Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
2. vyd.
Havlíčkův Brod : Fragment, 1999
155 s.

ISBN 80-7200-108-6 (brož.)
V kostce
Obsahuje klíč
Čeština - testy - příručky středošk.
Dějepis - testy - příručky středošk.
Literatura - testy - příručky středošk.
Vědy humanitní - testy - příručky středošk.
000111391
Obsah // ČESKÝ JAZYK // Racionální studium textu a základy informatiky 5 // Obecné poučení o jazyce ... 5 // O vývoji češtiny... 6 // Čeština-národní jazyk Čechů ... 6 // Zvuková stránka jazyka . ... 7 // Grafická stránka jazyka ... 8 // Nauka o slovní zásobč ... 9 // Tvoření slov ... 12 // Tvoření sousloví ... 13 // Tvarosloví (morfologie) ... 13 // Skladba (syntax) ... 17 // Stylistika ... 21 // Klíč ... 23 // LITERATURA // Podstata literatury ... 24 // Včda o literatuře ... 24 // Literární druhy (žánry) ... 24 // Prozodické systémy verše ... 25 // Struktura literárního díla ... 25 // Starověká literatura ... 27 // Středověká literatura ... 27 // Renesance, humanismus ... 29 // Baroko ... 30 // Klasicismus a osvícenství ... 30 // Preromantismus ... 30 // Národní obrození u nás ... 30 // Romantismus ... 34 // Realismus ... 34 // Literární moderna ... 45 // Literatura 1. pol. 20. stol... 43 // Literatura 2. pol. 20. stol... 48 // Souhrnné otázky ... 50 // Klíč ... 51 // DĚJEPIS // Úvod do studia dějepisu ... 53 // Pravěk // Vznik a vývoj člověka ... 53 // Doba kamenná ... 53 // Doba železná... 54 // Starověk // Staroorientální státy ... 54 // Stredomorská civilizace - Starověké Řecko .. 58 Středomořská civilizace - Starověký Řím ... 61 Středověk // Raný středověk ... 64 // Rozvinutý (vrcholný) středověk ... 70 // Pozdní středověk, počátky novověku ... 80 // Novověk // Počátky
novověku ... 83 // Třicetiletá válka ... 85 // Vývoj rozdílných politických systémů - // parlamentarismu a absolutismu ... 87 // Moderní občanská společnost, vrchol novověku 95 Svět v 2. pol. 19. stol. a vývoj evropských // velmocí...101 // DĚJINY NOVÉ DOBY // První světová válka ...107 // Svět po první světové válce ...109 // Druhá světová válka ...111 // Svět po druhé světové válce ...113 // Klíč ...116 // SPOLEČENSKÉ VĚDY // Základy psychologie ...119 // Základy sociologie ...124 // Základy státoprávní teorie ...128 // Úvod do filozofie ...133 // Vývoj filozofického myšlení v dějinách 134 // Vybrané filozofické problémy ...142 // Základy etiky ...144 // Základy ekonomie a ekonomiky...145 // Základy neformální logiky ...150 // Klíč ...152

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC