Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 1995
159 s. ; 21 cm

ISBN 80-7066-941-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii, terminologický slovník a jmenný a věcný rejstřík
000112037
Rekat.
OBSAH // PŘEDMLUVA 8 // 1. ZDRAVOTNÉ POSTIŽENÝ ČLOVEK // A NARUŠENÁ KVALITA JEHO ŽIVOTA 11 // 1.1 Poruchy systému človčk - prostředí a rehabilitace 11 // 1.2 Zdraví, nemoc, defekty, poruchy, disaptibility, handicapy a speciální potřeby jako změněné kvality života // zdravotně postižených 12 // 1.3 Zdravotně postižení a podmínky jejich integrace do společnosti 13 // 1.4 Hlavní složky života zdravotně postižených // a narušení jejich kvality 16 // ! .5 Studijní otázky a úkoly ke kapitole I 18 // 2. KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ // A REHABILITACE 20 // 2.1 Komplexní služby pro zdravotně postižené 20 // 2.2 Aktivní a pasivní formy služeb pro zdravotně postižené 21 // 2.3 Studijní otázky a úkoly ke kapitole 2 22 // 3. KOMPREHENSIVNÍ REHABILITACE // ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 24 // 3.1 Rehabilitace jako společenský jev 24 // 3.2 Komprehensivní rehabilitace a její složky 26 // 3.3 Vztahy složek komprehensivní rehabilitace 29 // 3.4 Institucionalizace v komprehensivní rehabilitaci 31 // 3.5 Studijní otázky a úkoly ke kapitole 3 33 // 4. LÉČEBNÁ REHABILITACE (LR) 35 // 4.1 Charakteristika LR 35 // 4.2 Prostředky léčebné rehabilitace 36 // 4.3 Studijní otázky a úkoly ke kapitole 4 37 // 5. SYSTÉM SOCIÁLNÍ REHABILITACE 39 // 5.1 Podstata a význam sociální rehabilitace 39 // 5.2 Proces sociální rehabilitace zdravotně postižených 42 // 5.2.1 Sociální rehabilitace jako makroprocesuálni jev 43
// 5.2.1.1 Proces sociální rehabilitace u postižených se získanou vadou 43 // 5.2.1.2 Proces sociální rehabilitace u zdravotně postižených od narození 46 // 5.2.2 Mikroprocesuální jevy SR zdravotné postižených 46 // 5.3 Význam a základni prvky systému sociální rehabilitace 49 // 5.4 Problémy a zámery sociální rehabilitace 52 // 5.5 Cíle, úkoly a obsah sociální rehabilitace 54 // 5.6 Akceptace vady a životní pohoda jako hlavní cil rehabilitace 56 // 5.7 integrace jako cíl rehabilitace zdravotně postižených 57 // 5.8 Prostředky rozvíjení sociální rehabilitace 58 // 5.9 Podmínky rozvíjení a účinnosti sociální rehabilitace 6(1 // 5.9.1 Podmínky rozvoje sociální rehabilitace 60 // 5.9.2 Institucionalizace SR 61 // 5.9.3 Rehabilitace ZdP v rodině 64 // 5.9.4 Rehabilitační poslání speciální školy pro postižené 64 // 5.9.5 Perspektivy institucionalizace sociálni rehabilitace ZdP 65 // 5.10 Principy sociální rehabilitace 69 // 5.11 Metody, prostředky a techniky sociální rehabilitace 70 // 5.11.1 Charakteristika pojmů metoda, prostředky a techniky 70 // 5.11.2 Metody sociální rehabilitace zdravotně postižených 71 // 5.11.3 Techniky sociální rehabilitace zdravotně postižených 71 // 5.12 Formy sociální rehabilitace postižených 73 // 5.13 Periodizace v rozvíjení sociální rehabilitace 79 // 5.14 Studijní otázky a úkoly ke kapitole 5 79 // 6. PROGRAMY SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZdP 81 // 6.1 Charakteristika
a metodologické otázky tvorby // programů sociální rehabilitace 81 // 6.2 Klasifikace programů sociální rehabilitace 83 // 6.2.1 Základní programy sociální rehabilitace 83 // 6.2.2 Doplňkové programy sociální rehabilitace 84 // 6.3 Všeobecné programy sociální rehabilitace 85 // 6.3.1 Program akceptace vady, asertivity a prevence handicapů 85 // 6.3.2 Program vyladění partnerského a rodinného života 86 // 6.3.3 Program resocializace, nezávislosti a rozvoje občanské aktivity 86 // 6.3.4 Posloupnost optimálního řazení aplikace všeobecných // programů sociální rehabilitace 87 // 6.4 Programy pro sociální rehabilitaci sluchově postižených 87 // 6.4.1 Programy pro získání návyků odezírat mluvenou řeč 87 // 6.4.2 Programy pro získání návyků poslouchat a rozumět mluvené řeči a informačně významovým seskupením // zvuků (reedukace sluchu) 88 // 4 // 6.4.3 Programy orientace v prostředí nonverbálního dorozumívání 89 // 6.4.4 Program ovládání znakové řeči 89 // 6.4.5 Program výcviku mluvené řeči 90 // 6.4.6 Program rozvíjení myšleni a doplňujícího // i rozšiřujícího vzdčlávání 90 // 6.4.7 Modely optimálního pořadí navazování programů // sociální rehabilitace u sluchově postižených 91 // 6.5 Programy pro sociální rehabilitaci tělesně postižených 92 // 6.5.1 Program rozvoje pohybových dovedností a návyků 92 // 6.5.2 Program rozvoje sebeobslužných činností 93 // 6.5.3 Program
používání služeb a vystupování na veřejnosti 94 // 6.5.4 Doplňující programy 95 // 6.5.5 Diferencované propracování programů sociální rehabilitace // pro tělesně postižené a modely jejich návaznosti 95 // 6.6 Programy pro sociální rehabilitaci dlouhodobě nemocných 95 // 6.6.1 Obecná charakteristika programů sociální rehabilitace // pro dlouhodobě nemocné 96 // 6.6.2 Programy sociální rehabilitace pro postižené // kardiovaskulárními nemocemi 96 // 6.6.3 Programy sociální rehabilitace pro postižené diabetem mellitus 96 // 6.6.4 Programy sociální rehabilitace pro postižené roztroušenou // sklerózou (sklerosa multiplex) 96 // 6.6.5 Programy sociální rehabilitace // pro postižené respiračními chorobami 97 // 6.6.6 Programy sociální rehabilitace pro postižené // záchvatovým onemocněním (epilepsií) 97 // 6.6.7 Programy sociální rehabilitace pro postižené // zhoubnými nádory 98 // 6.7 Programy pro sociální rehabilitaci zrakově postižených 98 // 6.7.1 Všeobecná charakteristika programů sociální rehabilitace // zrakové postižených 98 // 6.7.2 Program rozvíjení zrakových funkcí (reedukace zraku) 98 // 6.7.3 Program výcviku čtení a psaní reliéfně bodového písma 99 // 6.7.4- Program tyflografického výcviku 100 // 6.7.5 Program využívání audiovizuálních prostředků informace // (zvukový záznam) 101 // 6.7.6 Program prostorové orientace a samostatného pohybu 101 // 6.7.7 Program sebeobsluhy
a vedení domácnosti 102 // 5 // 6.7.8 Program pčstováni rodinného života, společenského // styku a vystupování na veřejnosti 102 // 6.7.9 Doplňující programy sociální rehabilitace // u zrakově postižených 103 // 6.7.10 Návaznost programů sociální rehabilitace // u zrakové postižených 104 // 6.8 Programy sociální rehabilitace // pro mentálně postižené (MP) 105 // 6.9 Programy pro sociální rehabilitaci rodin // zdravotně postižených 105 // 6.10 Programy pro integrační uvědomění // a solidární jednání veřejnosti 106 // 6.11 Studijní otázky a úkoly ke kapitole 6 106 // 7. REHABILITAČNÍ 1NŽENVRINK // V SYSTÉMU SOCIÁLNÍ REHABILITACE 108 // 7.1 Studijní otázky a úkoly ke kapitole 7 109 // 8. PEDAGOGICKÁ REHABILITACE 111 // 8. ! Rozbor hlavních prvků pedagogické rehabilitace 111 // 8.2 Nárys kategorií i systému pedagogické rehabilitace 113 // 8.3 Studijní otázky a úkoly ke kapitole 8 114 // 9. PRACOVNÍ REHABILITACE 115 // 9.1 Pracovní činnost a změněná pracovní schopnost // zdravotně postižených 115 // 9.2 Charakteristika, úkoly a cíle pracovní rehabilitace 116 // 9.3 Význam pracovní rehabilitace 118 // 9.4 Prostředky a fáze pracovně rehabilitačního postupu 119 // 9.4.1 Zhodnocení uchovaného pracovního potenciálu občanů // se změněnou pracovní schopností 119 // 9.4.2 Analýza pracovišť a pracovních činností 120 // 9.4.3 Pracovní doporučení 120 // 9.4.4 Pracovní výcvik, kvalifikace
a rekvalifikace 122 // 9.4.5 Zabezpečení pracovních příležitostí a organizace // pracovního umísťování 123 // 9.4.6 Uvedení do pracovního procesu 123 // 9.4.7 Sledování zdravotního stavu pracovně začleněných občanů se změněnou pracovní schopností a ověřování, // jak na ně působí výkon práce 124 // 6 // 9.4.8 Koordinace jednotlivých fázi pracovní rehabilitace // na vyšší úrovni, koncepční, normotvorné a metodické // působení v oblasti pracovní rehabilitace 125 // 9.5 Prostředky a proces pracovní přípravy // a pracovně rehabilitačního výcviku 126 // 9.5.1 Formy pracovní přípravy osob // se změněnou pracovní schopností 126 // 9.5.2 Výcviková jednotka v pracovní přípravě 127 // 9.6 Optimalizace podmínek práce zdravotně postižených 128 // 9.6.1 Užší okruh podmínek práce osob // se změněnou pracovní schopností 128 // 9.6.2 Širší okruh podmínek práce osob // se změněnou pracovní schopností 129 // 9.7 Posudková činnost, poradenství // a další služby v oblasti pracovní rehabilitace 130 // 9.8 Studijní otázky a úkoly ke kapitole 9 131 // 10. MOŽNOSTI PŘÍPRAVY ODBORNÍKŮ // V OBLASTI REHABILITACE 133 // 10.1 Pojetí, význam, cíle a úkoly přípravy rehabilitologů 133 // 10.2 Struktura studia rehabilitologů v rámci VŠ 133 // 10.3 Funkce a obsah jednotlivých úrovní studia 134 // 10.4 Osobnostní vlastnosti rehabilitologů 136 // 10.5 Studijní otázky a úkoly
ke kapitole 10 137 // Rejstřík jmenný 138 // Rejstřík věcný 140 // Seznam literatury 146 // Seznam zkratek 153 // Terminologický slovník 154 // 7
(OCoLC)37960854
cnb000113082

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC