Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:55x 
BK
1. vyd.
Brno : Barrister & Principal, 2002
145 s.

objednat
ISBN 80-86598-33-0 (váz.)
Studium
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 125-126
Angličtina - stylistika - příručky
000112238
Obsah // PODĚKOVÁNÍ // 1. ÚVOD ...7 // 2. MLUVENÝ ANGLICKÝ JAZYK ...9 // 2.1 Obecné rozdíly mezi mluveným a psaným jazykem ...9 // 2.2 Mluvený anglický projev v rovině zvukové ...12 // 2.3 Mluvený anglický projev v rovině gramatické ... 15 // 2.3.1 Nepřímé vyjadřování ... 16 // 2.3.2 Kulturní specifičnost angličtiny ... 17 // 2.3.3 Funkční hledisko ...18 // 2.3.4 Řečové akty ...20 // 2.4 Mluvený anglický projev v rovině lexikální ...24 // 2.4.1 Základní rysy slovní zásoby mluveného jazyka ...24 // 2.5 Úloha kontextu ve ztvárnění a interpretaci promluvy ...27 // Cvičení ...28 // 3. PSANÝ ANGLICKÝ JAZYK ...31 // 3.1 Grafická podoba psaných projevů ...32 // 3.2 Gramatická struktura psaných projevů ...34 // 3.3 Lexikální struktura psaných projevů ...36 // 4. FORMÁLNÍ A NEFORMÁLNÍ STYL ...39 // 4.1 Úroveň formálnosti v promluvě ...39 // 4.2 Kooperativní princip ... 40 // 4.3 Výpovědní subjektivita v angličtině ...42 // 4.4 Zdvořilostní princip ...42 // Cvičení ...46 // 5. VĚCNÝ A EXPRESÍVNI STYL ...47 // 5.1 Jazykové funkce a jejich odraz v komunikaci ...47 // 5.2 Vztah mezi referenční a afektivní funkcí výpovědi ...51 // 5.3 Modifikace ilokuční síly výpovědi ...51 // 5.3.1 Oslabování významu výpovědi ...52 // 5.3.2 Zesilování významu ...53 // Cvičení ...56 // 6. KOHEZE A KOHERENCE JAKO PROSTŘEDKY TEXTOVÉ PROPOJENOSTI ...59 // 6.1 Struktura textu a možnosti její analýzy ...59 // 6.2 Koheze lexikální a gramatická ...60 // 6.2.1 Opakování lexikálních jednotek ...61 // 6.2.2 Významové vztahy mezi lexikálními jednotkami ...61 // 6.2.3 Deiktické výrazy ...62 // 6.2.4 Elipsa ...62 // 6.2.5 Substituce ...62 // 6.2.6 Spojky ...63 // 6.3 Koherence jazykového projevu ...66 // 6.3.1 Inference ...66 // Cvičení ...67 // 7. INTERPUNKCE V ANGLICKÉM PSANÉM PROJEVU ...69 // 7.1 Důležitost interpunkce v psaném textu ...69 //
7.2 Interpunkční znaménka a pravidla jejich použití ...70 // 7.2.1 Psaní velkých písmen ...70 // 7.2.2 Psaní malých písmen ...72 // 7.2.3 Psaní tečky ...72 // 7.2.4 Psaní čárky ...73 // 7.2.5 Psaní dvojtečky ...77 // 7.2.6 Apostrof ...78 // 7.2.7 Vykřičník ...80 // 7.2.8 Otazník ...81 // 7.2.9 Uvozovky (citátové uvozovky) ...81 // 7.2.10 Středník ...83 // 7.2.11 Spojovník ...84 // 7.2.12 Pomlčka ...85 // 7.2.13 Závorky ...86 // Cvičení ...87 // 8. SLOVNÍ POŘÁDEK A JEHO STYLISTICKÉ VYUŽITÍ ...91 // 8.1 Relativně pevný anglický slovní pořádek ...91 // 8.2 Základní slovní pořádek v anglické větě ...92 // 8.3 Běžné variace slovního pořádku ...92 // 8.3.1 Inverze ...92 // 8.3.2 Básnická inverze ...93 // 8.3.3 Běžné fráze, které se používají s obráceným slovosledem ...94 // 8.4 Pozice adjektiv ve větě ...95 // 8.4.1 Pozice atributivních adjektiv ...95 // 8.4.2 Sled adjektiv ...95 // 8.5 Pozice adverbiálních určení ve větě ...96 // 8.6 Běžné slovosledné chyby českých studentů ...96 // 8.7 Porovnání anglického a českého slovosledu (anglický originál a český překlad) ...97 // Cvičení ... „ ...98 // 9. DOPISY OSOBNÍ A ÚŘEDNÍ ...103 // 9.1 Psaní dopisů jako způsob komunikace ...103 // 9.2 Funkce dopisu ...103 // 9.3 Forma dopisu ...105 // 9.3.1 Záhlaví dopisu (angl. heading) ... 105 // 9.3.2 Odstavcové zarážky a interpunkce ... 105 // 9.3.3 Oslovení ...106 // 9.3.4 Resumé, začátek a závěr dopisu ... 108 // 9.3.5 Obálka ...109 // 9.4 Obsah dopisu ...110 // 9.5 Nové způsoby posílání zpráv ...111 // 9.6 Běžné zkratky v úředních dopisech a dokumentech ...112 // 10. POLITICKÁ KOREKTNOST ...115 // 10.1 Politická korektnost jako jazykový problém ...115 // 10.2 Hodnocení jazykových prostředků z hlediska politické korektnosti ... 116 // 11. STYLISTICKÁ PŘIJATELNOST A ADEKVÁTNOSŤ ...121 //
11.1 Anglický úzus a styl z hlediska potřeb českého studenta ...121 // 11.2 Možnosti studia anglického jazykového úzu ...124 // BIBLIOGRAFIE ...125 // KLÍČ KE CVIČENÍM ... 127 // REJSTŘÍK 139
(OCoLC)53272601
cnb001189652

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC