Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.05.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(4.3) Půjčeno:51x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2002
211 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-246-0384-5 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 189-204, bibliografické odkazy a rejstříky
Geografie regionální - učebnice vysokošk.
Rozvoj regionální - teorie - učebnice vysokošk.
000111365
Obsah // Předmluva ...9 // I. Úvod ...13 // II. Hlavní metodologické přístupy ...19 // II. 1 Pozitivismus ...20 // II.2 Postpozitivistické směry ...23 // 11.2.1 Kritický racionalismus a falzifikace ...23 // 11.2.2 Postpozitivismus ve filozofii vědy ...24 // 11.2.3 Strukturalismus ...26 // 11.2.4 Kritický realismus ...28 // 11.2.5 Teorie strukturace ...30 // II.3 Relativistické přístupy ...33 // 11.3.1 Hermeneutika ... 33 // 11.3.2 Poststrukturalismus a postmodernismus ...35 // III. Hlavní ekonomické teorie ...41 // 111.1 Neoklasická teorie ...41 // 111.2 Keynesiánská ekonomie ...44 // 111.3 Neomarxismus ...47 // 111.4 Neoliberální ekonomie ... 50 // 111.5 Institucionální ekonomie ...54 // ГѴ. Teorie regionálního rozvoje ... 59 // IV. 1 Neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje ... 59 // IV. 1.1 Lokalizační teorie ...59 // IV. 1.2 Jednosektorový model ... 64 // ГѴ.1.3 Dvousektorový model ... 65 // IV. 1.4 Růstové účetnictví ... 68 // IV.1.5 Nová ekonomická geografie a nová teorie růstu // (P. Krugman, W. Arthur, P. Römer) ...69 // IV. 1.6 Regionální politika v době dominujících neoklasických přístupů ...77 // IV.2 Keynesiánské období: teorie skupiny jádro-periferie ... 78 // IV.2.1 Úvod ... 78 // ГѴ.2.2 Teorie exportní základny (D. North) ...78 // IV.2.3 Harrod-Domarův růstový model ...81 // IV.2.4 Teorie růstových pólů (F. Perroux, J. Boudeville) ...82 // IV.2.5 Teorie kumulovaných příčin (G. Myrdal) ...86 // IV.2.6 Teorie nerovnoměrného rozvoje (A. Hirschman) ... 90 // IV.2.7 Teorie polarizovaného rozvoje (J. Friedmann) ...99 // IV.2.8 Shrnutí ...101 // IV.2.9 Regionální politika inspirovaná keynesiánstvím a teoriemi skupiny jádro-periferie ...102 // IV.3 Štrukturalistické přístupy ...106 // IV.3.1 Neomarxistické teorie rozvoje - teorie závislosti ...106 // IV.3.2 Teorie nerovné směny (A. Emmanuel) ...107 //
IV.3.3 Štrukturalistický marxismus (D. Harvey a N. Smith) ...110 // IV.3.4 Teorie mezoekonomiky (S. Holland) ...114 // IV.3.5 Shrnutí - srovnání neomarxistických a neoliberálních přístupů ...117 // IV.3.6 Teorie výrobních cyklů a teorie ziskových cyklů ...119 // IV.3.6.1 Teorie výrobních cyklů (R. Vernon) ...119 // IV.3.6.2 Teorie ziskových cyklů (A. Markusen) ...120 // IV.3.7 Regulační teorie (A. Lipietz, M. Aglietta) ...126 // ГѴ.3.7.1 Regulační teorie a prostor - teorie flexibilní specializace // a kalifornská škola ...131 // IV.4 Kritickorealistické přístupy ...138 // IV.4.1 Teorie územních děleb práce (D. Massey) ...138 // IV.4.2 Diskuse o lokalitách (Locality debate) ...145 // IV.5 Institucionální směry ...149 // IV.5.1 Teorie výrobních okrsků a flexibilní specializace ...150 // IV.5.2 Sociokultumí prostředí a konkurenceschopnost regionů: sítě kontaktů a regionální „zakořenění“ ...155 // IV.5.3 Teorie učících se regionů: interpretace, reflexivita a moc ...158 // IV.5.4 Regionální politika inspirovaná institucionálními teoriemi ...163 // IV. 6 Současné (eklektické) období regionální politiky ...167 // IV.6.1 Podpora malým a středním firmám ...169 // IV.6.2 Podpora tvorby a šíření inovací ...170 // IV.6.3 Deregulační opatření ...171 // IV. 6.4 „Lokalizace“ regionální politiky - lokální iniciativy ...172 // IV.6.5 Decentralizační opatření ...174 // IV.6.6 Programy následné péče o zahraniční investory ...174 // V. Závěr ...177 // VI. Bibliografie ...189 // Jmenný rejstřík ... 205 // Věcný rejstřík ...209

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC