Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
2., přepracované a doplněné vyd.
Praha : Grada, 2007
177,20 s.příl. : il.
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-1444-8 (váz.)
ISBN 978-80-247-6359-0 (online ; pdf)
Obsahuje ilustrace, tabulky, rentgenové snímky a barevné fotografie na příloze, předmluvu, rejstřík, stručnou autorovu biografii
Bibliografie na s. 171
Popsáno podle tištěné verze
Obličej - poranění - učebnice vysokošk.
Traumatologie - oblast orofaciální - učebnice vysokošk.
000110673
Obsah // Seznam zkratek...y // Předmluva ? 2. vydání...H // I. OBECNÁ ČÁST ...13 // 1 Chirurgická anatomie orofaciální soustavy...15 // 1.1 Horní třetina obličeje...17 // 1.2 Střední třetina obličeje ...17 // 1.3 Dolní třetina obličeje...17 // 1.4 Svaly obličeje...18 // 1.5 Cévní a lymfatické zásobení...18 // 1.6 Nervové zásobení...19 // 2 Etiologie a epidemiologie úrazů obličeje...20 // 3 Rozdělení čelistních úrazů...23 // 4 Vyšetření zraněného...25 // 4.1 Anamnéza...25 // 4.2 Celkové vyšetření...26 // 4.3 Zevní vyšetření zraněného... 26 // 4.4 Vyšetření ústní drtiny...29 // 4.5 Skiagrafické vyšetření...30 // 5 Obecné zásady první pomoci u obličejových úrazů...32 // 5.1 Poranění (vulneratio nebo laesio traumatica)...32 // 5.2 První pomoc (first aid) ...33 // 5.3 Okamžitá pomoc (immediate care)...34 // 5.4 Neodkladná péče (emergency care)...36 // 5.5 Péče následná...37 // 5.6 Péče o kritické stavy (intensive and critical care)...37 // 5.7 Polytrauma ...37 // 5.7.1 Obecná pravidla léčebné taktiky polytraumat...38 // 5.8 Profylaxe tetanu... 49 // 5.9 Profylaxe plynaté sněti...31 // 5.10 Hojení ran měkkých tkání... 32 // 5.11 Hojení kostní rány...34 // 5.12 Poruchy hojení zlomenin...36 // 6 Anestezie při ošetřování obličejových úrazů...38 // 6.1 Anestezie místní...38 // 6.1.1 Anestezie povrchová... 58 // 6.1.2 Anestezie infiltrační...58 // 6.1.3 Anestezie svodná...,...58
// 6.1.4 Anestezie kmenová...59 // 6.2 Anestezie celková...59 // 6.3 Analgosedace, analgezie...60 // 7 Všeobecné komplikace a následky obličejových úrazů...62 // 7.1 Komplikace časné...62 // 7.1.1 Krváceni...62 // 7.1.2 Asfyxie...65 // 7.1.3 Poranění CNS...71 // 7.1.4 Traumatický šok...73 // 7.2 Komplikace pozdní...74 // 7.2.1 Infekce...74 // 7.2.2 Traumatická osteomyelitida...75 // 7.2.3 Plieni komplikace...75 // 7.3 Následky obličejových úrazů...76 // ?. SPECIÁLNÍ ČÁST...79 // 8 Poranění měkkých tkání obličeje ...81 // 8.1 Obecné principy ošetření obličejové rány...81 // 8.1.1 Postupy ošetření...81 // 8.2 Klinické rozdělení obličejových ran...83 // 8.3 Poranění jazyka...85 // 8.4 Poranění slinných žláz...85 // 8.5 Popáleniny obličeje...86 // 8.6 Omrzliny obličeje...87 // 8.7 Mixty...87 // 8.8 Poškození rtg paprsky...88 // 8.9 Syndrom zhmoždění (traumatická toxikóza, crush syndrom) ...88 // 8.10 Syndrom tlakové vlny (blast syndrom)...89 // 8.11 Poškození atomovou energií...89 // 9 Úrazy zubů...91 // 9.1 Poranění závěsného aparátu zubu...91 // 9.1.1 Kontuze zubu...91 // 9.1.2 Subluxace zubu...91 // 9.1.3 Luxace zubu...92 // 9.2 Vlastní poranění zubu...93 // 9.3 Následky poranění zubů...94 // 10 Poranění čelistního kloubu...96 // 10.1 Luxace dolní čelisti...96 // 10.2 Kontuze a distorze čelistního kloubu...98 // 11 Přehled léčení čelistních zlomenin... 99 // 11.1 Způsoby repozice
úlomků... ’ * * ’ 99 // 1111 Repozice manuální (prsty rukou)... 99 // 11.1.2 Repozice ortodontická... 99 // 11.1.3 Repozice ortopedická ... 99 // ??.4 Repozice instrumentální (chirurgická, krvavá)... 100 // 11.2 Způsoby fixace úlomků... jqj // 11.2.1 Prozatímní fixace... IqI // 11.2.2 Definitivní fixace úlomků ... 102 // 11.2.3 Způsoby fixace - technické provedení... ?2 // 11.2.4 Způsoby fixace zlomenin střední obličejové etáže... 114 // 11.2.5 Způsoby fixace zlomenin dolní čelisti...’ * ?6 // 12 Zlomeniny dolní čelisti... 118 // 12.1 Zlomeniny alveolárního výběžku... jjg // 12.2 Zlomeniny v ozubené části čelisti... ?8 // 12.3 Zlomeniny dolní čelisti za zubní řadou a v úhlu čelisti ... . ... 119 // 12.4 Zlomenina kloubního výběžku... 121 // 12.5 Zlomeniny svalového výběžku... 124 // 12.6 Zlomeniny bezzubé nebo málo ozubené čelisti... 125 // 12.7 Zlomeniny úbytkové (defektní)... 125 // 12.8 Zlomeniny patologické... ... I25 // 13 Zlomeniny střední obličejové etáže... 127 // 13.1 Zlomeniny alveolárního výběžku horní čelisti...*!*!!’*!*! 128 // 13.2 Zlomenina typu Le Fort I... ... 129 // 13.3 Sagitální zlomenina maxily a patrových kostí... I30 // 13.4 Zlomeniny nosních kostí... ... j3q // 13.5 Zlomeninanazoetmoidoorbitálníhokomplexu... j3j // 13.6 Zlomenina typu Le Fort II... ... 232 // 13.7 Zlomeniny jařmového oblouku... 233 // 13.8 Zlomeniny zygomatikomaxilámího komplexu... 134 // 13.9 Hydraulické
zlomeniny očnice... 236 // 13.10 Zlomenina Le Fort III... ... 239 // 13.11 Kombinovaná zlomenina Le Fort II a zygomatikomaxilámího komplexu . . 140 // 14 Poranění CNS a páteře... j41 // 14.1 Obecné zásady první lékařské pomoci...!’!!! 141 // 14.1.1 Zajištění základních životních funkcí... 141 // 14.1.2 Poloha a transport zraněného při poraněních lebky a mozku ... 142 // 14.1.3 Základní klinické vyšetření... 142 // 14.2 Zásady chirurgického ošetření otevřených poranění... I44 // 14.2.1 Primární chirurgické ošetření rány lebky a mozku... I45 // 14.3 Zavřená poranění lebky a mozku... I45 // 14.3.1 Otřes mozku (commotio cerebri)... I45 // 14.3.2 Zhmoždění mozku (contusio cerebri) ... I45 // 14.3.3 Komprese mozku (compressio cerebri)... 146 // 14.4 Otevřená poranění lebky a mozku ... 148 // 14.4.1 Poranění měkkých pokrývek lebních... 148 // 14.4.2 Poranění nepronikající do mozku... 148 // 14.5 Poranění pronikající do mozku... 151 // 14.6 Poranění páteře ... 151 // 14.6.1 Klasifikace úrazů krční páteře ... 153 // 14.6.2 Krční poranění typu whiplash... 154 // 14.6.3 Zlomeniny prstence C2 (Haugman’s Fracture)... 155 // 14.7 Obecné zásady péče o těžce zraněné a bezvědomé... 156 // 15 Válečná a střelná poranění obličeje...157 // 15.1 První lékařská pomoc... 160 // 15.2 Specializované ošetření... 161 // 16 Traumatologie dětského věku...162 // 16.1 Úrazy zubů v dočasném
chrupu... 163 // 16.2 Zlomeniny čelistních kostí ... 163 // 17 Výživa zraněných...166 // 17.1 Složení diety... 166 // 18 Posudková činnost...168 // 18.1 Posouzení zdravotní způsobilosti ? práci ... 168 // 18.2 Posudky pro forenzní účely... 168 // Literatura...171 // Rejstřík // 172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC