Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Praha : České vysoké učení technické, 1992
223 s.

objednat
ISBN 80-01-00858-4
000112220
Rekat.
OBSAH // 1. MODEL KONTINUA 7 // 2. KINEMATIKA SPOJITÉHO PROSTRÉDÍ 12 // 2.1 Lagrangeova a Eulerova metóda 12 // MATEMATICKÉ INTERMEZZO I 15 // MI.1 Vektor z algebraického a analytického hlediska 15 // MI.2 Ortogonální transformace souřadnic 19 // MI.3 Afinní ortogonální tensor a tensorová pole 20 // 2.2 Nekonečně malé deformace 26 // 2.3 Konečné deformace 29 // MATEMATICKÉ INTERMEZZO II 36 // MII.l Metrika 36 // 2.4 Geometrická interpretace složek tensoru deformace 36 // MATEMATICKÉ INTERMEZZO III 42 // MIII.l Vektorové diferenciální operace 42 // MIII.2 Hlavní osy a hlavní hodnoty tensoru 44 // 2.5 Invarianty tensorů deformace 45 // MATEMATICKÉ INTERMEZZO IV 50 // MIV.l Rozklad tensoru 50 // 2.6 Některé speciální typy deformace 50 // 2.6.1 Isochorická deformace 50 // 2.6.2 Homogenní deformace 51 // 2.6.2.1 Uniformní roztažnost (stlačitelnost) 51 // 2.6.2.2 Jednoosé prodloužení (zkrácení) 52 // 2.6.2.3 J ednoduchý smyk 51 // 2.6.3 Infinitezimální deformace 54 // 2.7 Časové změny 54 // 3. DYNAMIKA SPOJITÉHO PROSTŘEDÍ 61 // 3.1 Zákony zachování 61 // MATEMATICKÉ INTERMEZZO V 63 // MV.l Integrální teorémy 63 // 3.2 Šiíanční rovnice hmotnosti 64 // 3.3 Síly 66 // 3.4 Tensor napětí 68 // MATEMATICKÉ INTERMEZZO VI 70 // MVI.1 Součin tensorů 70 // MVI.2 Vektorové diferenciální operace součinu 71 // 3.5 Práce a výkon sil vnitřních napětí 71 // 3.6 Vratná a nevratná práce 74 // 3.7 Bilanční rovnice hybnosti 78
// 3.8 Bilanční rovnice momentu hybnosti 80 // 3.9 Bilanční rovnice kinetické energie 85 // 3.10 Bilanční rovnice mechanické energie 89 // 4. TERMODYNAMIKA KONTINUA 92 // 4.1 Stav a proces 92 // 4.2 Stavové rovnice a stavový prostor 94 // 4.3 Termodynamické postuláty a věty 96 // 4.4 Bilanční rovnice celkové a vnitřní energie 100 // 4.5 Bilanční rovnice entropie 105 // MATEMATICKÉ INTERMEZZO VII 107 // MVII.l Eulerova věta o homogenních funkcích 107 // 4.6 Termodynamické potenciály 108 // 4.7 Jednotný tvar bilančních rovnic 111 // 5. KONTINUUM BEZ NEVRATNÝCH PROCESU 115 // 5.1 Elastické kontinuum 115 // 5.2 Hookův zákon 118 // MATEMATICKÉ INTERMEZZO VIII 123 // MVIII.1 Grupy symetrie 123 // 5.3 Hookův zákon pro izotropní materiály 129 // 5.4 Fyzikální interpretace modulů stlačitelnosti a skluzu 131 // 5.5 Jednoduché prodloužení 134 // MATEMATICKÉ INTERMEZZO IX 136 // MIX.1 Vektorové diferenciální operace vyšších řádů 136 // 5.6 Statické úlohy teorie pružnosti 137 // 5.7 Lameova rovnice 140 // 5.8 Šíření zvuku v elastických materiálech 144 // 5.9 Obecná zvuková vlna 147 // 5.10 Ideální tekutina 151 // 6. TERMODYNAMIKA NEROVNOVÁŽNÝCH PROCESU 154 // 6.1 Popis kontinua jako matematický problém 154 // 6.2 Produkce entropie, toky a síly 157 // 6.3 Invariace fenomenologických procesů 160 // 6.4 Model termoelastického kontinua 163 // 6.5 Ülohy termoelasticity 167 // 6.5.1 Vázaná dynamická a kvazistatická
úloha 167 // 6.5.2 Nevázaná dynamická a kvazistatická úloha 168 // 6.5.3 Vedení tepla 169 // 6.6 Komplexní popis chování kontinua 169 // 7. MODEL VAZKOELASTICKÉHO KONTINUA 173 // 7.1 Vazkoelastické materiály 173 // 7.2 Kelvinův model vazkoelastických materiálů 174 // 7.3 Materiálové vztahy 179 // MATEMATICKÉ INTERMEZZO X 182 // MX.l Heavisideova a Diracova funkce 182 // 7.4 Historie a paměť materiálu 183 // 7.5 Relace napětí - deformace pro Kelvinův model 187 // 7.6 Vazkoelastické vlny 192 // 7.7 Rychlost a útlum zvuku 195 // 7.8 Model vazké tekutiny 199 // 7.9 Volterrův a Maxwellův model 202 // 8. MODEL SMÉSI 207 // 8.1 Princip superpozice 207 // 8.2 Bilance hmotnosti složky ve směsi 209 // 8.2.1 Kinematika parciálních kontinuí 209 // 8.2.2 Bilanční rovnice hmotnosti složky a 210 // 8.2.3 Chemické reakce 214 // 8.3 Hybnost a energie směsi 214 // 8.4 Produkce entropie 216 // 8.5 Fenomenologické rovnice 219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC