Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.8) Půjčeno:41x 
BK
Praha : ASPI, 2002
251 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86395-25-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 246-249, bibliografické odkazy a rejstřík
000109857
OBSAH // Úvodní poznámky // 1 Význam a poslání sociální politiky v ekonomice zemí EU // 1.1 Cíle a poslání sociálni politiky v ekonomice zemí EU... 13 // 1.2 Postavení sociálni politiky a její chápání v Evropském společenství... 15 // 1.3 Shrnutí zásad koncepce evropské sociální politiky // v současném období... 18 // 1.4 Některá nová východiska v pojetí sociální politiky v zemích EU // v posledním období (růst významu jejího širšího pojetí) 22 // 1.5 Širší pojetí sociální politiky Společenství... 26 // 1.6 Politika hospodářské a sociální soudržnosti Společenství 30 // 2 Přehled vývoje sociální politiky ve vybraných dokumentech EU // 2.1 Pojetí sociální politiky v době založení Společenství... 33 // 2.2 Koncepce Evropského sociálního prostoru... 36 // 2.3 Bílá kniha „Evropská sociální politika, cest vpřed pro Unii“ ... 39 // 2.4 Rozšíření EU... 44 // 2.5 Zlepšování evropského sociálního modelu ... 46 // 3 Nové tendence ve vývoji nejdůležitějších složek sociální politiky v zemích EU v posledních letech // 3.1 Obecná tendence vývoje v této oblasti... 53 // 3.2 Charakteristika jednotlivých složek sociální politiky... 55 // 3.3 Aktivní politika zaměstnanosti... 62 // 3.4 Rovné příležitosti pro muže a ženy ... 64 // 3.5 Administrativní změny... 67 // 4 Sociální dimenze vstupu ČR do EU // 4.1 Obecné tendence sociální dimenze vstupu ČR do EU... 73
4.2 Očekávané důsledky integrace ČR do EU ... 79 // 4.3 Rámec tvořený legislativou EU ... 88 // 5 // Osah // 5 Sociální pomoc v zemích EU // 5.1 Typologie sociální pomoci ... 94 // 5.2 Trendy ve vývoji sociální pomoci ... 97 // 5.3 Rozlišované soustavy sociální pomoci ... 102 // 6 Mezinárodní srovnání důchodových systémů a jejich reforem // 6.1 Trendy sociálních výdajů ... 107 // 6.2 Základní principy uspořádání systémů důchodového zabezpečení ve vyspělých zemích Evropy ... 108 // 6.3 Systémy důchodového zabezpečení ve vybraných zemích // západní poloviny Evropy... 111 // 6.4 Penzijní reforma v Chile... 122 // 6.5 Penzijní reforma v transformujících se ekonomikách ... 125 // 6.6 Závěry pro Českou republiku ve sféře důchodového zabezpečení... 129 // 7 Trh práce a politika zaměstnanosti v EU // 7.1 Vznik a vývoj politiky zaměstnanosti v EU... 136 // 7.2 Specifika trhu práce Evropské unie... 143 // 7.3 Základní problémy trhu práce v Evropské unii ... 148 // 7.3.1 Dlouhodobá nezaměstnanost... 149 // 7.3.2 Nezaměstnanost mládeže ... 151 // 7.3.3 Nezaměstnanost podle pohlaví ... 156 // 7.4 Politika rovných příležitostí... 159 // 7.4.1 Vývoj rovných příležitostí v právních dokumentech... 160 // 7.4.2 Rovné příležitosti v principech politiky zaměstnanosti 161 // 7.4.3 Rovné příležitosti a orgány Evropské unie... 162 // 8 Sociální aspekty bydlení ve vybraných zemích EU
8.1 Celková a finanční dostupnost bydlení ... 168 // 8.2 Sociální bydlení v EU... 172 // 8.3 Vývoj bydlení ve vybraných zemích EU ... 175 // 9 Ochrana spotřebitelů na vnitřním trhu v zemích EU // 9.1 Obecná východiska základních přístupů ... 193 // 9.2 Spotřebitelská politika v některých zemích EU ... 193 // 10 Proces rozšiřování integračního seskupení zemí EU // 10.1 Rozšiřování EU v uplynulých letech... 201 // 10.2 Vyjednávači pozice vybraných zemí předsedajících EU 206 // 10.3 Podpora vstupu kandidátských zemí do EU jejími členy 212 // 6 // ___Psali // 11 Závěrečné poznámky... 217 // 12 Přílohová část publikace ... 219 // 13 Seznam vybrané literatury... 246 // 7
(OCoLC)51191127
cnb001183265

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC