Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
3. inovované vyd.
Brno : Stanislav Rosypal, 2002
S.904 - 1200 : il.

objednat
ISBN 80-902562-4-4 (brož.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu, terminologický slovník ke 4. dílu, anglický rejstřík
Bibliografie: s. 1173-1182
Biologie molekulární - učebnice vysokošk.
000112233
OBSAH ČTVRTÉHO DÍLU // Předmluva ke čtvrtému dílu ...907 // 17. REPLIKACE A EXPRESE VIROVÉHO GENOMI) V ROSTLINNÉ BUŇCE ...909 // 17.1 Rostlinné viry s dvouřetězcovou DNA...912 // 17.1.1 Fykodnavirus PBCV-1...912 // 17.2 Rostlinné viry s jednořetězcovou DNA ...914 // 17.3 Rostlinné viry s dvouřetězcovou RNA...918 // 17.3.1 Reoviry...918 // 17.3.2 Partiti viry ...920 // 17.3.3 Endornaviry ...920 // 17.4 Rostlinné viry s pozitivní ssRNA ...922 // 17.4.1 Bromoviry ...923 // 17.4.2 Sekviviry ...924 // 17.4.3 Komoviry ...925 // 17.4.4 Potyviry ...929 // 17.4.5 Rody: Carlavirus, Potexvirus ...933 // 17.4.6 Tombusviry ...935 // 17.4.7 Luteoviry ...936 // 17.4.8 Tobamoviry ...938 // 17.4.9 Rody: Furovirus, Benyvirus ...939 // 17.4.10 Klosteroviry ...940 // 17.4.11 Rody: Tymovirus, Capillovirus ...941 // 17.5 Rostlinné viry s negativní ssRNA ...944 // 17.5.1 Rhabdoviry...944 // 17.6 Rostlinné viry s dvojsmyslnou negativní RNA ...946 // 17.6.1 Bunyaviry ...946 // 17.7 Rostlinné DNA-viry se zpětnou transkriptázou ...949 // 17.7.1 Kaulimoviry ...949 // 17.7.2 Badnaviry ...952 // 17.8 Rostlinné viry jako zdroje biologicky aktivních látek ...955 // 17.8.1 Kontrolní elementy ...955 // 17.8.2 Enzymy ...957 // 17.8.3 Mechanizmy pro expresi více proteinů z jedné mRNA ...959 // 17.9 Genom rostlinných virů jako epichromozomální expresní vektor ...962 // 17.10 Navozování rezistence proti rostlinným virům ...968 // 17.10.1 Přirozené geny rezistence ...968
// 17.10.2 Rezistence odvozená z patogena ...969 // 17.10.3 Nevirové geny použitelné pro navozování rezistence ...971 // 17.11 Viry hub a kvasinek ...973 // 17.11.1 Totiviry ...973 // 18. PRIONY ...975 // 18.1 Priony savců ...977 // 18.1.1 Priony jako infekční agens u savců ...977 // 18.1.2 Přenosné spongiformní encefalopatie zvířat ...978 // 18.1.3 Přenosné spongiformní encefalopatie lidí ...979 // 18.1.4 Geneticky podmíněné prionové choroby člověka ...981 // 18.2 Protein PrPc a PrPSc ...982 // 18.2.1 Protein PrPc ...982 // 18.2.2 Protein PrPSc ...985 // 18.2.3 Modely konverze PrPc na PrPSc a zvyšování množství molekul // v PrPSc buňce ...987 // 18.2.4 Druhová bariéra při přenosu prionů ...992 // 18.3 Priony kvasinek ...994 // 18.3.1 Prion URE3 ...994 // 18.3.2 Prion PSI ...998 // 18.3.3 Vztah mezi proteinem PSI a molekulárními chaperony ...1001 // 18.3.4 Prion Het-s ...1001 // 19. ZÁKLADY MOLEKULÁRNÍ EVOLUCE ...1005 // 19.1 Evoluční nukleotidové substituce jako zdroj evolučních změn ...1007 // 19.1.1 Druhy nukleotidových substitucí ...1007 // 19.2 Náhodný genetický posun a přírodní výběr v molekulární evoluci ...1013 // 19.2.1 Náhodný genetický posun ...1013 // 19.2.2 Téměř neutrální mutace ...1016 // 19.2.3 Molekulární hodiny ...1017 // 19.2.4 Přírodní výběr v molekulární evoluci ...1021 // 19.3 Evoluce genu ...1025 // 19.3.1 Genová duplikace ...1025 // 19.3.2 Synchronizovaná evoluce ...1034 //
19.3.3 Horizontální přenos genů ...1035 // 19.3.4 Evoluce genetického kódu ...1038 // 19.4 Některé pojmy z fylogenetiky ve vztahu ? molekulární evoluci . 1044 // 19.4.1 Koncepce fylogenetických stromů ...1044 // 19.4.2 Druhy fylogenetických stromů ...1047 // 20. HYPOTÉZA O VZNIKU ŽIVOTA ZALOŽENÁ NA ÚSTŘEDNÍM DOGMATU // MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE...?51 // 20.1 Prebiotická syntéza prekurzorů informačních makromolekul ...1056 // 20.1.1 Prebiotická atmosféra Země ...1056 // 20.1.2 Prebiotická syntéza HCN, aldehydů a aminokyselin ...1058 // 20.1.3 Prebiotická syntéza organických bází a ribonukleotidů .. 1061 // 20.2 Prebiotická syntéza polyribonukleotidň a polypeptidů ...1068 // 20.2.1 Prebiotická syntéza kondenzačních činidel ...1068 // 20.2.2 Syntéza polypeptidů v prebiotickém prostředí ...1071 // 20.3 Cesta ? prvotnímu translačnímu systému ...1073 // 20.3.1 Říše RNA...?73 // 20.3.2 Říše RNP ...?76 // 20.4 Počátky života a začátek biologické evoluce ...1081 // 20.4.1 Dvouřetězcová RNA ...?81 // 20.4.2 Vznik DNA ...’081 // 20.4.3 Biologická evoluce ...’082 // 20.4.4 Původ mitochondrii a chloroplastů ...’084 // 21. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH METOD MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE ...1085 // 21.1 Základní metody analýzy informačních makromolekul ...1085 // 21.1.1 Izolace nukleových kyselin ...’085 // 21.1.2 Centrifugační metody...’087 // 21.1.3 Elektroforéza nukleových kyselin ...’091
// 21.1.4 Enzymy používané ? analýze a úpravám nukleových kyselin . 1093 // 21.1.5 Hybridizace nukleových kyselin ...’097 // 21.1.6 Polymerázová řetězová reakce ...1104 // 21.2 Klonování DNA ...1109 // 21.2.1 Příprava rekombinantních molekul DNA ...1109 // 21.2.2 Klonovací vektory ...1111 // 21.2.3 Genové knihovny ...1121 // 21.3 Molekulární analýza genomu ...1126 // 21.3.1 Sekvencování DNA ...1126 // 21.3.2 Konstrukce restrikčnich map ...1130 // 21.3.3 Přístup shora dolů ...1134 // 21.3.4 Přístup zdola nahoru ...1136 // 21.4 Mutageneze/? v/tro...1139 // 21.4.1 Náhodná mutageneze in vitro ...1139 // 21.4.2 Místně cílená mutageneze ...1140 // 22. ZÁKLADY GENOVÉHO INŽENÝRSTVÍ ...1141 // 22.1 Strategie pro dosažení exprese transgenů ...1141 // 22.1.1 Postupy ? dosažení optimalizace exprese transgenů ...1142 // 22.2 Transgenní organizmy ...1144 // 22.2.1 Geneticky modifikované mikrooganizmy ...1144 // 22.2.2 Transgenní rostliny ...1144 // 22.2.3 Transgenní živočichové ...1149 // 22.2.3.1 Příprava transgenních savců ...1150 // 22.2.3.2 Transgenní hospodářská zvířata ...1151 // 23. GENOVÁ TERAPIE ...1153 // 23.1 Retroviry jako vektory přenosu genů v genové terapii ...1159 // 23.2 Hlavní strategie genové terapie in vitro a in vivo ...1165 // 24. LITERATURA ...1173 // Kapitola 17 ...1173 // Kapitola 18 ...1178 // Kapitola 19 ...1179 // Kapitola 20 ...1179 // Kapitola 21, 22 a 23 ...1180 // // 25. TERMINOLOGICKÝ REJSTŘÍK KE ČTVRTÉMU DÍLU 1183
(OCoLC)53267341
cnb001177889

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC