Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Polyglot, 2002
216 s.,[33] s.,22 s.příl. : il.

ISBN 80-86195-22-8 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod, přílohy (přehled gramatiky, slovník, metodickou poznámku)
000111627
Obsah // Úvod // Poznámky k fonetice 1. This is Ben // Vyjadřování přítomnosti - Otázky (slovosled) - Tázací dovětky v přítomném čase - -ingový tvar - Osobní a přivlastňovací zájmena - Přivlastňovací zájmena samostatná - Tvoření a stupňování příslovcí - Přídavná jména po look, sound, smell, taste a feel // 2. No Christmas pudding! // Členy - Vyjadřování budoucnosti - Tázací dovětky ve větách odkazujících na budoucnost - Vyjadřování budoucnosti po spojkách if, when a while -Vazba there is, there are při vyjadřování budoucnosti - Tázací dovětky ve větách s vazbou there is, there are - Still a not yet - Datum // 3. BOOKS AND ME (English project, Samuel Hawkins, 9C) // Minulý prostý a průběhový čas - Tázací dovětky v minulém čase -Vazba there was, there were - Příčestí minulé - Vztažné věty (1) -Podstatné jméno ve funkci přívlastku - Číslovky 1000 a výše - Letopočty // 4. Goulash for Katka // Slovosled - Vztažné věty (2) - Trpný rod - Množné číslo, počitatelnost a vyjadřování množství // 5. Dear Diary... // Předpřítomný čas prostý - Vztažné věty (3) - Some, any, no a jejich složeniny - Pravidlo jednoho záporu - Every a jeho složeniny - Spojení složenin s -body/-one a -thing se vztažnou větou // 6. A Mad Tea Party (Lewis carroii) // Opakovací lekce. // 7. Chalk and Cheese // Předpřítomný čas (2) - Long, for a long time - Předpřítomný čas průběhový -Reciproční
zájmena - Infinitiv - Should - Vyjadřování změny stavu // 8. The job for me? // Modálni slovesa a jejich opisné tvary - Stupňování přídavných jmen a příslovcí - Intenzifikace přídavných jmen a příslovcí - Zájmeno other -Tvoření podstatných jmen příponou -er - As a like - Překlad českého jako // 9. Greece is a dream! // Předpřítomný čas (3) - Zvratná zájmena - Užívání členů u vlastních jmen -Otázky - Zjišťovací a doplňovací otázky - Nepřímé otázky // 10. Would you believe it? // Podmiňovací způsob - Podmínková souvětí - Vyjadřování účelu (1) -Zvolací věty - Every, each, everybody // 11. The Selfish Giant (Oscar wiide) // Opakovací lekce. // 5 // 6 8 // 22 // 36 // 50 // 64 // 78 // 92 // 106 // 120 // 134 // 148

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC