Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25.5) Půjčeno:102x 
BK
2. vyd.
Praha : Karolinum, 2002
210 s.

objednat
ISBN 80-246-0015-3 (brož.)
Dotisk 2003
Bibliografie: s. 205-208
Psychologie - učebnice vysokošk.
000111998
Obsah // 1. Základní pojmy ... 5 // 2. Historické pojetí determinace vývoje lidské psychiky ... 8 // 2.1. Environmentalistické teorie ... 8 // 2.2. Nativistické teórie ... 11 // 2.3. Interakcionistické teorie ... 14 // 2.4. Individualistické teorie ... 16 // 3. Činitelé psychického vývoje ... 19 // 3.1. Socializační činitelé ... 21 // 3.2. Způsob realizace psychického vývoje ... 23 // 4. Psychofyziologické vztahy, organismus a osobnost ... 25 // 5. Vědomí ... 30 // 5.1. Stavy vědomi ... 32 // 5.2. Pozornost ... 33 // 6. Vrozený základ osobnosti ... 38 // 6.1. Temperament ... 38 // 6.2. Emotivita ... 44 // 7. Motivace ... 53 // 7.1. Základní pudy a jejich psychologický význam ... 59 // 7.2. Základní psychické potřeby ... 63 // 7.3. Variabilita působení potřeb na chování člověka ... 76 // 8. Vůle ... 79 // 9. Schopnosti ... 92 // 10. Vnímání ... 94 // 11. Inteligence... 102 // 11.1. Souhrnné vymezení inteligence... 109 // 11.2. Dědičnost inteligence ... 111 // 11.3. Měření inteligence ... 112 // 11.4. Využití inteligence ... 115 // 12. Paměť ... 119 // 12. Učení ... 126 // 13.1. Základní modely jednoduchého učení ... 127 // 13.2. Učení vhledem ... 135 // 13.3. Specificky lidské formy učení ... 136 // 14. Racionální poznáváni, myšleni ... 146 // 209 // 14.1. Vztah myšlení a řeči ... 148 // 14.2. Významné mezníky ve vývoji myšlení ... 150 // 14.3. Vývoj vztahu myšlení a řeči ... 156 // 15. Neracionální
poznávání, empatie ... 160 // 16. Základní dimenze osobnosti ... 163 // 17. „Já“ jako integrující složka osobnosti ... 170 // 17.1. Základní rysy sebepojetí ... 173 // 17.2. Úloha a význam sebepojetí ... 176 // 17.3. Vývoj sebepojetí ... 177 // 18. Sociální psychologie osobnosti... 183 // 18.1. Proces socializace... 183 // 18.2. Normy a charakter ... 190 // 18.3. Role... 194 // 18.4. Duchovní dimenze člověka...202 // 19. Použitá literatura ...205 // 210

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC