Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(31) Půjčeno:31x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Krystal OP, 2003
143 s.

objednat
ISBN 80-85929-59-7 (brož.)
Studium ; 172
Aquinata ; 2
Obsahuje poznámky
Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274 - zákony - názory - texty a komentáře
000110953
OBSAH // Tomáš Akvinský o zákonech // Zákon je věcí rozumu 5 // Filosofie a reologie v etické teorii 7 // Nauka o zákonech v celku etické teorie 8 // Přirozený zákon a Bůh 9 // Přirozený zákon a právo 11 // Dobová podmíněnost Tomášovy teorie 12 // Zákon a svoboda 12 // Poznámky k textu 14 // TEOLOGICKÁ SUMA I II // otázky 90-97,100,107 // OTÁZKA 90: CO JE TO ZÁKON // Článek první: Zda zákon je věc rozumu 17 // Článek druhý: Zda zákon je vždy zaměřen k obecnému dobru 21 // Článek třetí: Zda zákony může dávat kterýkoli člověk 23 // Článek čtvrtý: Zda vyhlášení patří k pojmu zákona 24 // OTÁZKA 91: RŮZNÉ DRUHY ZÁKONŮ // Článek první: Zda existuje věčný zákon 26 // Článek třetí: Zda existuje lidský zákon 30 // Článek čtvrtý: Zda byl nutný nějaký Boží zákon 32 // Článek pátý: Zda Boží zákon je pouze jeden 34 // Článek šestý: Zda existuje zákon hříšného sklonu 36 // OTÁZKA 92: O ÚČINCÍCH ZÁKONA // Článek první: Zda je účinkem zákona, že činí lidi dobrými 39 // OTÁZKA 93: O VĚČNÉM ZÁKONĚ // Článek první: Zda věčný zákon je vrcholná idea existující v Bohu 44 // Článek druhý: Zda věčný zákon je známý všem 46 // Článek třetí: Zda každý zákon je odvozen od věčného zákona 47 // Článek čtvrtý: Zda věci nutné a věčné jsou podřízeny věčnému zákonu 49 // OTÁZKA 94: O PŘIROZENÉM ZÁKONĚ // Článek první: Zda přirozený zákon je habitus 56 // Článek druhý: Zda přirozený zákon obsahuje více příkazů, nebo jen jeden-58 // Článek čtvrtý: Zda přirozený zákon je jeden u všech lidí 63 // Článek pátý: Zda přirozený zákon může být měněn 65 // Článek šestý: Zda přirozený zákon může být vyhlazen ze srdce člověka 67 // OTÁZKA 95: O LIDSKÉM ZÁKONĚ //
Článek první: Zda bylo užitečné, aby lidé stanovili nějaké zákony 70 // Článek druhý: Zda každý lidský zákon je odvozen z přirozeného zákona 72 // Článek čtvrtý: Zda Isidorovo dělení lidských zákonů je vhodné 76 // OTÁZKA 96: O MOCI LIDSKÉHO ZÁKONA // Článek první: Zda lidský zákon se má formulovat obecně spíše než pro // jednotlivé případy 80 // Článek druhý: Zda lidský zákon má potlačovat všechny neřesti 81 // Článek třetí: Zda lidský zákon přikazuje úkony všech ctností 83 // Článek čtvrtý: Zda lidský zákon zavazuje člověka ve svědomí 85 // Článek pátý: Zda zákonu jsou podřízeni všichni lidé 86 // Článek šestý: Zda lidé podřízení zákonu smějí jednat mimo literu zákona.89 // OTÁZKA 97: O ZMĚNĚ ZÁKONŮ // Článek první: Zda lidský zákon se má nějak měnit 92 // Článek druhý: Zda lidský zákon se má měnit, kdykoli se naskytne něco lepšího 93 // Článek třetí: Zda zvyk může nabýt síly zákona 95 // Článek čtvrtý: Zda vládci lidu mohou dispenzovat od lidských zákonů 96 // OTÁZKA 100: O MRAVNÍCH PŘÍKAZECH STARÉHO ZÁKONA // Článek první: Zda všechny mravní příkazy patří k přirozenému zákonu 100 // Článek druhý: Zda se mravní příkazy zákona se týkají úkonů všech ctností 102 // Článek čtvrtý: Zda se příkazy Desatera vhodně rozlišují 106 // Článek pátý: Zda se příkazy Desatera vhodně vypočítávají 108 // Článek šestý: Zda deset příkazů Desatera je vhodné uspořádáno 112 // Článek sedmý: Zda příkazy Desatera jsou vhodně formulovány 114 // Článek osmý: Zda je možné dispenzovat od přikázání Desatera 116 // Článek desátý: Zda způsob lásky spadá pod příkaz Božího zákona 121 // Článek jedenáctý: Zda se vhodně dávají jiné mravní příkazy zákona mimo Desatero 123 //
Článek dvanáctý: Zda mravní příkazy Starého zákona ospravedlňovaly 126 // OTÁZKA 107: O SROVNÁNÍ NOVÉHO ZÁKONA SE STARÝM // Článek první: Zda Nový zákon je jiný než Starý zákon 130 // Článek čtvrtý: Zda Nový zákon je těžší než Starý 137 // Přehled mravních příkazů 140 // Seznam zkratek titulů citovaných Tomášem Akvinským 142

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC