská preferenční dohoda z dubna 1936 // Zrod československo-rakouské preferenční dohody ... 30 // Odmítavá reakce Berlína... 32 // Némecko-rakouská dohoda z 11. července 1936 ... 35 // 1.4 Italsko-jugoslávská smlouva z března 1937 // Úvahy o spolupráci Malé dohody a římských protokolů... 40 // Obnova italsko-jugoslávských obchodních vztahů // a dohoda z března 1937 ... 43 // Náznaky československo-rakouského sblížení... 47 // 2. „HOSPODÁŘSKÁ DIPLOMACIE“ V BOJI O MALOU DOHODU // 2.1. „Čtyřletý plán“ a balkánské země Malé dohody // Zrod „německé čtyřletky“ a program hospodářské autarkie ... 51 // Zájem německého průmyslu o jugoslávské a rumunské suroviny ... 55 // Spor Schachta s Göringem o hospodářskou politiku... 59 // 2.2. Československé snahy o oživení ideje středoevropské hospodářské spolupráce a hospodářská politika Německa // Rozdíly v jugoslávské a rumunské zahraniční politice... 62 // Hodžova
cesta do Londýna v květnu 1937 ... 66 // Plané schůzky malodohodových ministerských předsedů ... 68 // Malodohodová obchodní výměna a německá konkurence... 70 // Postavení marky a koruny na finančním trhu Jugoslávie a Rumunska // a zvláštnosti německého úvěru ... 74 // Činnost Hospodářského ústředí ... 77 // 2.3. Pokus Bukurešti o „jugoslávskou cestu“ ve výstavbě hospodářských vztahů s Německem // Signály rumunsko-německého sbližování ... 83 // Zasedání německého a rumunského vládního výboru // v Mnichově v září 1936 - 25 % klauzule... 86 // Kompenzační obchody: ropa a pšenice za stroje a zbraně ... 90 // 5 // Tlak Berlína na rumunskou měnu... 97 // Průnik německých firem do výstavby rumunského průmyslu... 99 // Jednání vládních výborů v Bukurešti v prosinci 1937 ... 103 // 2.4. Německý experiment s Technische Union // Vznik Technische Union ... 109 // Likvidace Technische Union a úloha Franze Neuhausena v Jugoslávii... 112 // 2.5. Snahy Bělehradu o obnovu hospodářské nezávislosti na třetí říši // Německo-jugoslávské obchodní vztahy na prahu celní války... 115 // Společné zasedán! vládních výborů v Drážďanech v říjnu 1936 ... 119 // Restriktivní politika jugoslávské Národní banky vůči Německu // a nová německo-jugoslávská platební dohoda z března 1937 ... 121 // Návštěvy z Německa: Göringovy nabídky zbrojního úvěru // a von Neurathovy sondáže...
126 // Prohra jugoslávské obchodní politiky na zasedání vládních výborů v Dubrovníku v září 1937 ... 128 // 2.6. Československé zbrojní dodávky do Rumunska a Jugoslávie a jejich politické cíle // Vstup československého kapitálu do rumunského zbrojního průmyslu... 131 // Československé úvěry a rumunský zbrojní program... 134 // Jugoslávské nároky na československé zbraně... 144 // 3. ROZKLAD MALÉ DOHODY // 3.1. Neúspěšná politika „zadržování“ Německa // Delbosovo zastavení v Bukurešti a Bělehradu ... 152 // Hodžův poslední pokus o nastartování hospodářské spolupráce v Podunají... 157 // Anšlus Rakouska a jeho hospodářské důsledky pro Malou dohodu... 161 // Britské hospodářské aktivity v Podunají... 166 // 3.2. Jugoslávské východisko z evropské politické krize - neutralizace // Československo-německý souboj o jugoslávské státní zakázky ... 171 // Stojadinovičova cesta do Berlína v lednu 1938 ... 174 // Kritika Stojadinovičovy politiky po anšlusu Rakouska a změny // v jugoslávské obchodní politice... 177 // Politické napět! léta 1938 a zbrojní dodávky Jugoslávii... 182 // 3.3. Mezičas chladu v rumunsko-německých vztazích // Německo-rumunské rozladění ... 187 // Rumunská ropa a deficit leteckého benzínu v Německu... 194 // Nové zbrojní požadavky Bukurešti vůči Československu ... 197 // Průnik třetí říše do rumunských zbrojních zakázek ...202 // 3.4. Poloviční
triumf třetí říše // Dopad Mnichova na Malou dohodu ...206 // Pomyslný čas Malé dohody...211 // Německý cíl: hospodářská kapitulace Rumunska ...217 // Neutralizace Jugoslávie...233 // ZÁVĚR...247 // Seznam pramenů a literatury...251 // Résumé ...257 // Rejstřík ...263 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC