Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.6) Půjčeno:68x 
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Konfrontace, 1999
704 s. 21 cm

ISBN 80-86088-05-7 (váz.)
angličtina
Obsahuje předmluvu, úvod, poznámky, rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
Přeloženo z angličtiny
Psychoterapie skupinová - příručky
000110997
Předmluva k českému vydání... 9 // Úvod... 13 // 1. Terapeutické faktory... 21 // Dodávání naděje 24 // Univerzalita 26 // Poskytování informací 28 // Altruismus 33 // Korektivní rekapitulace primární rodiny 35 // Rozvoj sociálních dovedností 36 // Napodobující chování 37 // 2. Interpersonální učení... 39 // Význam mezilidských vztahů 39 // Korektivní emoční zkušenost 47 // Skupina jako sociální mikrosvět 51 // Sociální mikrosvět: dynamická interakce 61 // Rozeznávání vzorců chování v sociálním mikrosvětě 63 // Je skupinový mikrosvět reálný? 65 // Shrnutí 66 // Přenos a náhled 68 // 3. Skupinová soudržnost... 72 // Význam skupinové soudržnosti 74 // Mechanismus změny 80 // Shrnutí 95 // 4. Terapeutické faktory: integrace... 96 // Srovnávací hodnota terapeutických faktorů: z hlediska pacienta 98 // Srovnání hodnot terapeutických faktorů: rozdíly mezi pohledem pacientů a terapeutů 126 // Terapeutické faktory: síly, které je ovlivňují 130 // 5. Terapeut: základní úkoly...,... 138 // Vytvoření a udržení skupiny 139 // Budování kultury 141 // Jak skupinový terapeut mění normy? 145 // Příklady norem terapeutické skupiny 151 // 6. Terapeut: práce s „teď a tady“... 162 // Definice procesu 163 // Zaměření na proces: zdroj síly skupiny 170 // 5 // Terapeutovy úkoly teď a tady 172 // Techniky aktivizace teď a tady 177 // Techniky procesu objasňování 184 // Jak pomoci
pacientům získat orientaci v procesu 195 // Jak pomoci pacientům přijmout komentář objasňující proces 197 // Komentování procesu: teoretické shrnutí 199 // Využití minulosti 209 // Komentování skupinového procesu 214 // 7. Terapeut: Přenos a transparence...228 // Přenos v terapeutické skupině 232 // Psychoterapeut a transparence 243 // 8. Výběr pacientů...259 // Kritéria pro vyloučení 261 // Kritéria pro přijetí 280 // Shrnutí procesu výběru 285 // Shrnutí 290 // 9. Složení terapeutických skupin...291 // Předvídání skupinového chování 292 // Principy sestavování skupiny 302 // Souhrn 310 // Závěrečné varování 315 // 10. Vytváření skupiny: místo, čas, velikost, příprava...317 // Přípravné úvahy 317 // Příprava na skupinovou terapii 332 // 11. Na začátku...350 // Formativní stádia skupiny 350 // Problémy s členstvím 367 // 12. Pokročilá skupina...389 // Vytváření podskupin 389 // Konflikt v terapeutické skupině 410 // Sebeodhalení 421 // Ukončení 430 // 13. Problémoví pacienti...439 // Monopolista 439 // Mlčící pacient 446 // Nudný pacient 448 // Pacient, který si stále stěžuje a odmítá pomoc 451 // 6 // Psychotický pacient // Pacient s obtížným charakterem // Hraniční pacient // 14. Terapeut: zvláštní uspořádání terapie a prostředky napomáhající // procesu... 481 // Souběžná individuální a skupinová terapie 481 // Koterapeuti 493 // Setkání
bez vedoucího 499 // Sny 502 // Audiovizuální technologie 507 // Písemná shrnutí 511 // Sebeodhalení terapeuta 518 // Strukturovaná cvičení 526 // 15. Specializovaná terapeutická skupina... 534 // Úprava tradiční skupinové terapie pro zvláštní klinické situace: základní kroky 536 Terapeutická skupina pro akutní hospitalizované pacienty 541 // 16. Skupinová terapie a encounterová skupina...573 // Předchůdci a vývoj encounterových skupin 580 // Od T-skupiny k encounterové skupině 585 // Účinnost encounterových skupin 588 // Vývoj skupinové terapie 595 // Vztah mezi encounterovou skupinou a terapeutickou skupinou 597 // 17. Výcvik skupinového terapeuta...609 // Pozorování zkušených terapeutů 611 // Supervize 614 // Skupinová zkušenost terapeutů ve výcviku 618 // Vlastní psychoterapie 627 // Souhrn 630 // Mimo techniku 631 // Poznámky ... 636 // Rejstřík // 7
(OCoLC)84972793
cnb000693420

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC