Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
2nd ed.
Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c1999
xviii,1038 s. : il.

objednat
ISBN 0-683-08363-5 (váz.)
Obsahuje ilustrace, bibliografické citace, úvod, předmluvu, seznam autorů, glosář, rejstřík k 1. a 2. dílu
Syndrom myofasciální - příručky
000109890
Contents // Foreword by John V. Basmajian, O.C., O. ONT.,M.D...vii // Preface... ix // Acknowledgments .. . ...xiii // Contributors...XV // PART 1 INTRODUCTION // CHAPTER 1 Glossary...1 // chapter 2 General Overview...11 // chapter 3 Apropos of All Muscles ...94 // chapter 4 Perpetuating Factors ...178 // PART 2 HEAD AND NECK PAIN // chapter 5 Overview of Head and Neck Region...237 // chapter 6 Trapezius Muscle...278 // chapter 7 Sternocleidomastoid Muscle ...308 // chapter 8 Masseter Muscle . ...329 // chapter 9 Temporalis Muscle...349 // chapter 10 Medial Pterygoid Muscle ...365 // chapter 11 Lateral Pterygoid Muscle ...379 // chapter 12 Digastric Muscle and Other Anterior Neck Muscles ...397 // chapter 13 Cutaneous I: Facial Muscles (Orbicularis Oculi, // Zygomaticus Major, Platysma, and Buccinator) ...416 // chapter 14 Cutaneous II: Occipitofrontalis ...427 // chapter 15 Splenius Capitis and Splenius Cervicis Muscles ...432 // chapter 16 Posterior Cervical Muscles: Semispinalis Capitis, // Longissimus Capitis, Semispinalis Cervicis, Multifidi, // and Rotatores ...445 // chapter 17 Suboccipital Muscles: Recti Capitis Posteriores // Major and Minor, Obliqui Inferior and Superior...472 // PART 3 UPPER BACK, SHOULDER, AND ARM PAIN // chapter 18 Overview of Upper Back, Shoulder, and Arm Region ...485 // chapter 19 Levator Scapulae Muscle...491 // chapter 20 Scalene Muscles ... 504 // chapter 21 Supraspinatus Muscle ...538 // chapter 22 Infraspinatus Muscle ...552 // CHAPTER 23 Teres
Minor Muscle ...564 // chapter 24 Latissimus Dorsi Muscle...572 // CHAPTER 25 Teres Major Muscle ...587 // chapter 26 Subscapularis Muscle ...596 // chapter 27 Rhomboid Major and Minor Muscles ...613 // chapter 28 Deltoid Muscle...623 // xviii Contents // 5 // D // ? // ?? // CHAPTER 29 CHAPTER 30 CHAPTER 31 CHAPTER 32 // PART 4 // CHAPTER 33 CHAPTER 34 CHAPTER 35 CHAPTER 36 CHAPTER 37 CHAPTER 38 // CHAPTER 39 CHAPTER 40 // 5 // 33 // 4 // CO // PARTS // CHAPTER 41 CHAPTER 42 CHAPTER 43 CHAPTER 44 CHAPTER 45 CHAPTER 46 CHAPTER 47 CHAPTER 48 CHAPTER 49 // 5 // 33 // 4 // 4 // Coracobrachialis Muscle ...638 // Biceps Brachii Muscle ...648 // Brachialis Muscle...660 // Triceps Brachii Muscle (and the Anconeus)...667 // FOREARM AND HAND PAIN // Overview of Forearm and Hand Region ...685 // Hand Extensor and Brachioradialis Muscles...690 // Finger Extensor Muscles: Extensor Digitorum and Extensor Indicis 713 // Supinator Muscle...728 // Palmaris Longus Muscle ...743 // Hand and Finger Flexors in the Forearm: Flexores Carpi Radialis and Ulnaris, Flexores Digitorum Superficialis and // Profundus, Flexor Pollicis Longus (and the Pronator Teres)...753 // Adductor and Opponens Pollicis Muscles (Trigger Thumb) ...774 // Interosseous Muscles of the Hand, Lumbricals, and // Abductor Digiti Minimi ...786 // TORSO PAIN // Overview of Torso Region...801 // Pectoralis Major Muscle (and the Subclavius)...819 // Pectoralis Minor Muscle...844 // Sternalis Muscle...857 // Intercostal Muscles and
the Diaphragm ...862 // Serratus Anterior Muscle ...887 // Serratus Posterior Superior and Inferior Muscles ...900 // Thoracolumbar Paraspinal Muscles...913 // Abdominal Muscles ...940 // Index to Volume 1 ...971 // Index to Volume 2 ...1017 // 5 // 33 // 4 // ??

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC