Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
ZTRACENO
Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 1997
118 s. ; 21 cm

ISBN 80-7041-002-7 (brož.)
Bibliografie: s. 112 - 117
Psychologie komunikace - učebnice vysokošk.
000112278
PŘEDMLUVA... 6 // 1. HISTORICKÝ POHLED... 9 // 1.1 Úsvit a rozkvět slovního komunikování...9 // 1.2 Rétorika... 13 // 1.3 Složité cesty rané řecké psychologie písemnými "komunikačními KANÁLY" STAROVĚKU...15 // 1.4 Rozvíjení psychologie komunikace v novověké Evropě - v rámci FILOSOFIE A LINGVISTIKY...17 // 2. ZÁKLADNÍ POJMY I - PRO ZAČÁTEČNÍKY ...19 // 2.1 Definice interpersonální komunikace...19 // 2.2 Komunikační kontext...21 // 2.3 Kontextové modality...22 // 2.4 Komunikační kompetence...26 // 2.5 Interakce...26 // 2.6 Intence... 27 // 2.7 Recepce...28 // 2.8 Stereotypy v dyadické komunikaci...28 // 2.9 Druhy interpersonální komunikace...29 // 3. ANALÝZA SLOVNÍ KOMUNIKACE ...30 // 3.1 Úvod...30 // 3.2 ZÁKLADNÍ TEZE ...30 // 3.3 Vývoj slovního komunikování...31 // 3.4 Dialog, rozhovor, konverzace...33 // 3.5 Schéma komunikačního aktu...35 // 3.6 Pozitivní komunikace...37 // 3.7 Další vybrané pojmy... 38 // 3.8 Slovní komunikování a internet...42 // 4. DESKRIPTTVNÍ A SROVNÁVACÍ TEORIE NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE ...44 // 4.1 Úvod... 44 // 4.2 Základní teze vědeckých přístupů kNVK...45 // 4.3 Vybrané pojmy sociologa E. Goffmana...51 // 5. SPEKULATIVNÍ METAKOMUNIKACE O NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACI ...52 // 5.1 Úvod...52 // 5.2 Analýza T. Kahlera...53 // 5.3 Psychologická rizika spekulativních výkladů...55 // 6. ROGERSŮV PŘÍSTUP ZAMĚŘENÝ NA ČLOVĚKA... 56 // 6.1 ÚVOD...56 // 6.2 Teze...56 // 6.3 Vybrané pojmy...57 // 6.4 Několik praktickýcg rad pro komunikaci ...57 // 7. SYSTÉMOVÉ PRÍSTUPY KE ZKOUMÁNÍ KOMUNIKACE MEZI LIDMI ...59 // 7.1 ÚVOD...59 // 7.2 Teze... 60 // 7.3 Vybrané pojmy systémových přístupů... 61 // 7.4 Další pojmy systémových přístupů...62 // 7.5 Závěrečné teze ...62 //
8. ANALÝZA KOMUNIKACE VYCHÁZEJÍCÍ Z NEUROLINGVISTICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ ...64 // 8.1 Úvod ...64 // 8.2 Vnitřní mapy... 64 // 8.3 Reframing...65 // 9. PŘÍSTUPY KE KOMUNIKACI Z POHLEDU TEORIE HER...67 // 9.1 Úvod...67 // 9.2 Teze...67 // 9.3 Vybrané pojmy...68 // 10. INTERPERSONÁLNÍ KOMUNIKACE JAKO HRA PODLE TRANSAKČNÍ ANALÝZY... 70 // 10.1 Úvod ...70 // 10.2 Teze... 70 // 10.3 Vybrané pojmy...70 // 11. PŘÍSTUPY KE KOMUNIKACI Z HLEDISKA PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ... 75 // 11.1 Úvod...75 // 11.2 Zdravá komunikace...75 // 11.3 Parametry zdravé komunikace...76 // 11.4 Kritéria psychického zdraví...79 // 11.5 Některé další ukazatele funkční a dysfunkční komunikace ...80 // 11.6 Zdravá komunikace v "nezdravé" společnosti...81 // 11.7 „Zlatá střední cesta" a katarze...82 // 12. ASERTIVITA - HISTORIE, TEORIE A PRAXE...83 // 12.1 Úvod...83 // 12.2 Teze...83 // 12.3 Šest základních technik...84 // 12.4 Desatero asertivních práv... 85 // 12.5 Současné tréninkové postupy...:...86 // 12.6 Příbuzné teorie...87 // 13. ZÁKLADNÍ POJMY II - PRO POKROČILÉ ...89 // Komunikační manévr...89 // Diskvalifikování...89 // Sugerování...89 // Přesvědčovací strategie ...90 // Mystifikace...90 // Paradoxní komunikace a dvojná vazba...91 // Ekvifinalita...9! // Implikace...92 // Příkazová komunikace...93 // Matematická teorie komunikace... 94 // "Zašpiněná data"... 94 // Atribuční chyby...94 // 14. KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ... 95 // 14.1 Úvod...95 // 14.2 Vybrané pojmy ...95 // Důvěryhodnost...95 // Nositelé témat a názorově autority...96 // "Band-wagon" efekt...97 // Mainstreaming...98 // Deskripce a preskripce...99 // Stereotypy při posuzování skupin...99 // Náborování...100 // 14.3 Kritika reklamy...101 //
15. PORUCHY V INTERPERSONÁLNÍ KOMUNIKACI ...103 // 15.1 Úvod... 103 // 15.2 Klasifikace poruch (psychoanalytická) - Poruchy komunikace související s duševní poruchou osobnosti...103 // 15.4 Klasifikace poruch - Poruchy komunikace související s poruchami myšlení... 106 // 15.4 Abnormální komunikace v abnormálních podmínkách...107 // 15.5 Komunikace ve stresu...108 // 15.6 Některé další aspekty poruch...110 // POUŽITÁ LITERATURA ...112
(OCoLC)38761726
cnb000279646

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC