Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1999
123 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-774-5 (brož.)
Obsahuje rejstřík.
Bibliografie: s. 120.
Obličej - poranění - učebnice vysokošk.
Traumatologie - oblast orofaciální - učebnice vysokošk.
000110613
Obsah // Předmluva... 8 // I. Obecná část... 9 // 1 Chirurgická anatomie orofaciální soustavy...10 // 1.1 Horní třetina obličeje... 10 // 1.2 Střední třetina obličeje ... 11 // 1.3 Dolní třetina obličeje... 11 // 1.4 Svaly obličeje ... 12 // 1.5 Cévní a lymfatické zásobení... 12 // 1.6 Nervové zásobení ... 12 // 2 Etiologie a epidemiologie úrazů obličeje...14 // 3 Rozdělení čelistních úrazů...16 // 4 Vyšetření zraněného ...18 // 4.1 Anamnéza ... 18 // 4.2 Celkové vyšetření ... 18 // 4.3 Zevní vyšetření zraněného ... 19 // 4.4 Vyšetření ústní dutiny... 20 // 4.5 Skiagrafické vyšetření... 20 // 5 Obecné zásady první pomoci u obličejových úrazů ...24 // 5.1 Poranění (vulneratio nebo laesio traumatica)... 24 // 5.2 První pomoc (first aid) ... 25 // 5.3 Okamžitá pomoc (immediate care)... 25 // 5.4 Neodkladná péče (emergency care) ... 25 // 5.5 Péče následná ... 26 // 5.6 Péče o kritické stavy (intensive and critical care)... 26 // 5.7 Polytraumatizmus ... 26 // 5.8 Profylaxe tetanu... 29 // 5.9 Profylaxe plynaté sněti ... 30 // 5.10 Hojení zlomenin a jeho poruchy... 31 // 5.11 Poruchy hojení zlomenin... 32 // 6 Anestezie při ošetřování obličejových úrazů...34 // 6.1 Místní anestezie... 34 // 6.2 Celková anestezie ... 35 // 7 Všeobecné komplikace a následky obličejových úrazů ...36 // 7.1 Komplikace časné... 36 // 7.2 Komplikace pozdní... 45 // 7.3 Následky obličejových úrazů
... 46 // II. Speciální část ...49 // 8 Poranění měkkých tkání obličeje... 50 // 8.1 Obecné principy ošetření obličejové rány... 50 // 8.2 Klinické delení obličejových ran... 52 // 8.3 Poranení jazyka... 53 // 8.4 Poranění slinných žláz... 53 // 8.5 Popáleniny obličeje... 54 // 8.6 Omrzliny obličeje... 54 // 8.7 Mixty... 55 // 8.8 Poškození rtg paprsky... 55 // 8.9 Syndrom zhmoždění (traumatická toxikóza, crush syndrom)... 55 // 8.10 Syndrom tlakové vlny... 56 // 8.11 Poškození atomovou energií... 56 // 9 Úrazy zubů...58 // 9.1 Poranění závěsného aparátu zubu... 58 // 9.2 Vlastní poranění zubu... 60 // 10 Poranění čelistního kloubu ...62 // 10.1 Luxace čelistního kloubu ... 62 // 10.2 Kontuze a distorze čelistního kloubu ... 64 // 11 Přehled léčení čelistních zlomenin ...65 // 11.1 Způsoby repozice úlomků... 65 // 11.2 Způsoby fixace úlomků... 67 // 12 Zlomeniny dolní čelisti...77 // 12.1 Zlomeniny alveolárního výběžku ... 77 // 12.2 Zlomeniny v ozubené části čelisti... 78 // 12.3 Zlomeniny dolní čelisti za zubní řadou a v úhlu čelisti... 79 // 12.4 Zlomeniny kloubního výběžku... 80 // 12.5 Zlomeniny svalového výběžku... 81 // 12.6 Zlomeniny bezzubé nebo málo ozubené čelisti... 82 // 12.7 Zlomeniny úbytkové (defektní)... 82 // 12.8 Zlomeniny patologické... 82 // 13 Zlomeniny střední obličejové etáže ...84 // 13.1 Zlomeniny alveolárního výběžku horní čelisti ...
85 // 13.2 Zlomenina Le Fort I (dolní subzygomatická zlomenina, // Guérinova zlomenina)... 86 // 13.3 Sagitální zlomenina maxily a patrových kostí ... 86 // 13.4 Zlomeniny nosních kostí... 87 // 13.5 Zlomenina Le Fort I (horní subzygomatická, pyramidová, // nazomaxilární II. stupně)... 88 // 13.6 Zlomeniny jařmového oblouku... 89 // 13.7 Zlomeniny zygomatikomaxilárního komplexu... 89 // 13.8 Hydraulické zlomeniny očnice (blow-out fracture) ... 91 // 13.9 Zlomenina Le Fort III (zlomenina suprazygomatická)... 93 // 13.10 Kombinovaná zlomenina le Fort II a zygomatikomaxilárního komplexu ... 94 // 13.11 Zlomeniny nazoetmoidoorbitální (fracture nasoethmoidoorbitale) ... 94 // 14 Poranění CNS a páteře ...96 // 14.1 Obecné zásady první lékařské pomoci ... 96 // 14.2 Zásady chirurgického ošetření otevřených poranění... 99 // 14.3 Zavřená poranění lbi a mozku...100 // 14.4 Otevřená poranění lbi a mozku...102 // 14.5 Poranění pronikající do mozku...105 // 14.6 Poranění páteře ...106 // 14.7 Obecné zásady péče o těžce zraněné a bezvědomé...107 // 15 Střelná poranění obličeje...109 // 15.1 První lékařská pomoc ...110 // 15.2 Specializované ošetření...111 // 16 Trumatologie dětského věku...112 // 16.1 Úrazy zubů v dočasném chrupu ...112 // 16.2 Zlomeniny čelistních kostí ...113 // 17 Výživa zraněných...115 // 17.1 Složení diety ...115 // 18 Posudková činnost...117 // 18.1 Posouzení zdravotní
způsobilosti к práci ...117 // 18.2 Posudky pro forenzní účely...117 // Literatura ...120 // Rejstřík ...121

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC