Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 1.
České Budějovice : Pedagogická fakulta JU, 1992
147 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7040-052-8 (brož.)
Na obálce nad názvem: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta
Obsahuje bibliografii
000112354
Rekat.
1. Úvod do problému vztahu člověka k náboženství // 1.1. Náboženství v rozhovoru se svými odpůrci // 1.1.1. Klasická kritika náboženství // 1.1.2. Současný ateismus 10 // 1.1.3. Teologie v rozhovoru s kritikou náboženství 10 // 1.2. Co je náboženství 13 // 1.2.1. Pokus o definici náboženství 13 // 1.2.2. Etymologický přístup k pojmu náboženství 14 // 1.2.3. Hlediska různých vědních oborů nato, co je náboženství 14 // 1.3. Člověk a náboženství 15 // 1.3.1. Každý člověk má vlastní náboženskou dimenzi 15 // 1.3.2. Objektivní a subjektivní náboženství 16 // 1.3.3. Náboženství v užším a širším slova smyslu 16 // 1.4. Stěžejní životní situace a náboženství 17 // 1.4.1. Stěžejní životní situace 17 // 1.4.2. Stěžejní situace s otevřenou interpretací a stěžejní situace interpretaci vyžadující.17 // 1.4.3. Prostředky interpretace 18 // 1.4.4. Ritus a slavnost jako prostředek interpretace 18 // 1.5. Prvky náboženství v psychice člověka 19 // 1.5.1. Strach jako základní forma naší existence 19 // 1.5.2. Strach a náboženství 19 // 1.5.3. Bazálni důvěra 20 // 1.5.4. Bazálni důvěra a náboženství 20 // 1.5.5. Člověk hledá smysl své existence 20 // 1.5.6. Formy zajištění smyslu 20 // 1.5.7. Zajištění smyslu a náboženství 21 // 2. Předmět náboženské pedagogiky 22 // 3. Cíle náboženské výchovy 23 // 3.1. Pomoc rozvoji našeho lidství 23 // 3.2. Dospělost místo kopírování a klišé 23 // 3.3. Dílčí směry, cíle a perspektivy náboženské výchovy 24 // 4. Oprávněnost náboženské výchovy 27 // 4.1. Vymezení problému 27 // 4.2. Námitky proti náboženskému ovlivňování v raném dětství 27 // 4.2.1. Ideál svobodné volby náboženství 27 // 4.2.2. Kritické poznámky k námitkám proti náboženskému ovlivňování v raném dětství 27 //
4.3. Vlastní důvody pro oprávněnost náboženské výchovy 28 // 4.3.1. Člověk potřebuje učení a výchovu 28 // 4.3.2. Člověk překračuje své dimenze a oddaluje svůj horizont 29 // 4.4. Náboženství a religiozita jsou chráněny zákonem 30 // 4.5. Rozhodující předpoklady kladného náboženského vlivu na dítě 31 // 4.5.1. Obraz světa a obraz člověka 31 // 4.5.2. Obraz Boha 32 // 3 // CO CO CO // 5. Náboženství a utváření osobnosti 34 // 5.1. Inkulturace a socializace 34 // 5.2. Sociabilizace 34 // 5.2.1. Bazálni důvěra 34 // 5.2.2. Schopnost komunikace 34 // 5.2.3. Schopnost dodržovat mravní normy 35 // 5.3. Vyjádření religiozity 35 // 5.3.1. Alternativní vyjadřování religiozity 36 // 5.4. Cíl náboženské výchovy z hlediska utváření osobnosti 38 // 5.4.1. Účast na viře dospělých 39 // 5.4.2. Povzbuzování k otázkám 39 // 5.4.3. Zprostředkovat zdůvodnění a pochopení 39 // 5.4.4. Ratifikace náboženské výchovy 39 // 6. Vytváření náboženských postojů 40 // 6.1. Vymezení pojmu 40 // 6.2. Vytváření postojů 40 // 6.3. Vytvářeni náboženských postojů 41 // 6.3.1. Funkční složky 41 // 6.3.2. Afektivní složky 41 // 6.3.3 Kognitivní složky 42 // 7. Náboženská zkušenost 43 // 7.1. Pochopení a vymezení pojmu 43 // 7.1.1. Celek a detail 43 // 7.1.2. Zkušenost něčeho nového 44 // 7.1.3. Vztahový rámec individuální zkušenosti 44 // 7.1.4. Individuální charakter zkušeností 44 // 7.1.5. Zkušenost potřebuje řeč 44 // 7.1.6. Souhrn 45 // 7.2. Ztráta zkušenosti 45 // 7.3. Zkušenost a bible 46 // 7.4. Zkušenost a náboženská výchova 46 // 7.4.1. Určitá životní zkušenost jako výchozí bod náboženské výchovy 48 // 7.4.2 Zkušenost víry jiných lidí jako výchozí bod náboženské výchovy 48 // 7.4.3. Náboženská výchova jako pomoc proti ztrátě zkušenosti a odcizení 48 //
7.5. Zkušenost jako cesta 49 // 8. Náboženská socializace 50 // 8.1. Vysvětleni pojmu : 50 // 8.1.1. Být člověkem je potřeba se učit 50 // 8.1.2. Socializace ; 51 // 8.1.3. Náboženská socializace 52 // 8.2. Náboženství a společnost 4 52 // 8.2.1. Situace náboženství v dnešní společnosti 52 // 8.2.2. Role křesťanství v současné společnosti 54 // 8.2.3. Charakteristika farních obcí 55 // 4 // 8 3. Nositelé křesťanské socializace 57 // 8.3.1. Rodina 58 // // 8.3.2. Mateřská škola a škola 60 // 8.3.3. Církve 60 // 8.4. Význam symbolů a ritů 62 // 8.4.1. Symboly a rity v naší kultuře 62 // 8.4.2. Symboly a náboženská socializace 63 // 8.4.3. Svátosti 64 // 8.4.4. Slavnosti a svátky 65 // 8.5. Souhrn 66 // 9. Identifikace a víra 67 // 9.1. Modely identity 68 // 9.1.1. Získávání identity jako proces (E. H. Erikson) 68 // 9.1.2. Identita jako přemožení úzkosti (F. Riemann) 70 // 9.1.3. Identita jako cesta k vlastnímu jádru (C. G. Jung) 70 // 9.2. Stupně sebeurčení 71 // 9.3. Souvislost mezi nalezením identity a vírou 73 // 9.3.1. Ty mne znáš, Bože 73 // 9.3.2. Kdo jsem? - Odpovědi víry 74 // 9.3.3. Kdo mi může pomoci? (společenství) 75 // 9.3.4. Problém hledání identity v náboženských sektách 77 // 9.4. Cesty nalezení identifikace 78 // 9.5. Cesta k celistvosti 80 // 9.5.1. Prvky víry, které přemáhají úzkost a posilují celistvost 81 // 9.6. Církevní struktury posilující identitu 82 // 9.7. Náboženská výchova a nalezení identity 83 // 9.8. Závěr 84 // 10. Etické učení 85 // 10.1. Etický požadavek: Co můžeme - co smíme dělat? 85 // 10.2. Etický pluralismus 85 // 10.3. Náboženství a etika:"Vy jste sůl země." 86 // 10.4. Vymezení pojmů 87 // 10.5. Oblasti etického učení 87 // 10.5.1. Okolní prostředí - životní prostředí - já 87 // 10.5.2. Učit se od Ježíše 88 //
10.6. Zkušenosti z nichž může etické učení vycházet 91 // 10.6.1. Zkušenost důvěry 91 // 10.6.2. Zkušenost kontrastu 92 // 10.6.3. Zkušenost smyslu 92 // 10.7. Proces učení a svědomí 94 // ’0.7.1. Vývoj svědomí 96 // 10.7.2. Stupně morálního úsudku 97 // ?.8. Průběh etického učení 98 // 10.8.1. Odměna a trest 98 // 10.8.2. Modelové učení 99 // 10.8.3. Učení vhledem // 10.9. Etická výchova ve škole - školou? // 10.9.1. Co může škola udělat v oblasti etického učení?. // 10.9.2. Role náboženství jako vyučovacího předmětu // 10.10. Nábožensko-pedagogické impulsy // 10.10.1. Trpělivost a zachování klidu // 10.10.2. Sociální kreativita // 10.10.3. Život bez hříchu proti pravdivému utváření života. // 10.10.4. Obrácení a nový začátek // 10.10.5. Být na cestě // 10.10.6. Široký horizont // 10.10.7 Společný růst // 10.10.8. Víra, naděje a láska // 11. Prvky meditace a slavení v náboženské výchově // 11.1. Úvaha o tichu v dětském světě // 11.1.1. Objasnění pojmů // 11.1.2. Podmínky pro meditatívni cvičení // 11.1.3. Cesty do ticha - cvičení sensibility // 11.2. O významu slavnosti v životě // 11.2.1. Patří slavnost do vyučovacího předmětu? // 11.2.2. Podněty pro svátky a slavnosti ve školní třídě //
12. Symbol jako náboženská forma řeči // 12.1. Symboly v lidském životě // 12.2. Vnější a vnitřní // 12.3. Symbol = spojený prsten // 12.3.1. Symbol a znak // 12.3.2. Cesty k symbolu // 12.4. Symboly vyjadřující vztah Boha a člověka // 12.4.1. Bůh se stává v Ježíši Kristu člověkem // 12.5. Nábožensko-pedagogické důsledky // 13. Osobnost učitele 122 // 13.1. Učitel "v procesu" 122 // 13.2. Učitel "V napětí" 125 // 13.3. Moje síly 127 // 13.4. Moje hranice 129 // 13.5. Ježíš - člověk a učitel 131 // 13.6. Podněty ke změně ’¦?? // 13.6.1. Vlastní duchovní spiritualita 134 // 14. Pole působnosti náboženské výchovy a náboženského vzdělání 136 // 14.1. Současná škola a její problémy 136 // 14.2. Současný stav výuky předmětu náboženství 137 // 14.3. Nabídka náboženské pedagogiky humanizací školství 138 // 14.4. Náboženská výchova v církvi 140 // Místo závěru 141
(OCoLC)39591180
cnb000072612

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC