Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

terorismus (@@20121109-08:51:25@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2001
xxiii,216 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-584-9 (brož.)
Další názvový údaj: základy sebeobrany
Obsahuje černobílé fotografie, úvod, slovníček pojmů, dodatky (okresní centra Hasičského záchranného sboru, centra profesionální psychologické pomoci), seznam autorů
Bibliografie: s. 175
Terorismus - ochrana - příručky
000111227
Část 1 - O terorismu 1 - podplukovník Ing, Marián Brzybohatý (Policejní akademie České republiky) // 1.0 Úvod 2 // 1.1 Typy terorismu 6 // 1.2 Aktuální vývojové trendy terorismu 8 // 1.2.1 Superterorismus 9 // 1.2.2 Nekonvenční terorismus 11 // 1.2.2.1 Informační terorismus 12 // 1.2.2.2 Psychologický terorismus 18 // 1.3 Možnosti terorismu v České republice 23 // Část 2 - Chemické, biologické a jaderné zbraně 31 - Ing. Miroslav Kroupa (generální ředitelství Hasičského záchranného sboru) // 2.1 Chemický terorismus 32 // 2.1.1 Tabun, sarin, soman, látka VX 32 // 2.1.2 Fosgén 33 // 2.1.3 Kyanovodík 34 // 2.1.4 Yperit 34 // 2.1.5 Látka CS 35 // 2.1.6 Látka BZ 36 // 2.1.7 Chlór 36 // 2.1.8 Čpavek 37 // 2.2 Biologický terorismus 37 // 2.2.1 Bakterie 38 // 2.2.2 Rickettsie 38 // 2.2.3 Viry 38 // 2.2.4 Plísně 39 // 2.2.5 Toxiny 39 // 2.2.6 Geneticky modifikované organismy 39 // 2.2.7 Antrax 39 // 2.2.8 Pravé neštovice 40 // 2.2.9 Mor 41 // 2.2.10 Botulotoxin 41 // 2.2.11 Tularemie 42 // 2.2.12 Virové hemoragické horečky 42 // 2.2.13 Ricin 43 // 2.3 Jaderný terorismus 43 // 2.3.1 Tlaková vlna 45 // 2.3.2 Světelné a tepelné záření 45 // 2.3.3 Pronikavá radiace 46 // 2.3.4 Radioaktivní zamoření 47 // 2.3.5 Elektromagnetický impuls 47 // 2.3.6 Nemoc z ozáření 48 // 2.4 Některá důležitá sdělení 48 //
Část 3 - Terorismus a počítače 53 - Ing. Miroslav Hos (Vojenská akademie Brno) // 3.1 Na úvod 54 // 3.2 Analýza rizik 54 // 3.3 Bezpečnostní politika 59 // 3.4 Konkrétní bezpečnostní opatření 61 // 3.5 Fyzická bezpečnost 61 // 3.6 Personální bezpečnost 62 // 3.7 Administrativní bezpečnost 64 // 3.8 Problematika počítačových virů 65 // 3.8.1 Zdroj viru 66 // Obsah // 3.8.2 Kanál šíření ľ 66 // 3.8.3 Prostředí 67 // 3.8.4 Skener 69 // 3.8.5 Rezidentní skenery 69 // 3.8.6 Nerezidentní skenery 70 // 3.8.7 Metody obecné detekce virů 70 // 3.8.8 Kontrola integrity (CRC) 70 // 3.8.9 Heuristická analýza 71 // 3.8.10 Monitorovací programy 71 // 3.8.11 Speciální metody detekce virů 72 // 3.8.12 Odstranění viru na základě jeho znalosti 72 // 3.8.13 Odstranění viru na základě informací, uložených // před infekcí 73 // 3.8.14 Odstranění viru pomocí heuristické analýzy 73 // 3.9 Instalace antivirových prostředků 73 // 3.9.1 Varianta č. 1: Samostatné osobní počítače (PC) 74 // 3.9.1.1 Počítače s procesorem Pentium II a Pentium III 74 // 3.9.1.2 Počítače s procesorem Pentium I, 486, 386, 286 74 // 3.9.1.3 Osobní organizéry, PalmPilot, HandHeld, PalmPC 74 // 3.9.1.4 Aktuálnost *.dat souborů (souborů, jejichž jména mají příponu „ .dat“) 74 // 3.9.2 Varianta č. 2 - samostatné PC připojené do Internetu modemem 75 // 3.9.3 Varianta č. 3 - síť LAN (ochrana pracovních stanic) 75 // 3.9.3.1 Počítače s procesorem Pentium II a Pentium III 75 // 3.9.3.2 Počítače s procesorem Pentium I, 486, 386, 286 75 // 3.9.3.3 Ochrana serverů 75 // 3.9.3.4 Aktuálnost *.dat souborů 76 // 3.9.3.5 Hlášení správci 76 // 3.9.4 Varianta č. 4 - síť WAN s připojením na Internet // a e-mail (elektronickou poštu) 76 // 3.9.4.1 Kontrola na poštovních serverech 76 // 3.9.4.2 Ochrana před nebezpečným kódem HTML stránek 76 //
3.9.4.3 Aktuálnost *.dat souborů 77 // 3.9.4.4 Hlášení správci 77 // 3.9.4.5 Příklad konfigurace MS Office 97 a 2000 - snaha // o zamezení činnosti makrovirů 77 // 3.9.4.6 Další příklad - tentokrát Windows Skripty 78 // 3.10 Nejlepší prevence 78 // 3.11 Nejnovější (neboli aktuální) informace 79 // 3.12 Počítačový virus v osobním počítači - jaký je další postup? .81 // 3.12.1 Varianty rozpoznání viru v osobním počítači 81 // 3.12.2 Co dělat? 81 // 3.12.3 Je v osobním počítači opravdu virus? 81 // 3.12.4 Aktualizace antivirového programu 82 // 3.12.5 Přítomnost viru v osobním počítači potvrzena 82 // 3.12.6 Způsoby odstraňování viru 83 // 3.12.7 Rezidentní viry 84 // 3.12.8 Bootviry 84 // 3.12.9 Souborové viry 84 // 3.12.10 Makroviry 85 // 3.12.11 Windows Scripting Host (WSH) 89 // 3.12.12 Co není počítačový virus? 90 // 3.12.13 Charakteristické znaky 91 // 3.12.14 Samostatný osobní počítač s jedním či několika málo // uživateli 92 // 3.12.15 Počítačové sítě a internet 93 // 3.12.16 Způsob zacházení s e-mailovou schránkou 94 // 3.12.17 Java, ActiveX, VBscript, cookie a JavaScript 95 // 3.12.18 Ostatní opatření 97 // 3.13 Závěr 98 //
Část 4 - Terorismus a psychická krize (možnosti sebeobrany) 101 - Dr. Barbora Janečková (psycholog a psychoterapeut) // 4.1 Psychická krize 101 // 4.1.1 Pojem krize 101 // 4.1.2 Teorie psychické krize 104 // 4.1.3 Faktory napomáhající vzniku psychické krize 1Q7 // 4.1.4 Typy krizí 108 // 4.1.5 Průběh psychické krize 110 // 4.2 Chování člověka v krizi 111 // 4.2.1 Krizový stav 111 // 4.2.2 Akutní reakce na krizový stav 113 // 4.2.3 Reakce typu A 113 // 4.2.4 Reakce typu ? 113 // 4.2.5 Posttraumatická reakce 114 // 4.2.6 Odložená posttraumatická reakce 114 // 4.3 Možnosti pomoci v krizi 115 // 4.3.1 Svépomoc 115 // 4.3.2 Některé možnosti svépomoci 116 // 4.3.2.1 Dýchání 116 // 4.3.2.2 Nácvik ovládání dechu 116 // 4.3.2.3 Relaxace 117 // 4.3.2.4 Základy autogenního tréninku 118 // 4.3.2.5 Příjemné představy 120 // 4.3.2.6 Barvy a vzory 120 // 4.3.2.7 Lidé 121 // 4.3.2.8 Jídlo 121 // 4.3.2.9 Zbavení se strachu 121 // 4.3.3 Odborná pomoc v krizi 123 // 4.3.3.1 Krizová intervence 123 // 4.3.3 2 Krátkodobá psychoterapie 124 // 4.3.3.3 Střednědobá a dlouhodobá psychoterapie 125 // 4.3.3.4 Telefonická krizová intervence 125 // 4.4 Kontakty 125 //
Část 5 - První pomoc v krizové situaci 127 - MUDr. Jaromír Cheníček (primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení nemocnice v Táboře) // 5.1 Krvácení 128 // 5.1.1 Rozdělení 128 // 5.1.2 Ošetření 128 // 5.1.3 Tlakové body 128 // 5.2 Krvácení z dutin 129 // 5.3 Kříšení oběhu a dýchání - Kardiopulmonální resuscitace (KPR) 129 // 5.3.1 Definice 129 // 5.3.2 Cíl KPR 129 // 5.3.3 Nejčastější příčiny náhlé zástavy oběhu (NZO) 129 // 5.3.4 Rozpoznání(diagnóza) zástavy oběhu 130 // 5.3.5 Algoritmus základní neodkladné resuscitace 130 // 5.3.6 Praktický postup laické neodkladné resuscitace 131 // 5.3.7 Hlavní chyby při provádění kříšení oběhu a dýchání 131 // 5.3.8 Ukončení kříšení oběhu a dýchání 131 // 5.4 „A“ - uvolnění dýchacích cest (Airway Control) 131 // 5.4.1 Dušení 131 // 5.4.2 Příčiny 132 // 5.4.3 Příznaky 132 // 5.4.4 Metody 132 // 5.4.5 Stabilizovaná poloha 133 // 5.5 „B“ - umělé dýchání (Breathing Support) 134 // 5.5.1 Metoda 134 // 5.5.2 Technika 134 // 5.5.3 Provedení 134 // 5.6 „C“ - nepřímá srdeční masáž (Cardiac Support) 135 // 5.6.1 Kříšení oběhu a dýchání jedním zachráncem 137 // 5.6.2 Kříšení oběhu a dýchání dvěma zachránci 138 // 5.7 Poruchy vědomí 139 // 5.7.1 Definice 139 // 5.7.2 Dělení poruch vědomí 139 // 5.7.3 Hodnocení hloubky bezvědomí 139 // 5.7.4 Příčiny a stavy vyvolávající poruchy vědomí 140 // 5.7.5 První pomoc, přístup a opatření před příjezdem // odborné pomoci 140 // 5.8 Jak na to? 143 // 5.8.1 Nehody 143 // 5.8.2 Priority při ošetřování raněných 143 // 5.8.3 Jak se pozná zlomenina? 143 // 5.8.4 Ošetření zraněné páteře 144 // 5.8.5 Protišoková opatření 144 // 5.9 První pomoc a krizový management 144 // 5.9.1 Charakteristika 144 // 5.9.2 Základní pojmy 145 // 5.9.2.1 Kritický stav 145 //
5.9.2.2 Neodkladná péče 145 // 5.9.2.3 Záchranný řetěz 145 // 5.9.2.4 Mimořádná událost 146 // 5.9.2.5 Živelní pohroma 146 // 5.9.2.6 Havárie 146 // 5.9.2.7 Katastrofa 146 // 5.10 Neodkladná péče 147 // 5.10.1 Pyramida života 147 // 5.10.2 O základních životních funkcích 148 // 5.11 Stav pacienta, zhodnocení, prognóza 149 // 5.11.1 Kategorizace klinického stavu 149 // 5.11.1.1 Stabilní, stabilizovaný stav 149 // 5.11.1.2 Nestabilní (instabilní) stav 149 // 5.11.1.3 Závažný stav 149 // 5.11.1.4 Kritický stav 150 // 5.11.1.5 Stav bezprostředně ohrožující život 150 // 5.12 Škály a skóre 150 // 5.12.1 Příklady skórovacích schémat 151 // 5.12.1.1 NACA (National Advisory Committee // on Aeronautics) skóre 151 // 5.12.1.2 Glasgow coma scale (GCS) 152 // 5.12.1.3 Trauma skóre 153 // 5.13 Prognóza 154 // 5.13.1 Prognostická pásma 154 // 5.13.1.1 Příznivá prognóza 154 // 5.13.1.2 Nejistá prognóza 154 // 5.13.1.3 Nepříznivá prognóza 154 // 5.13.1.4 Vysoce nepříznivá prognóza 154 // 5.13.1.5 Beznadějná prognóza 154 // 5.13.2 Závěr 154 // Část 6 - Jak se chovat v případě teroristických akcí 158 - Dušan Slávik (generální ředitelství Hasičského záchranného sboru) // 6.1 Panika a strach ovlivňují naše chování 158 // 6.2 Obecné zásady chování při vzniku mimořádných událostí 159 // 6.3 Obdržíme-li podezřelou poštovní zásilku (dopis, balíček a podobně) 159 // 6.4 Anonymní oznámení o uložení bomby třaskaviny použití nebezpečné látky a podobně 160 // 6.5 Teroristický útok na chemický závod nebo sklad chemikálií s následným únikem nebezpečných látek 161 // 6.6 Nařízená evakuace 161 // 6.7 Opuštění bytu v případě nařízené evakuace 161 // 6.8 Evakuační zavazadlo 168 //
6.9 Prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla v radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí 162 // 6.10 Havárie v jaderném energetickém zařízení nebo jiná havárie s únikem radioaktivních látek do životního prostředí 164 // 6.11 Přívalová vlna v případě náhlého protržení tělesa vodní nádrže nebo v důsledku přívalových dešťů 164 // 6.12 Povodně 165 // 6.13 Ochrana před lavinami 166 // 6.14 Ochrana před vichřicí a orkánem 166 // 6.15 Varování obyvatelstva 166 // 6.16 Varovný signál „Všeobecná výstraha“ 167 // 6.17 Signál „Požární poplach“ 167 // 6.18 Co dělat, když zazní siréna s varovným signálem „Všeobecná výstraha“ 168 // 6.19 Důležitá telefonní čísla tísňového volání 168 // 6.20 Kde můžeme získat potřebné informace 169 // 6.21 Integrovaný záchranný systém 169 // 6.22 Zapojení občanů do záchranných a likvidačních prací 171 // 6.23 Přehled právních norem řešících ochranu obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí 173 // 6.24 Slovníček pojmů 174 // 6.25 Literatura // 175 // Dodatek A - Dušan Slávik - Okresní centra Hasičského záchranného sboru 177 // Dodatek B - Dr. Barbora Janečková - Centra profesionální psychologické pomoci 187 // Dodatek C - Ing. Miroslav Kroupa - Možnosti ochrany před teroristickým útokem (ochranné prostředky) 195

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC