Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.7) Půjčeno:62x 
BK
Praha : IPOS - ARTAMA, 1996
83 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7068-070-9 (brož.)
Obsahuje úvod, přílohu
Bibliografie: s. 69 a 82-83
Výchova dramatická - učebnice vysokošk.
000111983
PŘEHLEDNÁ CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU (Pavel Vacek) 9 // Úvod 9 // Tělesný a pohybový rozvoj 9 // Vývoj poznávacích procesů 10 // Citový a sociální rozvoj 12 Osobnost mladšího žáka 13 // Literatura 14 // MORÁLNÍ VÝVOJ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU (Pavel Vacek) 15 // Obecná charakteristika mravního vývoje 15 // Morální usuzování 15 // Morální jednání 16 // Mravní cítění 17 // Podmínky morální výchovy 18 // Dramatická výchova a morálné rozvoj 18 // Podněty pro rozvoj některých mravních kvalit v mladším školním věku 19 // Základní a použitá literatura 20 // I. DRAMATICKÁ VÝCHOVA JAKO OBOR A VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 21 // A. Dramatická výchova ve škole 21 // B. Cíle, obsah a okruhy učiva 22 // a) Cíle dramatické výchovy 22 // b) Obsah a metody 23 // C. Plánováni učiva 24 // Příklad hierarchizace cílů 24 // D. Osobnost učitele 27 // 5 // II. OSOBNOSTNÍ ROZVOJ I PRŮPRAVNÉ HRY A CVIČENÍ 28 // A. Seznámeni, uvolnění, rozehřátí 29 // a) Seznamovací hry 29 // b) Rozehřívaci hry 30 // c) Průpravné hry a cvičeni pohybově rytmická 30 // d) Průpravné hry a cvičeni na aktivizaci svalů a těžiště 31 // B. Soustředěni 32 // C. Rytmus, temporytmus, dynamika a smysl pro gradaci 33 // D. Smyslové vnímání 36 // a) Zrak 36 // b) Sluch 37 // c) Hmat 37 // d) Čich 37 // e) Chuť 38 // E. Prostorové cítění 38 // a) Hry a cvičeni ve skutečném prostoru 38 // b) Hry a cvičení v pomyslném prostoru 39 // F. Fantazie a představivost 40 // a) Fantazie a představivost pohybová a pantomimická 40 // b) Hry s předměty 42 // c) Fantazie a představivost slovesná 42 //
G. Partnerské vztahy a skupinová citlivost 42 // Příklad využiti průpravných her a cvičení v hodině dramatické výchovy v 1.-3. ročníku ZŠ-Dráči pohádka 43 // Příklad využití průpravných her a cvičení v hodině dramatické výchovy ve 4. - 5. ROČNÍKU ZŠ - Židle 45 // III. SOCIÁLNÍ ROZVOJ I DRAMATICKÉ HRY A IMPROVIZACE 47 // A. Vymezení základních pojmů 47 // Situace a dramatická situace 47 Dramatická osoba - dramatická postava 47 Dramatické jednáni 48 Dramatický děj 48 // Příklad dramatické situace 48 Hra v situaci 48 // Hra v roli 48 Charakterizace 49 Improvizace 49 Interpretace 49 // B. Třídění dramatických her a improvizaci 50 1 Improvizace bez dramatického děje 50 // a) Improvizace bez kontaktu 50 // b) Improvizace s kontaktem 50 // 2. Improvizace s dramatickým dějem 51 // C. Zdroje námětů pro dramatické hry a improvizace 51 // D. Stanovení cílů dramatické hry a improvizace 53 // E. Stavba dramatické hry a improvizace 54 // Příklad otevřeni improvizace jednoduchou instrukci 55 // Příklad otevřeni improvizace úryvkem z literárního textu 55 1 Expozice neboli uvedení do děje 55 // 2. Kolize - zařazeni dramatického prvku (rozporu nebo konfliktu), který vyvolá dramatické napětí a potřebu jej řešit 56 //
3. Krize - vyvrcholeni dramatu 57 // 4. Peripetie - obrat a možnosti řešeni 57 // 5. Katastrofa a závěrečná katarze - rozuzleni a očista 58 // F. Vedení dramatické hry a improvizace 58 // G. Reflexe a hodnocení dramatické hry a improvizace 58 // H. Ukázky námětů a technik dramatických her a improvizací 59 // □ Přiklad improvizace bez dramatického děje pro 1.-2. ročník ZŠ Návštěva lesa 60 // □ Ukázka přípravy na vyučovací hodinu her a improvizací s dramatickým dějem pro 2. - 4. ročník ZŠ - Být kamarádem 61 // □ Ukázka přípravy školního dramatu pro 3, - 5. ročník ZŠ - Otevřít dveře cizim lidem může být nebezpečné 62 // □ Zápis ukázky školního dramatu britského pedagoga dramatické výchovy Tonyho Goodea (University of Northumbria) - Mela 64 // □ Ukázka využiti literárního textu ve školním dramatu pro 2. - 5. ročník ZŠ -Sísa Kyselá 66 // □ Ukázka využiti literárni předlohy jako východiska к improvizacím ve 4,ročníku ZŠ - Medvídek Pú 67 // PRAMENY A POUŽITÁ LITERATURA 69 // PŘÍLOHA // NÁVRH OSNOV DRAMATICKÉ VÝCHOVY PRO 1. AŽ 5. ROČNÍK OBECNÉ ŠKOLY (Irina Ulrychová-Jaroslav Provazník) 71 // DOPORUČENÁ LITERATURA A ZÁSOBNÍKY HER A CVIČENÍ 82 // a) základní 82 // b) rozšiřujici 82 // 7
(OCoLC)40092331
cnb000368870

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC