Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989

objednat
ISBN 80-03-00073-4
000111614
Rekat.
Obsah // 1 Počátky architektury (Ing. arch. J. Staňková, CSc.)... 9 // První monumentální kamenné stavby... 9 // 2 Kulturní oblasti starověku...12 // Stavební umění Mezopotámie...13 // Stavební technika...13 // Města a paláce...14 // Vývoj stavebního uměni Egypta...19 // Stavební konstrukce a tvary...20 // Chrámy, hroby a pyramidy...21 // Město a obytný dům...28 // Architektura Blízkého východu...30 // Fénicie...30 // Persie...30 // Architektura Dálného východu a dalších kulturních oblastí ...34 // Architektura Indie... 35 // Architektura Číny...38 // Architektura Japonska...39 // Architektura Ameriky...41 // 3 Antické umění...45 // Krétské a mykénské stavební umění...46 // Mykénské pevnosti, paláce a hroby...49 // Řecké stavební umění...52 // Údobí vývoje řecké architektury...53 // Stavební technika...55 // Řádová architektura...56 // Řecký chrám a akropole...61 // Řecká města...65 // Městská kolonie...69 // Helénismus...69 // Etruské stavební umění...71 // Města, chrámy a architektura náhrobků...72 // Římská říše a její stavební umění...76 // Nová stavební technika Římanů...77 // 5 // Konstrukce a tvary... gl // Stavební druhy... g2 // Římské inženýrské stavby... gg // Řím, metropole říše... 91 // Římské umění v provinciích... 94 // 4 Nové ideové základy architektury... 95 // Křesťanské stavební umění... 95 // Bazilika a centrála... 95 // Ravenna... 98
// Byzantská architektura...100 // Vliv byzantské tvorby ve východní a západní Evropě...103 // Islámská architektura...105 // Stavební druhy...106 // 5 Předrománská architektura...109 // Stavební tvorba doby merovejské, karolínské a otonské...109 // Nejstarší stavby a sídla na území ČSSR...112 // Velkomoravská říše...112 // 6 Románská architektura...116 // Vznik románské architektonické tvorby...116 // Stavební materiály a techniky...117 // Románská klenba...118 // Typy staveb...120 // Dispozice, prostor a hmota románského kostela...121 // Vývoj městských sídlišť...126 // České země a Slovensko v době románské...129 // 7 Gotická architektura...135 // Poěátky gotické umělecké tvorby...135 // Nová stavební technika...136 // Gotická klenba a opěrný systém...136 // Nej výraznější druhy staveb...141 // Gotická města...146 // Evropa v době gotické...148 // Vývojové etapy gotické architektury na území ČSSR...150 // 8 Architektura renesance...159 // Nový výtvarný názor...159 // Stavební technika...160 // 6 // Počátky renesance v Itálii...163 // Období vrcholné a pozdní renesance...169 // Město doby renesanční...175 // Renesance v Evropě...177 // Renesance na území ČSSR...179 // Architektura baroku...186 // Podmínky vzniku barokní architektury...186 // Počátky barokní tvorby v Itálii...186 // Stavební technika...189 // Dva směry ve vývoji baroku...190 // Dynamický barok...190 // Barok
klasicizující...193 // Barokní město a krajina...195 // Vývojové etapy baroku na územi ČSSR...196 // 0 Architektura 19. století (prof. Ing. J. Pechar, DrSc.)...210 // Podmínky vývoje architektury a urbanismu...210 // Nové tendence v architektuře na přelomu 18. a 19. století...214 // Klasicismus...216 // Vývojová centra klasicistní architektury...217 // Klasicismus v ostatních zemích a jeho pozdní formy...230 // Klasicismus v české architektuře a na Slovensku...232 // Počátky železných konstrukcí...238 // Romantismus...242 // Architektura romantismu, tvorba parků a krajiny...243 // Romantismus v české architektuře a na Slovensku...247 // Pozdní novogotika a památkové hnutí...250 // Novorenesance...251 // Novorenesanční architektura a přestavba měst...252 // Česká novorenesanční architektura...258 // Teorie architektury a stavby měst v 19. století ...261 // Eklektismus a rozvoj ocelových konstrukcí...263 // 1 Architektura 20. století...270 // Podmínky vývoje architektury a urbanismu...270 // Vývojové proměny architektury a urbanismu ve 20. stol...273 // Prameny moderny...275 // Modem style...277 // Art nouveau...279 // Jugendstil...283 // Secese...283 // 7 // Secese v české architektuře a na Slovensku...286 // Moderna... 289 // Teoretický a umělecký koncept modemy...290 // Počátky železobetonu v architektuře 20. století...294 // Moderna v české a slovenské architektuře...299 // Nové výtvarné směry v evropské
architektuře dvacátých let...303 // Futurismus a suprematismus...303 // Český kubismus a dekorativismus...305 // Expresionismus v německé a holandské architektuře...309 // Architektonické avantgardy...314 // Purismus...315 // DeStijl...318 // Bauhaus... 321 // Sovětský konstruktivismus...323 // Funkcionalismus...327 // Programové základy funkcionalismu...328 // Centra funkcionalistické architektury v Evropě...334 // Funkcionalismus a meziválečná architektura v Československu...337 // Mezinárodní styl...344 // Mezinárodní styl v evropské architektuře...344 // Obnova architektury v Evropě po druhé světové válce...352 // Československá architektura poválečných let...354 // Mimoevropská střediska mezinárodního stylu...356 // Tradicionalismus a historismus...363 // Architektonické koncepce a směry v polovině 20. století...368 // Soudobá architektura a urbanismus ...394 // Postmodernismus...397 // Vývojové tendence v architektuře socialistických zemí...402 // Literatura...406

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC