Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 1983
xviii,626 s. : il.

objednat
ISBN 0-683-08367-8 (váz.)
Obsahuje ilustrace, bibliografické citace, předmluvu, úvod, glosář, rejstřík
Syndrom myofasciální - příručky
000109891
Contents to Volume 2 // Foreword by John V. Basmajian... vii // Preface ... ix // Acknowledgment... xiii // CHAPTER 1 Glossary ... 1 // CHAPTER 2 General Issues ... 8 // PARTI // CHAPTER 3 Lower Torso Pain-and-Muscle Guide ... 23 // CHAPTER 4 Quadratus Lumborum Muscle... 28 // CHAPTER 5 Iliopsoas Muscle ... 89 // CHAPTER 6 Pelvic Floor Muscles // Bulbospongiosus, Ischiocavernosus, Transversus Perinei, Sphincter // Ani, Levator Ani, Coccygeus, and Obturator Internus... 110 // CHAPTER 7 Gluteus Maximus Muscle ... 132 // CHAPTER 8 Gluteus Medius Muscle... 150 // CHAPTER 9 Gluteus Minimus Muscle... 168 // CHAPTER 10 Piriformis and Other Short Lateral Rotators // Gemelli, Quadratus Femoris, Obturator Internus, and Obturator Externus Muscles ... 186 // PART 2 // CHAPTER 11 Hip, Thigh, and Knee Pain-and-Muscle Guide ... 215 // CHAPTER 12 Tensor Fasciae Latae Muscle and Sartorius Muscle... 217 // CHAPTER 13 Pectineus Muscle ... 236 // CHAPTER 14 Quadriceps Femoris Group // Rectus Femoris, Vastus Medialis, Vastus Intermedius, and Vastus // Lateralis... 248 // CHAPTER 15 Adductor Muscles of the Hip // Adductor Longus, Adductor Brevis, Adductor Magnus, and Gracilis 289 CHAPTER 16 Hamstring Muscles // Biceps Femoris, Semitendinosus, and Semimembranosus ... 315 // CHAPTER 17 Popliteus Muscle... 339 // xvii // xviii Contents to Volume 2 // PART 3 // CHAPTER 18 Leg, Ankle, and Foot Pain-and-Muscle Guide ... 351 // CHAPTER 19 Tibialis Anterior Muscle... 355 // CHAPTER 20 Peroneal Muscles // Peroneus
Longus, Peroneus Brevis, Peroneus Tertius... 370 // CHAPTER 21 Gastrocnemius Muscle ... 397 // CHAPTER 22 Soleus Muscle and Plantaris Muscle... 427 // CHAPTER 23 Tibialis Posterior Muscle... 460 // CHAPTER 24 Long Extensors of Toes // Extensor Digitorum Longus and Extensor Hallucis Longus... 473 // CHAPTER 25 Long Flexor Muscles of Toes // Flexor Digitorum Longus and Flexor Hallucis Longus... 488 // CHAPTER 26 Superficial Intrinsic Foot Muscles // Extensor Digitorum Brevis, Extensor Hallucis Brevis, Abductor // Hallucis, Flexor Digitorum Brevis, Abductor Digiti Minimi... 501 // CHAPTER 27 Deep Intrinsic Foot Muscles // Quadratus Plantae and Lumbricals, Flexor Hallucis Brevis, Adductor // Hallucis, Flexor Digiti Minimi Brevis, and Interossei... 522 // CHAPTER 28 Management of Chronic Myofascial Pain Syndrome... 541 // Appendix—Postexercise Muscle Soreness... 552 // Index to Volume 1 ... 559 // Index to Volume 2... 589

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC