Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
4. vyd.
Brno : Stanislav Rosypal, 2006
289 s. : il.

objednat
ISBN 80-902562-5-2 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, rejstřík
Bibliografie na s. 265-272
Biologie molekulární - učebnice vysokošk.
000112088
OBSAH PRVNÍHO DÍLU // 1. Vstupní kapitoly do molekulární biologie 1 // 1.1 Charakteristika molekulární biologie 3 // 1.1.1 Vymezení molekulární biologie jako vědy 3 // 1.1.2 Společenské uznání molekulární biologie jako nového vědního oboru 4 // 1.1.3 Výsledky výzkumů, kterými byly položeny základy molekulární biologie 5 // 1.2 Proteiny 7 // 1.2.1 Primární struktura proteinů 8 // 1.2.2 Sekundární a kvarterní struktura proteinů 18 // 1.2.3 Terciární struktura proteinů 22 // 1.2.4 Proteiny ve funkci enzymů 24 // 1.2.5 Další biologické funkce a vlastnosti proteinů 29 // 1.3 Nukleové kyseliny 31 // 1.3.1 Primární struktura nukleových kyselin 32 // 1.3.2 Párování bází mezi DNA-řetězci 37 // 1.3.3 Sekundární struktura DNA 44 // 1.3.4 Terciární struktura DNA (S. Rosypal a M. Novotný) 65 // 1.3.5 Organizace nukleotidových sekvencí na DNA 70 // 13.6 Obecná charakteristika struktury ribonukleových kyselin 76 // 1.3.7 Vazebné interakce proteinů s DNA 81 // 1.4 Genetická informace 91 // 1.4.1 Vzájemná podmíněnost nukleových kyselin a proteinů 91 // 1.4.2 Genetický kód 97 // 1.4.3 Pojem genu z pohledu molekulární biologie 104 // 1.4.4 Transkripční jednotka 109 // 1.4.5 Chromozom a genom 112 // 1.4.6 Živé soustavy z pohledu molekulární biologie 114 // 2. Struktura, replikace a exprese prokaryotického genomu 119 // 2.1 Struktura bakteriálního genomu 121 // 2.1.1 Prokaryotické jádro (nukleoid) 121 // 2.1.2 Bakteriální
chromozom 122 // 2.1.3 Plazmidy 129 // 2.1.4 Rozsah aktivity bakteriálního genomu 132 // 2.2 Replikace bakteriálního genomu 133 // 2.2.1 Replizom bakteriální buňky 133 // 2.2.2 Dvousměrnost a semidiskontinuálnost replikace bakteriální DNA 138 // 2.2.3 Činnost replizomu buněk Escherichia coli 139 // 2.2.4 Koordinace syntézy vedoucího a opožďujícího se DNA-řetězce 143 // 2.2.5 Replikace plazmidové DNA 150 // 2.3 Transkripce bakteriálního genomu 153 // 2.3.1 Primární transkripty bakterií a enzymy transkripce 153 // 2.3.2 Průběh transkripce bakteriálního genomu 156 // 2.3.3 Transkripce strukturních genů 162 // 2.3.4 Bakteriální transkripce genů pro rRNA a tRNA 154 // 2.4 Translace bakteriální mRNA 167 // 2.4.1 Transferová RNA (tRNA) 167 // 2.4.2 Aktivace aminokyselin 172 // 2.4.3 Aminoacyl-tRNA-syntetázy 173 // 2.4.4 Bakteriální ribozomy 175 // 2.4.5 Iniciace translace v bakteriální buňce 178 // 2.4.6 Elongační a terminační fáze translace v bakteriální buňce 183 // 2.5 Posttranslační úpravy proteinů 191 // 2.5.1 Chemické modifikace proteinů 191 // 2.5.2 Export bakteriálních proteinů 194 // 2.5.3 Sekrece bakteriálních proteinů 197 // 2.6 Regulace exprese bakteriálního genomu 201 // 2.6.1 Základní pojmy 201 // 2.6.2 Princip negativní regulace operonu 204 // 2.6.3 Princip pozitivní regulace operonu a regulace syntézy cAMP 207 // 2.6.4 Regulace laktózového operonu E. coli 211 // 2.6.5 Regulace galaktózového operonu
E. coli 217 // 2.6.6 Regulace L-arabinózového operonu E. coli 220 // 2.6.7 Negativní regulace tryptofanového operonuE. coli 222 // 2.6.8 Regulace tryptofanového operonu atenuací 222 // 2.6.9 Regulace maltózového regulonu E. coli 226 // 2.6.10 Princip dvoukomponentního regulačního systému 228 // 2.6.11 Modulony, alarmony 230 // 2.6.12 Regulace iniciace sporulace ? Bacillus subtilis 231 // 2.6.13 Mechanizmy regulace alosterické zpětnovazebné syntézy enzymů 235 // 2.7 Struktura, replikace, transkripce a translace genomu archeí 237 // 2.7.1 Genom a jeho exprese u archeí 237 // 2 7.2 Archeální RNA - a DNA - polymerázy 237 // 2.7.3 Archeální translace 239 // 2.7.4 Sestřih tRNA u archeí 240 // 3. Změny v genetické informaci a jejich důsledky v expresi genomu 243 // 3.1 Mutace // 245 // 3.1.1 Základní charakteristika mutace 245 // 3.1.2 Reverze (zpětná mutace) 250 // 3.2 Obecná rekombinace 253 // 3.3 Transpozice 259 // 3.3.1 Obecná charakteristika transpozice 259 // 3.3.2 Bakteriální transpozony 262 // 4. Závěrečné kapitoly // 263 // 4.1 Literatura // 265 // 4.1.1 Základní učebnice 265 // 4.1.2 Učebnice biochemie 266 // 4.1.3 Monografie 267 // 4.1.4 Přehledné články ke kapitolám 1,2, 3 267 // 4.1.5 Terminologické slovníky 271 // 4.1.6 Původ ilustrací 271 // 4.1.7 Původ tabulek 272 // 4.2 Rejstřík odborných termínů 273

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC