Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

porodnictví (@@20120927-08:16:22@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(16.5) Půjčeno:99x 
BK
Vyd. 1., české
Praha : Grada, 2004
xxxiii,952 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0668-7 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, fotografie, bibliografické citace, předmluvy, přílohy (slovníček, rejstřík)
Ošetřovatelství - pediatrie - učebnice
Ošetřovatelství - porodnictví - učebnice vysokošk.
Pediatrie - ošetřovatelství - učebnice
Porodnictví - ošetřovatelství - učebnice vysokošk.
000112276
Obsah // Poděkování... XXV // Předmluva ? americkému vydání...XXVII // Poznámka vydavatele... XXX // Předmluva ? českému vydání ...XXXI // Poznámka českého vydavatele... XXXIII // Ošetřovatelská péče o matku a novorozence // Kapitola // Minulost, současnost a budoucnost ošetřovatelské péče o ženy a dčti // Úvod... // Minulost // Evropa ... // Spojené státy americké... // Vliv vlády na péči o matku a dítě // Současnost // Péče o těhotné ženy ... // Péče o dítě... // Systémy poskytování zdravotní péče Praktické ošetřující vyššího stupně // Ošetřovatelský’ proces... // Plány ošetřovatelské péče ... // Budoucnost... // Reforma zdravotní péče... // Healthy People 2000 ... // Dokumentace... // Komunitní ošetřovatelství... // Alternativní zdravotní péče ... // 3 // . 4 // . 4 . 5 . 6 . 9 // . 9 10 13 17 // 17 // 18 18 18 18 19 // 19 // 20 // Kapitola Z // Anatomie a fyziologie reprodukčního systému člověka... 27 // Vnější pohlavní orgány... 28 // Vnitřní pohlavní orgány ... 28 // Vnější pohlavní orgány... 30 // Vnitřní pohlavní orgány ... 31 // Ženská pánev... 33 // Prsy... 35 // Ženský’ reprodukční cyklus a menstruace ... 37 // Kapitola D // Prenatální vývoj // Určení pohlaví...42 // Transport zygoty vejcovodem ...43 // Implantace zygoty’ (nidace) ...43 // Diferenciace buněk...43 // Přídatné struktury těhotenství...44 // Zárodek (embryo) ...47 // Plod (foetus)
...48 // Vícečetné těhotenství ...51 // Kapitola 4 // Prenatální péče a adaptace na těhotenství // t ne prenaiaini pece... // Prenatální vyšetření... // Důležité pojmy... // Určení termínu porodu // Známkv těhotensn í... // Známky nejisté... // Známky’ pravděpodobné Známky’ jisté... // Normální fyzioloüieke změny // Reprodukční systém .. // Respirační systém... // těhotenství // 55 // 56 // 58 // 59 // 59 // 61 // 62 // 65 // 66 // Hodnota hry’...498 // Role ošetřující ...499 // Typy her... 500 // Kapitola 1 9 // Dítě ve školním věku ... 505 // Fyzický růst ... 507 // Pohlavní identita ... 507 // Sexuální výchova... 507 // Školní povinnosti ... 509 // Hra ... 510 // Děti samy doma... 511 // Šestileté dítě... 512 // Sedmileté dítě ... 512 // Osmileté dítě... 513 // Devítileté dítě ...513 // Desetileté dítě... 515 // Jedenáctileté a dvanáctileté dítě ...515 // Chov domácího zvířete... 521 // Kapitola 20 // Adolescent... 525 // Fyzický vývoj ... 527 // Psychosociální vývoj ... 531 // Kognitivní vývoj... 534 // Vztahy s vrstevníky’ ...535 // Volha povolání... 536 // Odpovědnost... 537 // Denní snění...537 // Sexuální chování ... 537 // Sexuální výchova... 538 // Výživa ... 541 // Vegetariánská strava ... 542 // Sport a výživa ... 543 // Výživa a školní zkoušky ... // Osobní péče... // Bezpečnost... // Zdravotní vyšetření... // Obvyklé problémy v
dospívání ... // Zneužívání omamných látek ... // ? // Deprese... // ¦> ošetřujících ? adolescentům. // 543 // 543 // 544 // 545 // 545 // 545 // 545 // Část III Děti vyžadující ošetřovatelskou péči // Kapitola // 21 // Dítě a jeho zkušenost s pobytem v nemocnici ... 551 // Prostředí, ve kterých se poskytuje zdravotní péče ...552 // Ambulantní kliniky’... 552 // Domácí prostředí... 552 // Dětské nemocniční oddělení... 553 // Reakce dítěte na hospitalizaci ...554 // Se par ač ní úzkost... 554 // Bolest... 554 // Strach ... 555 // Regrese ... 555 // Kulturní potřeby... 555 // Podpora mezikulturní komunikace... 557 // Reakce rodičů na hospitalizaci dítěte...557 // Úloha ošetřující při přijetí do nemocnice...558 // Vypracování pediatrického plánu ošetřovatelské péče... // Klinický protokol ... // 5 so // Hospitalizovaný kojenec ... // Hospitalizované batole... // Hospitalizovaný předškolák ... // Hospitalizované dítě ve školním věku ... // Hospitalizovaný adolescent... // Příjem na dětské oddělení ... // Diskrétnost a právní aspekty... // Plán propuštění... // Domácí péče... // s so //  % // 562 // ’S /? // // MM // • • • // 567 // 568 // 569 // Kapitola Z.Z. // Adaptace zdravotní péče pro dítě a rodinu ... 571 // Přijetí na dětské oddělení ...572 // Informovaný souhlas ... 572 // \ // Identifikace ... // Základní bezpečnostní opatření v nemocnici ...
// Transport, po/ohování a omezování pohybu dítěte // setření /dravotnílu // sta\ u dítěte // Základu í vyšetřen i // Zjišťování anamnézy... // Celkové vyšetření... // Odebírání vzorku... // Podávání léku kojencům a dětem... // Fyziologické reakce na léky ? kojenců a dětí... // Povinnosti ošetřující při podávání léku kojencům a dětem // Vybrané interakce léků ... // Vybrané interakce léků se stravou... // mZ // Vybrané interakce léků a prostředí... // Výpočet pediatrických dávek léků ... // Perorální podávání léků... // Parenterální podávání léků ... // Adaptace v ybraných procedur pro dětské pacienty Výživa, tráveni, vylučování... // Respirace... // Management obstrukce dýchacích cest // Předoperační a pooperační péče . // Management bolesti ... // Se dace při vědomí ... // 572 // 572 // 573 576 576 576 576 582 586 // 586 // 587 // 588 // 588 // 589 589 // 592 // 593 599 599 601 609 611 // 614 // 615 // Kapitola // 23 // Dítě s onemocněním senzorických orgánů a neurologickým onemocněním... // Uši ... // Otitis externa... // Otitis media ... // Poruchy sluchu... // mr // Barotrauma ... // Oči ... // Zraková ostrost... // Amblyopie... // Strabismus ... // Konjunktivitida ... // Hyféma ... // Retinoblastom... // Nervová soustava ... // Reyeův syndrom... // mr 9? // Sepse... // Meningitida ... // Encefalitida ... // Mozkové nádory ... // 619 // 620 // 620 // 620
// 623 // 625 // 625 // 626 626 // 627 // 628 628 628 // 629 // 630 632 // 634 // 635 // 636 // Záchvatové stavy ...637 // Epilepsie...638 // Mozková obrna... 642 // Mentální retardace ... 645 // Poranění hlavv ... 647 // •Z // Následky tonutí...651 // Dítě s onemocněním muskuloskeletálního systému // 655 // Kapitola // 25 // Respirační a kardiovaskulární onemocnění u dětí // Vývoj respiračního traktu... // Nazofaryngitida... // Akutní faryngitida... // Krupózní syndromy... // ruční syncyciální virus. // Pneumonie... // Tonzi/itida a adenoiditida... // Alergická ri nitida... // Astma... // Cystická fibróza... // Bronchopulmonální dysplazie .. Syndrom náhlého úmrtí kojence // 684 // 686 // 687 // 688 690 // 692 // 693 // 694 694 701 // 709 // 710 // Vrozená srdeční onemocnění Získaná srdeční onemocnění Revmatická horečka... // 712 // 717 // 720 // Systémová hypertenze... 726 // Hyperlipidemie... 727 // Kawasakiho choroba... 727 // Kapitola 26 // Dítě s onemocněním krve, krvetvorných tkání a lymfatického systému 731 // Anemie z nedostatku železa ... 733 // Srpkovitá anemie... 736 // Ta lasem ie... 739 // Hemofilie ... 740 // Idiopatická trombocytopenická purpura (autoimunní) ... 742 // n a lym // Lenke mie... 743 // Hodgkinova choroba ... 746 // Kapitola Z / // Dítě s onemocněním gastrointestinálního traktu... 761 // Atréziejícnu... 763 // Neprůchodnost análního kanálu ... 763 // Stenóza pyloru...764
// Celiakie... 766 // Hirschsprungova choroba (aganglionární megakolon)... 767 // Intususcepce (invaginace) ... 768 // Meckelův divert ikl...769 // Hernie... 769 // Poruchy motility...770 // Gastroenteritida ... 770 // Zvracení... 771 // Gastroezofageální reflux... 771 // Průjem ...772 // Zácpa... 774 // Tekutinová a elektrolytová nerovnováha... 775 // O’ // Dehydratace ... 777 // Hyperhy dra tace... 779 // Neprospívání // Kwashiorkor // 780 // 781 // Rachitis // Skorbut // 7X2 // 782 // Infekce... // Kandidóza... // Cizopasníci ... // Otravy... // Léky ... // Otrava oloveni // 782 // 783 // 786 // 788 // Děti s onemocněním urogenitálního systému // Vývoj urinárního traktu... // Vývoj reprodukčního systému ... // Vyšetření uri nám ich funkcí ... // Onemocněni urouenitálního traktu... // Anomálie urinárního traktu... // Obstruktivní uropatie ... // Akutní infekce urinárního traktu ... // Nefrotický syndrom (nefráza) ... // Akutní glomerulonefritida ... // Wilmsův tumor... // Hydrokéla ... // ar // Kryptorchismus ... // Vliv operace urogenitálního traktu na rust a vývc // 793 // Kapitola // Dítě s onemocněním kůže... 811 // Vývoj kůže a jejích funkcí ...812 // Vrozené leze...815 // Kavernózní hemangiom... 815 // Naevus flammeus ... 815 // Infekce...815 // Miliaria...815 // Intertrigo ...816 // Seboroická dermatitída ... 816 // Plenková dermatitída ... 816 // A cne vulgaris... 817 // Herpes simplex typu I... 818
// Atopický ekzém ...818 // Stafylokoková infekce ... 821 // Impetigo...822 // Plísňové infekce...822 // Pedi ku lóža ... 823 // Scabies (svrab) ... 824 // Poranení ...824 // Popáleniny... 824 // Omrzliny...835 // Kapitola 30 // Dítě s poruchami metabolismu // L1 vod... // Vrozené metabolické poruchy ... // Tayova-Sachsova choroba // mr // Endokrinní poruchy... // Hypotyreoidismus... // Diabetes insipidus ... // Diabetes mellitus... // Dietní terapie pro děti // iabetem a dalšími me // taboliekými poruchami // 839 // 840 // 841 // 841 // 841 // 841 // 842 // 843 // 850 // Infekční onemocnění u dětí // Iníekčm nemoc... // Běžné infekční dětské nemoci ... // Přehled noimii // ? m ? ? ? X • I V ’ I ¦ • • » • • • • • mm • • • • » • • • • • • • // Hostitelská rezistence... // Zásady asepse a standardní protiepidemická opatření ... Kožní exantémv ... // é tnuini/aěm program’ // Healthy People 2000 . // Úloha ošetřující... // Očkovací kalendář... // ne prenosne nemoci... // Ošetřovatelská péče a povinnosti ošetřující... // Prevence ... // Syndrom získaného selhání imunity (AIDS) ? dětí // 859 // 860 // 860 // 860 // 860 // 864 // 866 // 866 // 866 // 867 // 867 // 868 871 871 // Kapitola // Dítě s emocionálními a behaviorálními problémy // Úloha ošetřující ... // Typy léčby a léčebného prostředí... // Původ emocionálních a behaviorálních poruch ... Organické
behaviorální poruchy ... // 879 // 880 880 881 881 // Dětský autismus... // mr // Obsedantně kompulzivní porucha ? dětí // 881 882 // Deprese... 883 // Sebevražda ... 883 // Zneužívání omamných látek ... 883 // mr // Porucha pozornosti při hyperaktivitě... 890 // Anorexia nervosa... 890 // Bulimie ... 894 // Příloha A // Přehled ošetřovatelských diagnóz pro klinické použití podle NANDA... // Příloha ? - Slovníček... // Příloha C - Přehled zkratek Rejstřík... // 899 // 903 // 913 // 915 // Kardiovaskulární systém ... 66 // Gastrointestinální systém ... 66 // Močový systém... 67 // ?/ ?/ // Kožní a kostní systém ... 67 // Váhový přírůstek ... 70 // Nutriční požadavky... 72 // Další okolnosti ovlivňující výživu... 73 // Výživa během kojení... 74 // lť potíže spojené s těhotenstvím...75 // ??? > // Vliv na matku... 77 // Vliv na otce... 79 // Vliv na prarodiče... 79 // Vliv na svobodnou matku ... 79 // Vliv na svobodného otce... 80 // Vliv na rodiče v období dospívání... 80 // Kapitola D // Ošetřovatelská péče o ženy s komplikacemi během těhotenství ... 83 // Komplikace související s těhotenstvím...84 // Hyperemesis gravidarum... 84 // Krvácení v rané fázi těhotenství... 85 // Krvácení v pozdním těhotenství... 92 // Těhotenská hypertenze ...95 // Inkompatibilita krve matky’ a plodu... 105 // Těhotenství komplikované onemocněním matky ... 107 // Diabetes mellitus ... 107
// Srdeční onemocnění... 113 // Anemie... 115 // Infekce ... 116 // Environmentální rizika během těhotenství ... 123 // Látky’ s negativním působením na plod... 124 // Léčba ... 125 // Ošetřovatelská péče... 126 // Trauma během těhotenství ... 127 // Projevy bití ... 127 // Léčba těhotných žen s traumatem ... 127 // Ošetřovatelská péče... 127 // Vliv rizikového těhotenství na rodinu... 128 // Narušení obvyklých rolí... 128 // Finanční problémy... 128 // Opožděné vytvoření vztahu ? dítěti... 128 // Nenaplnění očekávané zkušenosti z porodu ... 129 // Kapitola Ó // Ošetřovatelská péče během porodu // Součásti procesu porodu ... I ’4 // Porodní sily ... 134 // mr // Porodní cesty... 136 // Pasažér... 137 // Psychika ... 141 // Normální porod ... 141 // Známky blížícího se porodu... 141 // Pravé a falešné porodní bolesti... 142 // Porodní mechanismus ... 142 // Čtyři doby porodní a jejich fáze... 143 // Vaginální porod po císařském řezu ... 148 // Výběr místa porodu... 144 // Nemocnice... 149 // Samostatná porodní centra ... 150 // Domov ... 150 // Přijetí do nemocnice nebo porodního centra... 150 // Nejvhodnější doba ? přijetí do nemocnice nebo porodního centra ... 150 // Prevence infekce v porodním traktu ... 151 // Vyšetření při přijetí... 151 // Přijímací procedury... 153 // Ošetřovatelská péče o ženu s falešnými porodními bolestmi ... 153 // Kontinuální
ošetřovatelská péče během porodu ... 154 // Sledování plodu ... 154 // Sledování rodičky’ ... 159 // Jak rodičce pomoci snášet porodní bolesti... 161 // Ošetřovatelská péče během druhé doby porodní ... 164 // Poslední přípravy ? porodu dítěte ... 164 // Ošetřovatelské postupy v druhé době porodní ... 165 // Ošetřovatelská péče bezprostředně po porodu... 167 // Péče o matku ... 167 // Péče o novorozence... 168 // Kapitola / // Ošetřovatelský management bolesti při porodu... 171 // Porod a bolest... 172 // Čím se bolest při porodu liší od ostatních druhů bolesti ... 172 // Faktory? ovlivňující bolest při porodu... 172 // Předporodní vzdělávání... 174 // Dostupné typy kurzů... 174 // Předporodní příprava... 174 // Ne farmakologický management bolesti... 179 // Výhody nefarmakologických metod... 180 // Omezení nefarmakologických metod // Nefarmakologické technik}’ ... // ľ armakolotiickv management bolesti ... // Výhody farmakologických metod ... Omezení farmakologických metod .. // Analgetika a doplňkové léky’... // Lokálni analgetika a anestetika.. // Celková anestezie ... // Úloha porodní asistentk) při managementu bolesti ... // Úloha porodní asistentky při nefarmakologických technikách Úloha porodní asistentky’ při farmakologických technikách ... // 180 // 180 // 183 // 185 // 185 // 185 // 186 // 191 // 192 192 192 // Ošetřovatelská péče o ženy s komplikacemi během
první a druhé doby porodní ... // Porodnické výkony ... // Amniotomie... // Indukce porodu a posílení porodních stahů ... // Verze - obrat... // Episiotomie a lacerace... // Forceps a vakuová extrakce ... // Císařský’ řez... // mr // Abnormální porod ... // Poruchy porodních sil ... // Komplikace ze strany plodu ... // a měkkých tkání .. // m? // Psychologické problémy... // Abnormální doba trváni porodu... // Předčasná ruptura vaku blan ... // Předčasný porod... // Prodloužené těhotenství ... // Neodkladné stavy při porodu ... // Výhřez pupečníku ... // Ruptura dělohy... // Inverze dělohy ... // Embolie plodovou vodou... // Trauma ... // 199 // 200 // 200 // 201 // 203 // 204 206 207 210 210 214 // 219 // 220 220 221 // 224 // “i “i 1 // 225 // 226 226 227 227 // Kapitola 9 // Rodina po porodu... 231 // Přizpůsobení péče specifickým skupinám a kulturám ...232 // Přístup porodní asistentky ke specifickýw skupinám klientek.232 // Vliv kul tmy na poporodní péči...232 // Reprodukční systém... 234 // Kardiovaskulární systém ... 243 // Močový systém... 245 // Gastrointestinální systém ... 245 // Kožní systém... 245 // Muskuloskeletální systém ...246 // Imunitní systém...246 // Změny po císařském řezu ... 247 // Emocionální péče ...248 // Rodičovství...250 // Péče v porodní místnosti ...251 // Úvodní péče o novorozence...255 // Screeningové testy ...258 // Bezpečnost... 258
Vytváření vztahu a náklonnosti...259 // Každodenní péče ...260 // Vhodnost kojeni...261 // Fyziologie kojení...261 // Pomoc kojící matce ...262 // Zvláštní případy kojení...265 // Výživa matky...266 // Jiné problémy ...266 // Odstavení...266 // Typy umělé výživy...267 // Příprava ...267 // Krmení kojence...268 // Poučení o samostatné poporodní péči...269 // Péče o novorozence po propuštění z porodnice ...270 // Kapitola 1 0 // Ošetřovatelská péče o ženy s poporodními komplikacemi... 273 // Všeobecný úvod...274 // Časné poporodní krvácení...276 // Pozdní poporodní krvácení...279 // TYomboembolické příhody...280 // Infekce...281 // Všeobecný úvod...281 // Ranné infekce ...283 // Infekce dělohy...285 // Infekce močového ústroji...286 // Infekce prsů ...287 // Poporodní deprese...289 // Poporodní psychóza ... 290 // Kapitola // Úloha ošetřující ve zdravotní péči o ženu... // Péče o prsy ... // Samovyšetření vulvy... // m/ mr // Vyšetření pánve... // Poruchy menstruace ... // Amenorea... // Abnormální dě/ožní krvácení ... // Bolesti v průběhu menstruačního cyklu // Endometrióza ... // Premenstruační syndrom... // 293 // 294 // 294 // 295 // 296 // Léčba...299 // Ošetřovatelská péče... 299 // Syndrom toxického šoku ... // mr // Pohlavně přenosné choroby Zánětlivá onemocnění pánve // Abstinence ... // Hormonální antikoncepce ... // Nitroděložní tělísko...
// Bariérové metody... // mr // Přirozené plánováni rodičovství... // Sterilizace... // Nespolehlivé antikoncepční metody // Sociální a psychologické důsledky Faktory ovlivňující sterilitu.. // Vyšetření sterility... // mr mr // Terapie sterility... // Výsledky’ terapie sterility ... // Ošetřovatelská péče v souvislosti s léčbou sterility // Fyzické změny... // mr mr // Psychologické a kulturní odlišnosti // 299 // 300 300 // 303 // 303 // 305 // 306 // 310 // 311 313 // 313 // 314 // 315 // 316 318 318 318 // 318 // 319 // Terapie hormonální substituci...319 // Terapie osteoporózy ... 320 // Ošetřovatelská péče o ženu v menopauze ... 320 // Dysfunkce pánevního dna...321 // Prolaps vaginální stěny... 322 // Děl ožni pro laps ... 322 // Léčba dysfunkce pánevního dna...323 // Ošetřovatelská péče o ženu s dysfunkcí pánevního dna... 323 // Další poruchy ženského reprodukčního systému...323 // Cervikálnípolypy ... 323 // Leiomyom dělohy...323 // Vaječníkové cysty... 323 // Kapitola // 12 // Dítě narozené v termínu // Přizpůsobování životu mimo dělohu... // Tělesné charakteristikv a ošetřovatelské hodnocení ... // Nervový systém... // Respirační systém... // Oběhový systém ... // Muskuloskeletální systém // Urogenitální systém... // Kožní systém... // Gas tm in tes tíná In í s ys tém // mr // Prevence infekcí ... // Plánování odchodu domu ... // Domácí peče...
Zařízení bytu Oblečení .. // 327 // 328 // 333 // 334 336 336 338 // 340 // 341 // 342 // v4-?. // 342 // 343 // Kapitola // Novorozenec narozený před termínem a po termínu .. // Dítě narozené před termínem ... // Příčiny... // mr // Tělesné charakteristiky’... // Handicapy spojené s nezralostí... // Specifické potřeby předčasně narozeného dítěte // Prognóza ... // Reakce rodiny... // mŕ // Dítě narozené po termínu ... // Tělesné charakteristiky a péče ... // Transport vysoce rizikového novorozence... // 351 // 354 // 354 // 355 359 364 // 364 // 365 365 365 // Kapitola 1 4 // Novorozenec s vrozenými malformacemi ... 369 // Malformace zjistitelné při narození ...370 // Nervový systém... 370 // Gastrointestinální systém ...377 // Muskuloskeletální systém ... 380 // Metabolické poruchy...385 // Fenylketonurie...385 // Alkaptonurie...386 // Galaktosemie...387 // Chrotnozomální abnormality ...387 // Downův syndrom...387 // Perinatální poškození ...389 // Hemolytická nemoc novorozence: erythroblastosis fetalis ...389 // Intrakraniální krvácení ... 396 // Dítě diabetické matky ...397 // Část II Růst dítěte v rodině // Kapitola // Přehled o růstu, vývoji a výživě... // Přehled o růstu, vývoji a zráni ... // Odraz růstu a vývoje v ošetrova // Terminologie... // Růstové standardy ... // mr // Faktory ovlivňující růst a vývoj // Rodina ... // Vývoj osobnosti ... // Ošetřovatelské aspekty
... // Růst a vývoj rodiče ... // Výživa ... // mr // Přejaté jídelní zvyky’ ... // Výživa v rodině ... // Plán nutriční péče ... // Výživa a zdraví ... // Výživa a nemoc... // Výživa zdravého dítěte... // Výživa nemocného dítěte ... // Vzájemné působení potravin a léků Zuby... // Hra // telské péči // 403 // 404 // 404 // 405 // 409 // 410 412 414 419 422 » // 422 // 422 // 426 // 426 // 426 // 428 // 432 // 433 433 438 // Kapitola 1 6 // Kojenec ... 441 //  4 III v! V ’ v»’ 1 V* 1 I V * c . V 4 I Cl ’ V/ vlilllV” ? » i CI > 14 •%•••••••• // Komunitní péče... 451 // Dráždivý kojenec... 453 // Očkování... 455 // Výživa ...455 // Bezpečnost kojence... 460 // Batole // 465 // Fyzický vývoj ...468 // Senzomotorický a kognitivní vývoj...468 // Rozvoj řeči...469 // Ka/doclenm pi Samostatná to; // // // Denní péče... // Prevence zranění ... // Výchova spotřebitelů // 481 // Kapitola 1 8 // Předškolní dítě ... 487 // VI il l Ilf I li li tlv Ir l Iv // lícil // Fy/ickv. mentální. // Tříleté dítě . Čtyřleté dítě Pětileté dítě // // 492 // 493 // 494 // Disciplína a stanovení mezí // Žárlivost ... // Cucání palce... // Enuréza... // ;ká školka ... // Každodenní péče Mra ve zdraví a v // 494 // 495 // 496 496 // // // IOC1

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC