Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2003
272,XXIV s.,front. : il.

ISBN 80-7286-052-6 (váz.)
Práce Historického ústavu AV ČR. Řada A, Monographia ; 2
Obsahuje tabulky, mapky, obrazové přílohy (faksimilie), úvod, předmluvu, rejstřík, resumé anglicky
Bibliografie: s. 17-28
Biskupství olomoucké - synody - statuta - středověk - texty a komentáře
Právo církevní - Biskupství olomoucké - středověk - texty a komentáře
000109551
Obsah // Obsah...5 // Anglický obsah... 8 // ÚVOD... 11 // Slovo metropolity: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký... 13 // Předmluva... 15 // Prameny a literatura... 17 // Prameny... 17 // Vydané prameny... 17 // Literatura...20 // Použité zkratky...29 // Zkratky časopisů, sborníků, institucí a zkrácené citace...29 // Ediční zkratky, zkratky termínů... 30 // Vysvětlivky... 31 // Citace části Texty (31) - Textové poznámky v edicích (31) // Přehled tabulek a obrazových příloh...32 // Tabulky (32) - Obrazové přílohy (32) - Mapa (33) // STUDIE... 35 // STŘEDOVĚKÁ DIECÉZNÍ SYNODA A STATUTA V ČESKÉM STÁTĚ. // ÚVOD DO PROBLEMATIKY... 37 // Diecézni synoda a statuta. Vymezení pojmů...37 // Diecézni synoda (37) - Právní základ (38) - Prameny (39) - Synodální a diecézni statuta (40) // Přehled dosavadního výzkumu synod a statut v českém státě...42 // Synody v pražské, vratislavské a litomyšlské diecézi v období středověku...47 // Periodizace. Počátky synod (47) - Frekvence synod (48) - Kroniky a životopisy o synodách (49) - Synodální kazatelé (49) - Termíny a místa konání synod, jejich délka (51)- Svoláváni na synodu (52) - Svolavatelé synod, předsednictví na synodě (53) - Role katedrální kapituly (53) - Účastníci (53) - Průběh synody (54) - Obsah statut (57) // SYNODALITA VE STŘEDOVĚKÉ OLOMOUCKÉ DIECÉZI...59 // Církevní právo na Moravě ve středověku. // Předpoklady pro rozvoj synodality,
právní souvislosti...59 // Počátky (59) - Jindřich Zdík (60) - Emancipace církve. Bruno ze Schauenburku (61) // 5 // Kanonistická vzdělanost (62) - Kanonistické rukopisy (62) - Legátská statuta (63) - Mohučská provinciální statuta (63) - Pražská provinciální statuta (64) - Interrogatoria. Summae confessorum (65) // Středověké synody olomoucké diecéze... 66 // Periodizace (66) Údajné synody Jindřicha Zdíka (66) - Protosynody Konráda z Friedberku a Bruna ze Schauenburku (66) - Pravděpodobné Brunovy protosynody (67) Dětřichovy protosynody (69) - Charakter protosynod (69) - Synody 14. stol. // (69) - Synody 15. stol. (71) - Frekvence konání. Svolávání synod (72) - Termíny a místa konání (73) - Účastníci (74) - Synodální kázání (75) // Středověká statuta olomoucké diecéze...76 // Přehled a obecný popis... 76 // Synodální statuta (76) - Diecézni statuta v užším slova smyslu (77) - Zmínky o dílčích nedochovaných ustanoveních (77) - Forma dochování statut (77) - Dosavadní edice (78) - Ediční omyly (79) - Omyly v literatuře (80) - Diplomatický popis statut (80) // Rukopisy s opisy moravských statut a užívání statut...82 // Uložení rukopisů, řetězce opisů (82) - Užívání statut (83) Nařízení o užívání statut (84) - Vlastníci rukopisů, úřední kniha statut (85) // Ustanovení moravských statut... 87 // Správní a soudní záležitosti (87) - Život kléru (88) - Věroučné otázky. Cizí
klerici. Kriminalita. Židé (88) - Svátky, svátosti, svátostiny, bohoslužby (89) Vztah světské moci a církve (90) Řehole. Vztah žebravých mnichů a farářů (92) // Odkazy a citace v moravských statutech...92 // Odkazy: Bible. Graciánův dekret a papežské dekretály (93) Provinciální statuta (93) Synodální statuta (94) - Nesmyslné a neidentifikované odkazy (94) - Citace: Bible. Literární památky. Corpus iuris civilis. (95) - Papežské dekretály (96) - Legátská statuta (96) - Provinciální statuta (97) - Synodální statuta (98) // Shrnutí a závěr... 100 // KATALOGY ... 103 // Katalog středověkých synod a statut olomoucké diecéze... 105 // Protosynody 13. století... 105 // Klasické diecézni synody... 108 // Diecézni statuta publikovaná mimo synody... 111 // Katalog rukopisů s opisy statut a dalších listin... 112 // Katalog inskripcí článků statut z let 1318,1349 a 1413 v rukopisech... 117 // TEXTY... 123 // A. Statuta synodalia... 125 // A.I. Statuta synodalia episcopi Theoderici de Hradec de anno 1282... 125 // A.II. Statuta synodalia episcopi Conradi I. de anno 1318... 128 // A.III. Statuta synodalia episcopi Johannis VII. Volek de anno 1349... 145 // A.IV. Statuta synodalia episcopi Johannis IX. Noviforensis de anno 1380 ... 173 // A.V. Statuta synodalia Wenceslai, patriarchae Anthiocheni, comendatorii // perpetuí ecclesiae et episcopatus Olomucensis, de anno 1413... 175 // A.VI. Statuta synodalia episcopi Conradi de Zvole de
anno 1431... 205 // A.VII. Statuta synodalia episcopi Stanislai I. Thurzo de anno 1498... 211 // B. Statuta dioecesana... 213 // K.I. Statuta dioecesana episcopi Brunonis de Schauenburg de anno 1253 ... 213 // K.II. Statuta dioecesana Jacobi de Bruna, vicarii generalis in spiritualibus, de anno 1419... 215 // B.II1. Statuta dioecesana episcopi Prothasii de Boskovice de anno 1461...218 // C. Documenta synodos et statuta dioecesis Olomucensis tangentia...235 // C.I. Litterae apostolicae de anno 1386 ... 235 // C.II. Instrumentum publicum de anno 1387 ... 236 // C.III. Instrumentum publicum de anno 1388 ... 238 // C.IV. Litterae apostolicae de anno 1389 ... 241 // C.V. Statuta visitationis de anno 1392... 242 // C. VI. Litterae convocationis synodi de anno [1498]...244 // Index rerum, personarum et locorum... 245 // RESUMÉ... 267 // 7
(OCoLC)61459580
cnb001311270

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC