Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Elfa, 2002
307 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86439-02-X (brož.)
ISBN 80-86439-03-8 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, předmluvu, úvod, rejstříky, údaje o autorovi a jeho fotografii
Bibliografie: s. 288-295
Evoluce - filozofie - pojednání
Morfogeneze - pojednání
000111107
Předmluva 11 // Úvod 13 // 1 Nevyřešené problémy biologie // 1.1 Pozadí úspěchu 13 // 1.2 Sporné otázky morfogeneze 20 // 1.3 Chování 24 // 1.4 Evoluce 25 // 1.5 Původ života 26 // 1.6 Hranice možností fyzikálního výkladu 27 // 1.7 Psychologie 28 // 1.8 Parapsychologie 30 // 1.9 Závěry 31 // 2 Tři teorie morfogeneze // 2.1 Deskriptívni a experimentální výzkum 35 // 2.2 Mechanistická teorie 37 // 2.3 Vitalismus 45 // 2.4 Organicismus 52 // 3 Příčiny formy // 3.1 Otázka formy 58 // 3.2 Forma a energie 63 // 3.3 Předpovídání chemických struktur 67 // 3.4 Formativní kauzalita 74 // 4 Morfogenetická pole // 4.1 Morfogenetické zárodky 79 // 4.2 Chemická morfogeneze 82 // 4.3 Morfogenetická pole jako ’pravděpodobnostní struktury’ 86 // 4.4 Pravděpodobnostní procesy v biologické morfogenezi 88 // 4.5 Morfogenetické zárodky v biologických systémech 92 // 5 Vliv minulých forem // 5.1 Stálost a opakování forem 96 // 5.2 Obecná možnost nadčasových kauzálních spojení 98 // 5.3 Morfická rezonance 99 // 5.4 Vliv minulosti 101 // 5.5 Dosahy a souvislosti tlumené morfické rezonance 107 // 5.6 Možný experimentální test 109 // 6 Formativní kauzalita a morfogeneze // 6.1 Postupná morfogeneze 114 // 6.2 Polarita morfogenetických polí 115 // 6.3 Velikost morfogenetických polí 117 // 6.4 Rostoucí specifičnost morfické rezonance v průběhu morfogeneze 117 // 6.5 Udržování a stabilita forem 119 // 6.6 Poznámka o fyzikálním ’dualismu’ 120 // 6.7 Shrnutí hypotézy formativní kauzality 121 // 7 Dědičnost formy // 7.1 Genetika a dědičnost 127 // 7.2 Změněné morfogenetické zárodky 129 // 7.3 Změněné dráhy morfogeneze 133 // 7.4 Dominance 134 // 7.5 Rodinná podoba 137 // 7.6 Vlivy prostředí a morfická rezonance 138 // 7.7 Dědičnost získaných vlastností 140 // 8 Evoluce biologických forem // 8.1 Neodarwinistická evoluční teorie 144 //
8.2 Mutace 147 // 8.3 Divergence chreod 148 // 8.4 Potlačení chreod 151 // 8.5 Opakování chreod 153 // 8.6 Vliv jiných druhů 155 // 8.7 Původ nových forem 157 // 9 Pohyby a motorická pole // 9.1 Úvod 160 // 9.2 Pohyby rostlin 161 // 9.3 Améboidní pohyb 164 // 9.4 Opakovaná morfogeneze specializovaných struktur 166 // 9.5 Nervové systémy 167 // 9.6 Morfogenetická pole a motorická pole 170 // 9.7 Motorická pole a smysly 174 // 9.8 Regulace a regenerace 176 // 10 Instinkt a učení // 10.1 Vliv minulých činností 179 // 10.2 Instinkt 182 // 10.3 Signální podněty 183 // 10.4 Učení 186 // 10.5 Vrozené tendence k učení 190 // 11 Dědičnost a evoluční vývoj chování // 11.1 Dědičnost chování 193 // 11.2 Morfická rezonance a chování - // experimentální test 195 // 11.3 Evoluční vývoj chování 202 // 11.4 Lidské chování 205 // 12 Čtyři možné závěry // 12.1 Hypotéza formativní kauzality 210 // 12.2 Modifikovaný materialismus 211 // 12.3 Vědomé Já 213 // 12.4 Tvůrčí vesmír 217 // 12.5 Transcendentní realita 218 // Dodatky // D.l Komentáře a polemiky 220 // D.2 Diskuse 249 // D.3 Experimenty 265 // Příloha k českému vydání // Morfická rezonance a kolektivní paměť 276 // Bibliografie 288 // Jmenný rejstřík 296 // Věcný rejstřík 299
(OCoLC)53267875
cnb001193033

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC