Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
2. vyd.
Havlíčkův Brod : Fragment, 1999
159 s. : il.

ISBN 80-7200-344-5 (brož.)
V kostce
Obsahuje ilustrace
Vědy přírodní - testy - učebnice středošk.
000111394
Obsah // MATEMATIKA // Úvod do matematické logiky ... 5 // Číselné množiny ... 7 // Mocniny, odmocniny, algebraické výrazy --- 10 // Algebraické rovnice a nerovnice ... 12 // Funkce ... 15 // Goniometrie ... 20 // Elementární geometrie ... 23 // Analytická geometrie ... 31 // Posloupnosti a řady... 34 // Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika . . 36 Základy diferenicálního a integrálního počtu .. 38 // Závěrečný test ... 41 // Klíč ... 44 // FYZIKA // Základní pojmy ... 45 // Kinematika hmotného bodu ... 46 // Dynamika hmotného bodu ... 47 // Mechanická práce. Mechanická energie 49 // Gravitační pole ... 50 // Mechanika tuhého tělesa ... 52 // Mechanika kapalin a plynů... 53 // Molekulová fyzika a termodynamika ... 55 // Struktura a vlastnosti plynů ... 57 // Struktura a vlastnosti kapalin ... 59 // Struktura a vlastnosti pevných látek... 60 // Změny skupenství ... 61 // Kmitání mechanického oscilátoru ... 63 // Mechanické vlnění ... 64 // Elektrický náboj a elektrické pole ... 65 // Elektrický proud ... 67 // Elektrický proud v kovech ... 68 // Elektrický proud v polovodičích ... 70 // Elektrický proud v kapalinách ... 70 // Elektrický proud v plynech a ve vakuu ... 71 // Stacionární magnetické pole ... 72 // Nestacionární magnetické pole... 73 // Střídavý proud ... 73 // Elektromagnetické kmitání ... 74 // Optika ... 75 // Speciální teorie relativity ... 77 // Kvantová fyzika ... 78 // Fyzika atomového
jádra a elektronového obalu 79 // Astrofyzika ... 81 // Klíč ... 82 // CHEMIE // Základní pojmy ... 83 // Složení a struktura chemických látek ... 84 // Chemická vazba ... 85 // Chemické reakce a chemické rovnice ... 87 // Periodická soustava prvků ... 88 // Anorganické názvosloví ... 89 // Vodík ... 90 // Kyslík ... 91 // p-prvky ... 92 // s-prvky ... 94 // d-prvky ... 95 // Základy organické chemie ... 96 // Uhlovodíky ... 98 // Deriváty uhlovodíků ...102 // Deriváty anorganických kyselin ...110 // Přírodní látky ...110 // Prakticky významné organické látky ...114 // Základy biochemie ...114 // Klíč ...120 // BIOLOGIE // Biologie jako věda ...121 // Chemické složení organismů ...121 // Buněčná stavba ...121 // Metabolismus ...124 // Rozmnožování organismů ...125 // Mikrobiologie ...125 // Mykologie ...126 // Anatomie a morfologie rostlin ...127 // Fyziologie rostlin ...130 // Systematika rostlin ...133 // Ekologie ...135 // Genetika ...136 // Obecná zoologie ...138 // Tkáň krycí ...138 // Pojivá ...138 // Tkáň svalová ...140 // Tkáň nervová ...140 // Orgánové soustavy ...141 // Tělní pokryv ...141 // Opěrná soustava ...142 // Svalová soustava...143 // Trávicí soustava ...143 // Dýchací soustava ...143 // Cévní soustava ...144 // Vylučovací soustava ...145 // Smyslová soustava ...145 // Hormonální soustava ...146 // Nervová soustava ...146 // Rozmnožovací soustava ...147 // Zoologie - systém ...147
// Biologie člověka ...151 // Fylogeneze organismů ...156 // Klíč ...158

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC