Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(55) Půjčeno:55x 
BK
4., opravené vyd.
Praha : Oikoymenh, 2005
427 s. ; 21 cm

ISBN 80-7298-142-0 (brož.)
Platónovy dialogy ; [vol.] 18
antická starověká řečtina
Obsahuje předmluvu, poznámky
Filozofie antická politická - dialogy
Filozofie politická antická - dialogy
000112004
Předmluva (Fr. Novotný)... // O Platónově Státě (Em. Peroutka) // 18 // 7 // Kniha první // 41 // V Peiraieu a v domě Kefalově. Rozmluva o stáří. Co je spravedlnost? Výklad Polemarchův. Thrasymachos dokazuje, že spravedlivé jest, co prospívá silnějšímu. Sokratova obrana spravedlnosti. // Glaukón: spravedlnost jest pomoc z nouze. Adeimantos: třeba zkoumati spravedlnost samu o sobě. Sókratés počíná zkoumati spravedlnost ve velkém měřítku, v obci. Vznik obce, dělení práce. Výběr a výchova strážců. Výchova músická a gymnastická. Kritika bájí, zejména o bozích. // Kniha třetí... 113 // Výchova k statečnosti, k pravdomluvnosti, k uměřenosti. O slohu básní; odsouzení básnictví dramatického. O hudbě, harmonii a rytmu. Výchova tělesná. Mýtus o přirozeném základu tříd. Strážcové nesmějí míti soukromého jmění. // Jednotnost ideální obce. Moudrost, statečnost, uměřenost obce. Spravedlnost jest v tom, že každý koná své dílo. Spravedlnost v jednotlivém člověku. Tři složky duše, rozum, vznětlivost a žádostivost. Formy ústavního zřízení. // Kniha druhá // 79 // Kniha čtvrtá // 154 // Kniha pátá...’... 190 // Ženy ve třídě strážců konají stejné práce a jsou stejně vychovávány jako muži. U strážců není rodinného života. Eugenická/ opatření. Společenství zájmů je prospěšné. Chování ve válce. Požadavek, aby vládli filosofové. Kdo je
filosof. // Kniha šestá ...233 // Vlastnosti filosofů. Příčiny špatné pověsti filosofů. Dokonalé zřízení je možné. Cíl filosofické výchovy jest idea dobra. Svět viditelný a svět pomyslný. // Kniha sedmá...269 // Podobenství o podzemní jeskyni. Smysl vzdělávání. Vzdělávání odbornými vědami. Dialektika. Podmínky a postup výchovy budoucích strážců. // Kniha osmá...303 // Opakování hlavních zásad. Druhy ústav a povah. Postupné zhoršování ústavní formy. Timokracie, timokratický člověk. Oligarchie, oligarchický člověk. Demokracie, demokratický člověk. Týranie. // Kniha devátá...337 // Tyranský člověk. Seřazení druhů povah podle blaženosti. Pravá rozkoš. Vláda v člověku i v obci náleží činiteli rozumnému. // Kniha desátá...367 // Umění básnické. Podstata a’cena napodobování. Kritika básnictví, zejména Homéra a tragédie. Duše jest nesmrtelná. Odměny spravedlnosti na tomto světě. Vypravování Érovo o osudech duší na onom světě. Závěr. // Poznámky...’...401 // Seznam zkratek...425 // Seznam literatury...425 // Ediční poznámka...426 // 6
(OCoLC)85544760
cnb001640588

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC