Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.1) Půjčeno:129x 
BK
Biografie
2. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991
304 s. : il., portréty ; 20 cm

objednat
ISBN 80-04-26038-1 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii
000112244
Rekat.
1 CO JE FILOZOFIE? ...15 // 1.1 Úvodní úvahu ...15 // 1.2 Původ jména ...16 // 1.3 Problém počátku ...17 // 1.3.1 Zkušenost ...17 // 1.3.2 Údiv ...18 // 1.3.3 Pochybování ...19 // 1.3.4 Bez předpokladů ...19 // 1.4 Rozlišeni...21 // 1.4.1 Filozofie a speciální věda ...21 // 1.4.1.1 Klasifikace speciálních věd ...21 // 1.4.1.2 Reálné vědy (4.6) ...21 // 1.4.1.3 Filozofie a reálné vědy (5.1) ...22 // 1.4.1.4 Filozofie a formální vědy (4.5) ...26 // 1.4.2 Filozofie a náboženství (7.1, 7.4.1) ...26 // 1.4.3 Filozofie a umění ...28 // 1.4.4 Filozofie a ideologie ...31 // 1.4.4.1 Marxistický pojem ideologie (2.4) ...31 // 1.4.4.2 Pozitivistický pojem ideologie (2.2) ...32 // 1.4.4.3 Neutrální pojem ideologie ...33 // 1.5 Pokus o definici ...33 // 1.5.1 Věda ...,...33 // 1.5.2 Základní věda ...34 // 1.5.3 Univerzální věda ...34 // 1.5.4 Rozumová věda ...34 // 1.5.5 Kritická věda ...34 // 1.6 Příklady z dějin pojmu filozofie ...35 // 1.6.1 Platón ...35 // 1.6.2 Aristotelés ...36 // Číselné údaje v závorkách udávají, ke kterým jednotkám je mož.no přejít (které tematicky navazují). // 7 // 1.6.3 Tomáš Akvinský ...36 // 1.6.4 René Descartes ...36 // 1.6.5 Thomas Hobbes ...36 // 1.6.6 Immanuel Kant ...37 // 1.6.7 Johann Gottlieb Fichte ...37 // 1.6.8 Georg Wilhelm Friedrich Hegel ...37 // 1.6.9 Karl Marx ...38 // 1.6.10 Ludwig Wittgenstein ...38 // 1.6.11 Martin Heidegger ...38 // 1.6.12 Karl Jaspers ...38 // 1.6.13 Karl Popper ...39 // 1.7 Jednota filozofie — mnohost systémů (2.5.4) ...39 // 1.8 Základní otázky filozofie — platónský trojúhelník ...40 // 1.8.1 Podobenství o jeskyni ...40 // 1.8.2 Kritika zkušenosti ...41 // 1.8.3 Platónský trojúhelník ...43 // 1.8.4 Praxe (6) ...45 // 1.8.5 Hlavní směry filozofického tázání (3, 4. 7.2.3) ...45 // 1.9 Rozdělení filozofie ...46 //
2 SOUČASNÁ FILOZOFIE ...48 // 2.1 Pozice orientované fenomenologicky ...48 // 2.1.1 Fenomenologická metoda (Husserl) ...48 // 2.1.2 Existencialismus ...50 // 2.1.3 Hermeneutika (4.4.4, 5.5) ...52 // 2.2 Analytická filozofie ...54 // 2.2.1 Pozitivismus (4.2.3.1) ...54 // 2.2.2 Wittgenstein 1 (4.5) ...55 // 2.2.3 Novopozitivismus Vídeňského kruhu (4.6) ...58 // 2.2.3.1 Kritérium smyslu (4.6.3) ...59 // 2.2.3.2 Od Vídeňského kruhu ? novější analytické filozofii (4.4.1) 61 // 2.2.4 Kritický racionalismus ...62 // 2.2.5 Wittgenstein II (4.4.4) ...63 // 2.3 Srovnání...64 // 2.4 Marxismus ...65 // 2.4.1 Karl Marx (5.5.4.3, 7.1.2)...65 // 2.4.2 Marxismus-leninismus ...67 // 2.4.3 Neomarxismus (2.5.2, 6.4.1.2) ...67 // 8 // 2.5 Jednotlivé pozice ...69 // 2.5.1 Dialogická rekonstrukce (erlangenská škola) ...70 // 2.5.2 Univerzální pragmatika (J. Habermas) ...70 // 2.5.3 Transcendentálni hermeneutika (K. O. Apel) ...71 // 2.5.4 Univerzální kritika jazyka (E. Heintel) ...72 // 3 SKUTEČNOST ...75 // 3.1 Vlastní a nevlastní jsoucno ...75 // 3.1.1 Předsókralovská expozice ...76 // 3.1.1.1 Jónští přírodní filozofové ...76 // 3.1.1.2 Hérakleitos z Efesu ...76 // 3.1.1.3 Parmenides z Eleje ...77 // 3.1.1.4 Přehled ...77 // 3.1.2 Descartův mechanismus ...79 // 3.1.3 Labyrint kontinua (Leibniz) ...79 // 3.1.4 Atomismus ...81 // 3.1.5 Substance (Aristotelés) (3.4.4, 3.4.3.3) ...82 // 3.1.6 Nevlastní jsoucno (4.1) ...83 // 3.2 Uskutečněni a možnost ...85 // 3.2.1 Původ a význam rozlišeni (7.2.1.1) ...85 // 3.2.1.1 Dialektika...86 // 3.2.2 Substance a akcident ...87 // 3.2.2.1 Kategorie (3.3) ...89 // 3.2.3 Látka a forma (hylémorfismus) ...90 // 3.2.3.1 Ontologický pojem látky ...91 // 3.2.4 Esence a bytí ...93 // 3.2.5 Systém diferencí (7.2.1.3) ...94 //
3.2.6 Ontologická kauzalita (4.3.2, 4.6.4) ...95 // 3.2.6.1 Aristotelova nauka o příčinách (7.2.1.1) ...95 // 3.2.6.2 Kauzalita a nauka o možnosti a uskutečnění (4.6.4, 6.1.5) 96 // 3.3 Transcendentálie (4.5.2.2) ...98 // 3.3.1 Jedno ...99 // 3.3.2 Pravdivé (4.7) ...100 // 3.3.3 Dobro (6.1) ...101 // 3.3.4 Krásno ...102 // 3.4 Příroda ...?? // 3.4.1 Přírodní věda a přírodní filozofie (4.6) ...103 // 3.4.2 Strom Porfyriův (4.5.5.2) ...104 // 3.4.3 Těleso ...?5 // 3.4.3.1 Prostor ...106 // 9 // 3.4.3.2 Cas (5.5)...108 // 3.4.3.3 Anorganické jsoucno ...?? // 3.4.4 Živé jsoucno ...111 // 3.4.4.1 Těleso jako organismus ...112 // 3.4.4.2 Teleologie (7.2.1.1.2)...114 // 3.4.5 Animalita, živočišnost (4.2.1, 4.1.1) ...115 // 3.4.5.1 Živočišný organismus (4.2, 5.1—3) ...116 // 3.4.5.2 Evoluce (5.5.3, 7.2.1.1.2)...118 // 4 POZNÁNÍ ...121 // 4.1 Filozofie Já: transcendentálni reflexe ...121 // 4.1.1 Filozofický problém poznáni ...121 // 4.1.2 Teorie odrazu ...122 // 4.1.3 Kantův koperníkovský obrat ...123 // 4.1.4 Transcendentálni dirence (6.1—2) ...126 // 4.1.5 Hraniční pojem: věc o sobě (Ding an sich)...127 // 4.1.6 Spor o existenci světa (7.2.3) 128 // 4.2 Poznání smyslové a duchovni ...130 // 4.2.1 Smyslovost vnější a vnitřní ...131 // 4.2.2 Smyslovost a duch ...132 // 4.2.2.1 Vztaženost ? subjektu (5.2, 5.7) ...132 // 4.2.2.2 Všeobecnost (4.5.2.4) ...133 // 4.2.2.3 Totalita (5.4) ...133 // 4.2.2.4 Jazykový charakter (4.4) ...134 // 4.2.3 Empirismus a racionalismus ...135 // 4.2.3.1 Empirismus (6.3.2) ...136 // 4.2.3.2 Racionalismus ...137 // 4.2.3.3 Osvícenství ...137 // 4.2.3.4 Překonání empirismu a racionalismu Kantem ...138 // 4.3 Struktura poznáni...139 // 4.3.1 Struktura poznání podle Tomáše Akvinského ...139 // 4.3.1.1 První diference ...139 // 4.3.1.2 Druhá diference ...141 //
4.3.2 Struktura poznání podle Kanta ...142 // 4.3.2.1 Transcendentálni estetika ...143 // 4.3.2.2 Transcendentálni logika ...143 // 4.3.2.2.1 Transcendentálni analytika ...143 // 4.3.2.2.2 Transcendentálni dialektika ...145 // 4.3.2.3 Další výhledy (6.1, 7.2.2) ...146 // 4.4 Poznání a jazyk ...146 // 10 // 4.4.1 Analytická a neanalytická filozofie jazyka ...147 // 4.4.1.1 Analytická filozofie jazyka ...147 // 4.4.1.2 Neanalytická filozofie jazyka ...147 // 4.4.2 Nadznakový charakter jazyka ...148 // 4.4.3 Trojsmčrnost jazyka (5.6) ...149 // 4.4.4 Jazykový obraz světa (5.4) ...150 // 4.4.5 Dialektika jazyka ...151 // 4.4.5.1 Univerzálni gramatika (N. Chomsky) ...:...153 // 4.5 Logika ...154 // 4.5.1 Co je logika? ...154 // 4.5.1.1 Formálni a transcendentálni logika ...156 // 4.5.1.2 Dějiny formálni logiky ...156 // 4.5.1.3 Filozofie a formálni logika ...157 // 4.5.1.4 Logistika a metalogika ...157 // 4.5.2 Slovo a význam...159 // 4.5.2.1 Vlastní jména a predikáty ...159 // 4.5.2.2 Jednoznačnost a mnohoznačnost (stejnojmennost) ...160 // 4.5.2.3 Definice ...161 // 4.5.2.4 Problém univerzálií (obecnin)...162 // 4.5.3 Výroková logika (4.7) ...163 // 4.5.3.1 Spojování výroků ...164 // 4.5.3.1.1 Konjunkce ...164 // 4.5.3.1.2 Disjunkce ...165 // 4.5.3.1.3 Implikace ...165 // 4.5.3.1.4 Exkluze ...165 // 4.5.3.1.5 Ekvivalence ...165 // 4.5.3.2 Logické zákony ...165 // 4.5.4 Predikátová logika ...166 // 4.5.4.1 Predikáty jednomístné a vícemístné ...167 // 4.5.4.2 Jednoduchý výrok a výroková forma ...167 // 4.5.4.3 Kvantifikátory ...167 // 4.5.4.4 Formalizace ...167 // 4.5.4.5 Logické zákony ...168 // 4.5.4.6 Věty A, E, 1, O ...168 //
4.5 Logika ...154 // 4.5.1 Co je logika? ...154 // 4.5.1.1 Formálni a transcendentálni logika ...156 // 4.5.1.2 Dějiny formálni logiky ...156 // 4.5.1.3 Filozofie a formálni logika ...157 // 4.5.1.4 Logistika a metalogika ...157 // 4.5.2 Slovo a význam...159 // 4.5.2.1 Vlastní jména a predikáty ...159 // 4.5.2.2 Jednoznačnost a mnohoznačnost (stejnojmennost) ...160 // 4.5.2.3 Definice ...161 // 4.5.2.4 Problém univerzálií (obecnin)...162 // 4.5.3 Výroková logika (4.7) ...163 // 4.5.3.1 Spojování výroků ...164 // 4.5.3.1.1 Konjunkce ...164 // 4.5.3.1.2 Disjunkce ...165 // 4.5.3.1.3 Implikace ...165 // 4.5.3.1.4 Exkluze ...165 // 4.5.3.1.5 Ekvivalence ...165 // 4.5.3.2 Logické zákony ...165 // 4.5.4 Predikátová logika ...166 // 4.5.4.1 Predikáty jednomístné a vícemístné ...167 // 4.5.4.2 Jednoduchý výrok a výroková forma ...167 // 4.5.4.3 Kvantifikátory ...167 // 4.5.4.4 Formalizace ...167 // 4.5.4.5 Logické zákony ...168 // 4.5.4.6 Věty A, E, 1, O ...168 // 4.5.5 Logika tříd (množin) ...169 // 4.5.5.1 Spojení tříd (množin) ...169 // 4.5.5.2 Výroky o třídách (množinách) ...170 // 4.5.6 Logický čtverec ...170 // 4.5.7 Sylogistika ...171 // 4.5.7.1 Trojice vět, které mohou tvořit platné sylogismy ...171 // 4.5.7.2 Tvary (figury) sylogismu ...172 // 4.5.8 Výhledy ...173 // 4.6 Teorie vědy ...173 // 4.6.1 Systém — teorie — věda ...173 // Hypotéza ...177 // Teorie ...179 // Vysvětlení ...180 // Objasnění některých pojipů ...180 // Význam empirických teorií ...182 // Pravda (7.2.3) ...183 // Člověk // 187 // Člověk jako téma vědy ...187 // Animali la a duch ...188 // Člověk jako fenomén...189 // Světskost ...192 // Svět jako celost // Činnost (6.1) // Dějinnost // Bytí ? smrti // Dějinnost a dějiny .. Příroda a dějiny // Filozofie dějin // Augustin // Hegel // Marx // Posouzení // Společenskost // Konflikty // Pohlaví //
Rodina // Společnost // Stát (6.5) // Lidstvo (6.4) // Tělo a duše // Duše a duch // Pokusy o řešení // Duch jakožto duše . // Problém nesmrtelnosti // 6 ETIKA ...223 // 6. ! Svoboda vůle ...223 // 6.1.1 Teorie a praxe ...223 // 6.1.2 Vnější a vnitřní svoboda ...224 // 6.1.3 Vnitřní svoboda a praktický rozum ...227 // 6.1.4 Dobro a zlo ...230 // 6.1.5 Svoboda a determinismus ...232 // 6.2 Svědomí ...234 // 6.2.1 Mravní apriori ...235 // 6.2.2 Aplikace ...236 // 6.2.3 Autonomie svědomí ...237 // 6.2.4 Svědomí před jednáním a po něm ...238 // 6.3 Problém norem ...238 // 6.3.1 Problém teoretické souvislosti ...239 // 6.3.2 Empiristická etika ...241 // 6.3.3 Cíle, které jsou zároveň povinnostmi ...242 // 6.3.4 Seberealizace ...243 // 6.3.5 Hodnoty lidské praxe...245 // 6.3.5.1 Svoboda na základě přírody ...245 // 6.3.5.2 Svoboda na základě lidství ...246 // 6.3.5.3 Etický paradox (7.4.2) ...248 // 6.3.5.4 Teorie a poiésis ...250 // 6.4 Sociální elika ...251 // 6.4.1 Hlavní směry sociální etiky...252 // 6.4.1.1 Liberalismus ...252 // 6.4.1.2 Socialismus ...255 // 6.4.1.3 Křeslanská sociální nauka ...257 // 6.5 Filozofie práva ...259 // 6.5.1 Právo a etika ...260 // 6.5.2 Odůvodněni práva ...261 // 6.5.3 Trest ...263 // 6.6 Přehled ...265 // 7 BŮH ...267 // 7.1 Kritika náboženství ...267 // 7.1.1 Feuerbach ...267 //
7.1.2 Marx ...269 // 7.1.3 Nietzsche ...270 // 7.1.4 Freud ...270 // 7.1.5 Carnap ...271 // 7.1.6 Sartre ...271 // 7.1.7 Sôlleová ...272 // 7.1.8 Přehled ...272 // 7.2 Filozofická nauka o Bohu ...273 // 7.2.1 Ontologická otázka po Bohu ...273 // 7.2.1.1 Důkaz kosmologický a teleologický ...274 // 7.2.1.1.1 Kosmologický důkaz ...274 // 7.2.1.1.2 Teleologický důkaz...275 // 7.2.1.2 Bůh v řeči analogie ...276 // 7.2.1.3 Ontologický pojem Boha ...279 // 7.2.2 Otázka Boha ve filozofii Já ...281 // 7.2.2.1 Kantova kritika důkazů z filozofie bytí ...281 // 7.2.2.2 Bůh jako regulativní idea ...282 // 7.2.2.3 Bůh jako praktický postulát ...283 // 7.2.3 Otázka Boha ve filozofii ducha ...285 // 7.2.3.1 Ontologický důkaz ...286 // 7.2.3.2 Kritika ontologického důkazu ...289 // 7.3 Výhledy ...290 // 7.4 Rovina víry ...291 // 7.4.1 Víra a filozofie ...291 // 7.4.2 Ten, kdo naslouchá slovu ...293 // 7.4.3 Totální experiment ...294 // HLAVNÍ DÍLA EVROPSKÉ FILOZOFIE...296 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ...299
(OCoLC)84907905
cnb000114740

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC